Brandstofcel: hoe werkt het en hoeveel kan je besparen?

Een brandstofcel is een verwarmingssysteem dat werkt volgens het principe van warmte-krachtkoppeling. De cel produceert dus stroom én warmte. Om die stroom en warmte te kunnen produceren, heeft de brandstofcel zuurstof en waterstof nodig. Die waterstof wordt eerst gewonnen uit aardgas en dan omgezet of omgevormd in de brandstofcel zelf. Water is een nevenproduct van dit proces.

Brandstofcel als standaard

Als verwarmingstoestel heeft de brandstofcel zijn betrouwbaarheid meer dan eens bewezen. In Japan alleen al werden er sinds 2009 meer dan 123.000 cellen verkocht (telling 01/2015) door diverse producenten voor stationaire toepassingen. De brandstofcel-verwarmingsketels Vitovalor PT2 en Vitovalor PA2 van Viessmann werden speciaal bedacht en geoptimaliseerd voor woningen, zijn erg efficiënt en werken volgens een geoptimaliseerd vermogen.

Brandstofcellen leveren ook energie om voertuigen en schepen aan te drijven en de lucht- en ruimtevaartindustrie van elektriciteit te voorzien. Andere toepassingsdomeinen zijn gsm's (batterijen), verkeersmanagement, beveiliging en bewaking, windenergie en telecom. Brandstofcellen hebben ook hun weg gevonden naar de vrijetijdssector om bijvoorbeeld  campers, zeilboten, vakantiehuisjes en berghutten van stroom te voorzien.

Thuis je elektrische wagen opladen: zo doe je dat

Doe je voordeel! Zowat elke woning (nieuwbouw of renovatie) kan voldoende groene stroom produceren voor het hele gezin én een elektrische wagen. Een brandstofcel, een thuisbatterij, zonnepanelen en de juiste technologie: meer heb je niet nodig om je elektriciteits- en benzinekosten tot een minimum te beperken. Andreas Czylwick, onze expert elektriciteits- en verwarmingssystemen, legt uit hoe dit werkt en wat dit jou kan opleveren.

Hoe werkt een brandstofcel?

Een brandstofcel produceert warmte en elektriciteit door de elektrochemische reactie van de twee elementen zuurstof en waterstof. Daarbij doet zich geen verbranding voor zoals we die gewoonlijk zien in een conventionele ketel en daarom noemen we dit proces koude verbranding.

Foto van een schema van de chemische reactie in een brandstofcel.

Waterstof is volop aanwezig in de natuur, maar niet in de vorm die Vitovalor nodig heeft voor een koude verbranding. Daarom moet waterstof eerst gewonnen worden uit aardgas. Afhankelijk van wat nodig is, werkt Vitovalor PT2 op aardgas H, E, LL of biologisch aardgas. Aanvulling Vitovalor PA2 werkt op aardgas E en LL.

Het aangevoerde verbrandingsgas stroomt door een ingebouwde omvormer en een katalysator zet dit, na twee chemische reacties, om in waterstof. Bij de eerste stap van dit omvormingsproces wordt een mengsel van waterstof en koolmonoxide geproduceerd. Bij de tweede stap verder in het proces wordt het koolmonoxide gezuiverd en omgezet in kooldioxide. Dit wordt gevolgd door koude verbranding, waarbij tegelijk elektriciteit en warmte wordt geproduceerd. 

De waterstof die zo verkregen wordt, wordt vervolgens aan de brandstofcelmodule afgegeven. Een katalysator splitst de waterstofanode op in positieve ionen en negatieve elektronen. De elektronen gaan van de anode door een elektrische geleider naar de kathode en wekken zo gelijkstroom op. De ingebouwde inverter zet deze gelijkstroom om in wisselstroom en voert die naar de stroomkring. Tegelijkertijd bereiken de positief geladen ionen de kathode waar ze reageren met zuurstof. De warmte die vrijkomt bij deze reactie wordt geabsorbeerd door de met water gevulde koelbuizen van de brandstofcelstapel en overgebracht naar een warmtewisselaar. De verwarmingsenergie kan nu gebruikt worden voor centrale verwarming of warmwaterproductie. Omdat de positief geladen ionen gescheiden worden van de negatief geladen elektronen kan er bovendien geen explosieve zuurstof-waterstofreactie ontstaan.

