Holzfeuerungsanlagen.jpg

Biomassa als brandstof

In vergelijking met fossiele brandstoffen, is biomassa minder onderhevig aan prijsschommelingen. Bovendien is de verbranding van biomassa duurzaam en CO2-neutraal en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan onze toekomst.