Vitovolt 200 - maakt onafhankelijk van de stroomprijs


De voordelen op een rij

  • Hoogwaardige fotovoltaïsche module tegen een voordelige prijs
  • Efficiënt eigenverbruik van zonne-energie
  • Rendementsweergave via internet en mobiele apparaten
  • Weersbestendige uitvoering voor betrouwbare werking
  • 5 jaar garantie


Module met hoog vermogen voor stroom van de zon

8,5 m² zonnecellen volstaan om het stroomverbruik van de gemiddelde Belg op te wekken. Voor de bouw van een geschikte installatie is de Vitovolt 200 de perfecte fotovoltaïsche module tegen een aantrekkelijke prijs.

Eigenverbruik, premies en subsidies van de overheid maken de investering rendabel. Vastgoed dat uitgerust is met een dergelijk systeem is bovendien aantrekkelijker en stijgt in waarde.


Alle componenten op elkaar afgestemd

De stekkerklare module is door haar lage gewicht bijzonder eenvoudig op het dak te installeren. de elektrische leidingen worden gewoon gekoppeld, de gelijkstroomomvormers van de fotovoltaïsche installatie zijn op elkaar afgestemd.

Vitovolt 200 fotovoltaïsche modules zijn zowel verkrijgbaar met monokristallijne als met polykristallijne siliciumcellen. Monokristallijne zonnecellen zijn buitengewoon krachtig en worden aanbevolen voor kleine dakoppervlakken die naar het zuiden gericht zijn. Polykristallijne modules daarentegen zijn met hun lagere rendement vooral geschikt voor grotere dakoppervlakken.

De fotovoltaïsche modules zijn geschikt voor toepassing op een- en meergezinswoningen, alsook op bedrijfs- en fabrieksdaken.


Druck

Efficiënt eigenverbruik van zonne-energie

Omdat zelf opgewekte zonne-energie voordeliger is dan aangekochte elektriciteit, biedt eigenverbruik heel wat financiële voordelen. De combinatie van een optimaal installatieconcept en perfect op elkaar afgestemde onderdelen is dé garantie op een hoog aandeel eigenverbruik.

[1] Fotovoltaïsche installatie
[2] Fotovoltaïsche gelijkstroomomvormer
[3] Fotovoltaïsche meter
[4] Verbruiker
[5] Meter warmtepomp
[6] Warmtepomp met Vitotronic 200 (type WO1C)
[7] Verbruiks- en teruggavemeter
[8] Openbaar elektriciteitsnet

Productdoorsnede

Overzicht

Vermogen
tot 280 Wp
Modulerendement
tot 17.1 %
Toepassingsgebied
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Wooncomplexen, nijverheid, gemeenten | Nieuwbouw en renovatie
Overige kenmerken
Hoge mechanische belastbaarheid voor hoge sneeuw- en wind-/zuigbelasting dankzij corrosiebestendige aluminiumframes.
Vitovolt-200-Schnitt.png

Silicium zonnecel

Overzicht

Vermogen
tot 280 Wp
Modulerendement
tot 17.1 %
Toepassingsgebied
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Wooncomplexen, nijverheid, gemeenten | Nieuwbouw en renovatie
Overige kenmerken
Hoge mechanische belastbaarheid voor hoge sneeuw- en wind-/zuigbelasting dankzij corrosiebestendige aluminiumframes.
Silizium-Solarzelle.png