Alle voordelen van Vitovalor van Viessmann kan je bekijken in deze video.

Wil je meer weten over de werking van brandstofcellen? Ga naar de informatieve website heizung.de.

Hoe de brandstofcel werkt in de loop van de dag

Een verwarmingssysteem met brandstofcellen produceert voor een groot deel van de dag voldoende stroom. Alleen tijdens piekuren moet extra stroom afgenomen worden van het net. De overtollige stroom wordt, tegen betaling, in het net geïnjecteerd. Als je verwarmt met een brandstofcel ben je dus minder afhankelijk van de stijgende elektriciteitsprijzen.

's Ochtends piekt de vraag naar elektriciteit en warmte een eerste keer: voor de verlichting, om het ontbijt klaar te maken en om te douchen. De brandstofcel produceert elektriciteit en warmte die ter plaatse verbruikt worden. De ketel voor piekbelasting wordt automatisch ingeschakeld om extra warmte te produceren (links). In de loop van de voormiddag blijft de brandstofcel werken om in de basisbehoefte te voorzien, de ketel voor piekbelasting wordt uitgeschakeld.

Ook tijdens de middag stijgt de behoefte aan energie: om te koken of de afwas te doen, bijvoorbeeld. De ketel voor piekbelasting voorziet opnieuw in die extra behoefte aan warmte. In de loop van de namiddag daalt het energieverbruik opnieuw en kan de brandstofcel de klus alleen aan.

's Avonds is er vaak meer elektriciteit nodig dan de brandstofcel kan produceren. Die extra elektriciteit wordt afgenomen van het net. Als 's avonds alles weer stil wordt in huis, daalt ook de vraag naar energie. De overtollige energie van de brandstofcel wordt tegen betaling in het net geïnjecteerd.

De vraag naar warmte en elektriciteit is nu gering. De brandstofcel schakelt nu in basisstand. Het systeem voorziet volledig in de energiebehoefte van de woning.

Vitovalor PT2 en Vitovalor PA2

Met Vitovalor PT2, de opvolger van Vitovalor 300-P, en Vitovalor PA2, een reserve-unit als aanvulling op een bestaand verwarmingssysteem, heeft Viessmann twee efficiënte oplossingen om warmte en stroom te produceren bij je thuis.

Vitovalor PT2, een compact verwarmingstoestel met brandstofcel

Vitovalor PT2 is het ideale energiesysteem voor elke moderne woning. Dit systeem neemt weinig plaats in en produceert heel veel warmte en elektriciteit. Het verwarmingssysteem met brandstofcel biedt een veel grote elektrische efficiëntie dan de huidige warmte-krachtkoppelingssystemen (wkk). Zo wordt er minder warmte onttrokken en dat maakt een verwarmingstoestel met brandstofcel uitermate geschikt voor nieuwbouw en renovatie.

Systeemdiagram van Vitovalor PT2

[1] Standaardunit met brandstofcelmodule en gascondensatieketel
[2] Boiler
[3] Communicatie-interface
[4] Ingebouwde exportmeter
[5] Router
[6] Huishoudelijke stroomkring
[7] Internet
[8] ViCare app
[9] Openbaar net

Het verwarmingssysteem met brandstofcel van Viessmann bestaat uit twee delen die apart verplaatst kunnen worden. Zo verloopt de installatie vlot en eenvoudig, zelfs in krappe kelderruimtes. Een deel bevat de roestvrijstalen warmwaterboiler met een inhoud van 220 liter en het andere deel de gascondensatieketel die inschakelt op piekmomenten, de weersafhankelijke regeling met een groot touchscreen met kleurendisplay en de brandstofcelmodule met omvormer, inverter en brandstofcelstapel (een hele reeks brandstofcellen). Alles sluit perfect op elkaar aan en het hele systeem neemt slechts 0,72 vierkante meter in beslag.

