bodem/water-warmtepompen

IJsopslag - een innovatieve energiebron

Het Viessmann ijsreservoirsysteem is een aantrekkelijke warmtebron voor bodem/water-warmtepompen: Aardopslagtanks en zonneluchtabsorbers worden gebruikt als een kosteneffectief, vergunningvrij alternatief voor geothermische sensoren of aardcollectoren. Omgevingslucht, zonnestraling en bodem worden tegelijkertijd als warmtebron gebruikt.

In het milieuvriendelijke verwarmings- en koelsysteem zorgt een intelligent warmtebronmanagementsysteem voor een zeer efficiënt samenspel tussen ijsopslag, zonne-energie-luchtabsorber en warmtepomp. Afhankelijk van de beschikbaarheid en het economisch rendement wordt de warmte tijdelijk opgeslagen of ter beschikking gesteld van het gebouw.

IJsreservoirsysteem

Warmtepompen gebruiken vandaag omgevingslucht, de bodem of grondwater als warmtebron. Het nieuwe concept van het ijsreservoirsysteem combineert lucht- en aardwarmte en kan ook zonnestraling als warmtebron gebruiken.