Vitovalor 300-P - stroom en warmte dankzij de brandstofcel


De voordelen op een rij

 • Minder afhankelijk van stijgende elektriciteitsprijzen door een efficiënte eigen stroomproductie
 • Bijzonder hoge overheidssubsidies
 • Eenvoudige installatie en korte montagetijden (vergelijkbaar met compacte gascondensatieketel) door piekbelastingsketel met volledige hydraulica, een buffervat voor verwarmingswater van 170 liter en een laadboiler voor sanitair water van 46 liter
 • Plaatsbesparende compacte constructie volgens gangbare keukenmaten: installatieoppervlakte slechts 0,65 m²
 • Efficiënte en milieuvriendelijke toekomstgerichte technologie (vermindering van de CO2-uitstoot met max. 50 % ten opzichte van conventionele systemen voor warmte- en stroomproductie)
 • Geringe service- en onderhoudskosten dankzij de gekende condensatietechniek
 • Geïntegreerde meters voor elektriciteit, gas en warmte (berekening voor overheidssubsidie voor elektriciteit, terugvordering van de elektriciteitsbelasting en voorwaarde voor de BAFA-subsidie)
 • Comfortabele bediening via Vitotrol-app op tablet of smartphone
 • Werking met E- en LL-gas mogelijk
 • Energie-efficiëntieklasse: A++
 • Energie-efficiëntieklasse sanitair waterbereiding: A
Vitovalor 300-P
Bekijk hier het filmpje over deze unieke oplossing om zelf stroom én warmte op te wekken.
Brandstofcel Vitovalor 300-P

Brandstofcel-verwarmingsketel Vitovalor 300-P

De nieuwe Vitovalor 300-P brandstofcel-verwarmingsketel is de perfecte energiecentrale voor de moderne eengezinswoning. Dit systeem combineert warmte- en elektriciteitsproductie op de allerkleinste oppervlakte. In vergelijking met bestaande oplossingen met warmtekrachtkoppeling (WKK) kan de Vitovalor 300-P een duidelijk hoger elektrisch rendement voorleggen. Daardoor is de warmtekoppeling beperkter en is de brandstofcel-verwarmingsketel bijzonder goed geschikt voor gebruik in zowel nieuwbouwprojecten als gerenoveerde bestaande gebouwen.

Naast de reeds gekende micro-WKK-modules met Stirlingmotor is de Vitovalor 300-P een innovatief alternatief voor een decentrale elektriciteitsproductie. Binnen de context van het energiedebat en de stijgende elektriciteitsprijzen wint deze methode steeds meer aan belang. De WKK-techniek zal in de toekomst een belangrijke aanvulling zijn op de centrale elektriciteitsproductie.
Innovatieve techniek voor de opwekking van stroom en warmte

De Vitovalor 300-P brandstofcel-verwarmingsketel bestaat uit twee eenheden: de brandstofcelmodule en de piekbelastingsmodule met geïntegreerde gascondensatieketel, een buffervat voor verwarmingswater en een warmwaterboiler, alsook de hydraulica, sensoren en regeling. De eenheden zijn compact, volledig compatibel en nemen samen een installatieoppervlakte van slechts 0,65 m² in.

Compacte oplossing voor eengezinswoning

Met zijn 20 kW biedt de Vitovalor 300-P voldoende thermisch vermogen om de totale warmtebehoefte van een eengezinswoning te dekken. De overdag maximaal geproduceerde elektrische energie van 15 kWh volstaat voor de basisbehoefte van een huishouden. De geïntegreerde gascondensatieketel wordt automatisch extra ingeschakeld wanneer de via de brandstofcelmodule geproduceerde warmte niet volstaat, bijvoorbeeld tijdens de piekuren of wanneer in een korte tijdspanne veel warm water nodig is.

Beproefd en betrouwbaar: technologie van Viessmann en Panasonic

Zoals bij alle Viessmann-innovaties krijgen betrouwbaarheid en een lange levensduur ook bij de nieuwe brandstofcel-verwarmingsketel de hoogste prioriteit. Daarom wordt in de micro-WKK-module een beproefde brandstofcelmodule van Panasonic gebruikt. Viessmann heeft deze brandstofcel, die zich in Japan al tienduizenden malen heeft bewezen, ingebouwd in een perfect afgestemd verwarmingssysteem met gascondensatieketel, warmwaterboiler en regeling.

Aardgas: de ideale partner van de brandstofcel

De energieleverancier van de brandstofcel is waterstof, het element dat het vaakst voorkomt in de natuur en deel uitmaakt van alle organische verbindingen. Ook aardgas bestaat naast koolstof uit waterstof. In zuivere vorm komt waterstof echter niet in de natuur voor. Daarom wordt het waterstof in de Vitovalor 300-P uit het aardgas gewonnen. Een logische combinatie, want uiteindelijk is aardgas de meest emissiearme fossiele brandstof. Naargelang de behoefte kan de Vitovalor 300-P ook met E- of LL-gas gebruikt worden.