Dwarsdoorsnede van Vitovalor PT2 van Viessmann

Vitovalor PA2 als uitbreiding

Vitovalor PA2 van Viessmann vormt de perfecte aanvulling op een bestaand systeem. Dit compacte systeem bestaat uit de brandstofcelmodule, de ingebouwde omvormer, de bediening en hydraulische en sensortechnologie. De gascondensatieketel is niet ingebouwd, zoals bij Vitovalor PT2. 

De gascondensatieketel wordt voornamelijk ingezet om piekmomenten op te vangen. Dus als het buiten heel koud is of als op korte tijd heel veel warm water wordt verbruikt. De gastoevoer naar de gascondensatieketel en de brandstofcelmodule loopt door dezelfde leiding. Ze gebruiken ook dezelfde rookgasafvoer zodat dit systeem even makkelijk tegen de wand te installeren is als een gascondensatieketel. Dat is zo voor Vitovalor PA2 en zeker voor Vitodens 200-W geproduceerd na 2011.

Dwarsdoorsnede Vitovalor PA2

Hoe efficiënt is een verwarmingssysteem met brandstofcel van Viessmann?

Bij de stroomproductie komt ook warmte vrij, die in grote, conventionele elektriciteitscentrales niet gebruikt wordt en dus gewoon verloren gaat. Verwarmingssystemen met brandstofcel zoals Vitovalor gebruiken deze warmte daarentegen wel voor de centrale verwarming en de warmwaterproductie. Resultaat: een heel hoge algemene efficiëntie. Bovendien gaat er tijdens de overdracht geen energie verloren omdat die rechtstreeks ter plaatse wordt gebruikt. Zelfs de omzetting van verbrandingsgas in waterstof verloopt heel efficiënt omdat de thermomechanische tussenstappen overgeslagen worden. De brandstofcelmodule produceert constant 0,75 kW stroom. Genoeg dus om grotendeels in de elektriciteitsbehoefte te voorzien.

En het kan zelfs nog efficiënter als je de brandstofcel Vitovalor combineert met de thuisbatterij Vitocharge. Zo kan je overtollige elektriciteit opslaan om die dan op piekmomenten te gebruiken en ben je nog minder afhankelijk van elektriciteitsleveranciers. Ook een mogelijkheid - en heel eenvoudig - is om de overtollige elektriciteit te exporteren naar het net. Met de ingebouwde zelflerende Energy Manager kan je je eigenverbruik verder optimaliseren.

Beproefd en betrouwbaar: brandstofceltechnologie van Viessmann en Panasonic

Innovatie, betrouwbaarheid en duurzaamheid: drie woorden die voor Viessmann onlosmakelijk verbonden zijn. Viessmann vertrouwt ook op beproefde technologie voor verwarmingssystemen met brandstofcel. Daarvoor werken we samen met Panasonic, die de brandstofcelmodule Vitovalor maakt. Panasonic heeft meer dan 34.000 stuks in serie vervaardigd voor de Japanse markt.

Brandstofceltechnieken op een rij

In een membraanbrandstofcel is de elektrolyt een plastic membraan dat alleen protonen doorlaat. Dit is een eenvoudige brandstofcel die niet meer nodig heeft dan de zuurstof in de lucht, zonder complexe filters en reinigingsprocessen. Deze membraanbrandstofcel kan gebruikt worden voor vaste en mobiele toepassingen. Dankzij de lage systeemtemperatuur werkt deze brandstofcel heel flexibel en kan die vaak in- en uitgeschakeld worden.

