Das Herzstück des BHKW: der gasbetriebene Ottomotor.

Warmtekrachtkoppelingsmodule op gas

Een warmtekrachtkoppelingsmodule (WKK-module) op gas produceert tegelijkertijd warmte en elektriciteit. Met haar vermogen is zij geschikt voor woongebouwen en bedrijven. In het warmteproducerende deel wordt de WKK-module gecombineerd met een verwarmingsketel. Beide warmtebronnen zijn aangesloten op de installatie voor verwarming van verwarmings- en sanitair water.