Een extra hulp: de zelflerende energiemanager

De brandstofcel-verwarmingsketel wordt gevoed met warmte en maakt optimaal gebruik van de energie. De geïntegreerde energiemanager kan de nodige zaken aanleren en reageert op uw persoonlijke noden. Met andere woorden: hij schakelt de brandstofcel-verwarmingsketel pas in wanneer dat de moeite loont, dus wanneer voldoende lange looptijden en bijgevolg een overeenstemmende stroomproductie en aanwending van zelf opgewekte stroom te verwachten zijn.

Systeemvoorstelling: brandstofcel in een eengezinswoning

Vitovalor 300-P in een eengezinswoning

[1] Brandstofcelmodule
[2] Piekbelastingsketel
[3] Rookgas-/aanvoerluchtsysteem
[4] Geïntegreerde elektriciteitsmeter
[5] Communicatie-interface
[6] Elektriciteitsmeter (bidirectioneel)
[7] Elektriciteitsnet in de woning
[8] Openbaar elektriciteitsnet
[9] Internet
[10] Vitotrol-app
[11] Aardgas E
[12] Water

Systemen voor elektriciteitsopslag

Vitocharge is een thuisbatterij en helpt om het aandeel eigenverbruik in het huishouden duidelijk toenemen, waardoor de hoeveelheid duur aangekochte netstroom verminderd worden. Doordat de zelf opgewekte stroom gebruikt wordt, wordt de micro-WKK-installatie ook automatisch rendabeler.

Systeemvoorstelling

[1] Micro-WKK
[2] Vitocell 340-M buffervat voor verwarmingswater
[3] Vitocharge thuisbatterij
[4] Verwarmingscircuit
[5] Meter
[6] Elektriciteitsnet in de woning / verbruiker
[7] Openbaar elektriciteitsnet

Vitocharge thuisbatterij
Bediening van de brandstofcel-verwarming op afstand: Vitovalor-app

Bediening van de brandstofcel-verwarming op afstand

Via een tablet of smartphone kunt u de actuele gegevens over de elektriciteitsproductie en de verwarming oproepen, alsook de brandstofcel-verwarmingsketel op afstand bedienen.
Subsidie voor verwarming met brandstofcel

Het project PACE is een grootschalig Europees initiatief met als doelstelling het ontwikkelen van de Europese markt voor warmtekrachtkoppeling.

Dankzij de PACE-financiering bedraagt de nettoprijs voor aankoop van de micro-WKK-verwarmingscentrale met brandstofcel Vitovalor 300-P vanaf 11.990 EURO (excl. BTW en installatie) tegenover een tariefprijs van 19.999 EURO.

Deelnemen aan dit project houdt de verplichting in de werkingsgegevens van uw micro-WKK beschikbaar te stellen via internet, en het apparaat voordurend online te laten.

Productdoorsnede brandstofcel Vitovalor 300-P

Overzicht

Elektrisch vermogen
Brandstofcelmodule: 750 Wel
Thermisch vermogen
Brandstofcelmodule: 1 kW, piekbelastingsketel: 5,5 tot 19 kWth
Rendement
Totaal rendement (Hi) brandstofcelmodule: 90 %, thermisch rendement (Hi) piekbelastingsketel: 109 %
Energieeffizienzklasse
energieeffizienklasse.png
A++
Brandstof
icon-gas.png
Aardgas E
Toepassingsgebied
icon-wohngebaeude.png
Een-/tweegezinswoning, nieuwbouw met lage warmtebehoefte
Sanitair waterverwarming
Geïntegreerde warmwaterboiler met laadsysteem: 46 l
Warmwaterbuffervat
Geïntegreerd warmwaterbuffervat van 170 liter
Bediening
Het is mogelijk actuele gegevens over de stroomproductie en de werking van de verwarming op te vragen en de brandstofcelketel op afstand te bedienen via tablet-pc / smartphone. Via de standaard ingebouwde telebewaking heeft de verwarmingsspecialist de installatie altijd in beeld.
Overige kenmerken
Met een vermogen van 1 kW voldoet de brandstofcelmodule grotendeels aan de warmtebehoefte. Indien er meer warmte nodig is, schakelt de gascondensatieketel automatisch in. Bijvoorbeeld op zeer koude dagen of wanneer op korte tijd veel warm water wordt gevraagd. Tegelijk produceert de Vitovalor 300-P maximaal 15 kWh stroom per dag. Dit is voldoende voor de basisbehoefte van een gezin.
Productdoorsnede brandstofcel-verwarmingsketel Vitovalor 300-P