Deze brandstofcel is een innovatie op de membraanbrandstofcel. In plaats van waterstof gebruikt die methanol. Omdat methanol kan worden opgeslagen en vervoerd zoals benzine, kan die ook gebruikt worden in voertuigen, voor draagbare energievoorziening en als vervanging voor een batterij.

Deze brandstofcel bestaat volledig uit vaste stoffen. De elektrolyt is een keramisch element. Dit type van brandstofcel werkt op aardgas zonder complexe gasveredeling. Typische kenmerken van deze brandstofcellen zijn een lange opwarmtijd en een langere werkingstijd. Door de hoge temperatuur kunnen ze tijdens hun levenscyclus immers maar een beperkt aantal start-stopcycli doorlopen. Deze brandstofcel is dan ook vooral geschikt voor toepassingen met een bijna continue werking.

Dit is een van de oudste types van brandstofcellen. Er komt heel wat bij kijken om de reactiegassen waterstof en zuurstof te zuiveren. Deze brandstofcel werd aanvankelijk gebruikt in de ruimtevaartsector, maar sinds de vroege jaren 70 wordt die bijna niet meer geproduceerd.

Deze brandstofcel wordt vooral gebruikt voor grote warmte-krachtkoppelingsinstallaties en elektriciteitsbedrijven. De cel werkt op brandgas dat gewonnen wordt uit aardgas. De zuurstof wordt rechtstreeks onttrokken aan de lucht.

De temperatuur in deze brandstofcel loopt op tot 650 °C zodat de restwarmte optimaal benut kan worden. Deze cellen werken rechtstreeks op aardgas en zuurstof uit de lucht. Ze worden vooral ingezet in grote centrales van elektriciteitsbedrijven.

Basiskennis: wat is waterstof?

Waterstof ...

 • is een energiebron met de hoogste energiedichtheid per gewicht
 • is een chemisch element met het symbool 
 • bestaat uit een proton en een elektron
 • heeft het atoomgetal 1 (dit verwijst naar het aantal protonen in de atoomkern van een chemisch element - vandaar ook de naam protongetal)
 • is het vaakst voorkomende chemische element in het universum
 • produceert geen CO₂, want H₂ bevat geen koolstof

Waarom is waterstof het energieopslagmedium van de toekomst? Dat kom je te weten in deze video.

Waterstof is nu niet meteen iets dat je dagelijks tegenkomt. Meer nog, H₂ wordt geplaagd door een aantal vooroordelen die grotendeels gebaseerd zijn op onwetendheid en verkeerde informatie. En toch, als brandstof heeft dit gas heel wat voordelen.

Waterstof ...

 • is niet zelfontbrandend
 • ontbindt niet (zoals acetyleen bijvoorbeeld)
 • oxideert niet en is dus geen brandversneller
 • is niet giftig, corrosief of radioactief
 • is geurloos
 • vervuilt het water niet
 • is niet schadelijk voor de natuur of de omgeving
 • is niet kankerverwekkend
 • verbrandt zonder residu

Waterstof zal de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen als brandstof voor wegverkeer en als energieopslagmedium. Vandaag wordt waterstof vaak gebruikt in de brandstofcellen van voertuigen. In bussen van het plaatselijk openbaar vervoer bijvoorbeeld. Tot nu toe zonder enig incident. Want waterstof is veilig en zal niet uit zichzelf ontploffen. Daar zijn immers een oxidatiemiddel (bv. lucht of pure zuurstof) en een ontstekingsbron voor nodig (ontstekingsgrens in lucht: 4 tot 75 procent per volume).

Vergelijking met andere brandstoffen

In tegenstelling tot benzine en lpg is waterstof, net als methaan, lichter dan lucht. Waterstof heeft de hoogste energiedichtheid van alle brandstoffen met 33,33 kWh/kg (op basis van massa; methaan: 13,9 kWh/kg, benzine: 12 kWh/kg) en met 3,0 kWh/Nm3 een van de laagste energiedichtheden (qua volume; methaan: 9,97 kWh/Nm3, benzine: 8800 kWh/m3).