De voordelen op een rij

  • Rendabel beheer van herbruikbare afvalstoffen in plaats van dure afvalverwijdering
  • Meer opbrengst voor compostbedrijven, gemeenten en levensmiddelenindustrie
  • Lokale, goedkope en energetisch hoogwaardige basisstoffen, onafhankelijk van prijsschommelingen
  • Geen hoge eisen aan de grondstof; het procedé is ongevoelig voor onzuiverheden
  • Weinig slijtage en lage onderhoudskosten


Opwerken in plaats van verwijderen

De ophaling van bioafval biedt een enorm potentieel om in biogasinstallaties met minimale inspanningen te worden omgezet in energie.

De BIOFerm-techniek maakt het mogelijk primaire energie op te wekken uit organisch restmateriaal: milieuvriendelijk, hernieuwbaar en CO2-neutraal. Aan het basismateriaal worden slechts lage eisen gesteld.

Alle stortbare, stapelbare organische vaste stoffen zijn geschikt, zoals bioafval, groenafval en vaste mest met hoog drogestofgehalte.

De ontstane gistresten worden in vloeibare vorm rechtstreeks gebruikt in de landbouw of kunnen in vaste vorm worden opgewerkt tot hoogwaardige natuurlijke meststof.


Alles onder één dak

Biogasinstallaties zijn pas efficiënt en economisch als de techniek en de microbiologie perfect op elkaar afgestemd zijn. Daarom houden Viessmann en zijn biogasspecialist Schmack zich ook aan het principe „alles onder één dak".

Een competent team van specialisten op het vlak van ontwerp, vergunningen, procestechniek, installatiebouw, alsook service en biologie staat voor u klaar voor een optimale bedrijfszekerheid van uw installatie.

Viessmann 312x350 duplicaat.jpg
Viessmann dienstverlening

Gratis brochure

Systeemvoorstelling

Trockenfermentation.png

Biogasanlage | Trockenfermentation

Biogasanlage | Trockenfermentation

Bioferm.jpg

Droge fermentatie

Gedetailleerde informatie over het productaanbod vindt u op

www.schmack-biogas.com