Duurzame merktekens plaatsen met bio-energiedorpen
 

Om de klimaatdoelstellingen te halen, speelt de verwarmingsmarkt met ruim 40 procent van het energiegebruik een cruciale rol en neemt ze de grootste hap uit het energieverbruik. Door moderne, hoogefficiënte installaties te plaatsen, zou de verwarmingsmarkt tot een derde energie kunnen besparen.

Bio-energiedorpen kunnen hiertoe bijdragen. Alle huizen worden verwarmd via een buurtverwarmingsnetwerk, waarvan de energie aan de rand van het dorp wordt opgewekt met hernieuwbare brandstoffen. Bijvoorbeeld op basis van grondstoffen uit de landbouw in een biogasinstallatie of met hout uit de binnenlandse bosbouw. Daardoor is elk bio-energiedorp een strategisch duurzaamheidsproject dat het klimaat en het milieu beschermt en in het ideale geval geen fossiele brandstoffen gebruikt zoals stookolie of gas.

Lage instapkosten

De kosten voor aansluiting aan het verwarmingsnet van een bio-energiedorp, bedragen voor een gezin doorgaans om en bij de 4500 euro. Daarin is ook een bijdrage aan de exploitatiemaatschappij – meestal een coöperatieve vennootschap – begrepen. In vergelijking met een klassieke stookolieverwarming daalt de verwarmingsprijs met zo'n 10-20 procent. De besparing neemt over de jaren heen voortdurend toe. De CO2-vermindering die daarbij gerealiseerd wordt, bedraagt ruim 50 procent.

Viessmann is in alle fasen een betrouwbare partner

Als totaalaanbieder van energiesystemen, vindt u bij Viessmann alle componenten onder één dak. In samenwerking met zijn dochterondernemingen worden niet alleen geschikte verwarmingssystemen voor hernieuwbare energiedragers geleverd. Het serviceaanbod in het kader van de geïntegreerde projectontwikkeling omvat ook het eerste advies, het opstellen van haalbaarheidsstudies en rendementsbeoordelingen, de ontwerpprestaties in samenwerking met regionale ingenieursbureaus en de volledige uitvoering van het project als algemeen aannemer.

De samenwerking van Viessmann met regionale dienstverleners en plaatselijke bouwondernemingen is daarbij zeer belangrijk met het oog op de waardecreatie en de werkgelegenheid in de regio. Ten slotte levert Viessmann een uniforme regeleenheid voor de bediening van alle warmtebronnen en het verwarmingsnet.

 

Contact

Contactpersoon

Viessmann Belgium BVBA
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)

02 712 06 66 02 725 12 39 E-mail verzenden
Bioenergiedorf_Komplettangebot.jpg

Toekomstgericht en voordelig

Voor de realisatie van een bio-energiedorp of een deeloplossing biedt Viessmann voor elke behoefte het juiste energiesysteem - toekomstgericht en voordelig.

Hernieuwbare buurtwarmte: vele voordelen voor burgers en gemeente

De voorwaarden voor een bio-energiedorp zijn eenvoudig te beschrijven: Meestal ligt de gemeente in een landelijk gebied en telt ze tussen 500 en 1500 inwoners.

Energiezeker en voordelig

De energiecentrale moet buiten de dorpskern worden gepland en gebouwd, om de burgers de verkeersbelasting te besparen die ander zou ontstaan door de levering van de biomassa. De energiecentrale is zodanig ontworpen dat te allen tijde een hoge voorzieningszekerheid met warm verwarmingswater en sanitair warm water gewaarborgd is. Elk gezin investeert slechts eenmaal in de aansluiting van de woning en heeft vervolgens geen andere kosten meer.

De permanent lagere verwarmingskosten ontlasten het gezinsbudget en scheppen ruimte voor andere investeringen. Bijvoorbeeld voor isolatiemaatregelen, om het verbruik nog verder te verminderen. Versterking van de regionale economie en ontlasting van de begroting. De biomassa die nodig is voor de warmteproductie, wordt doorgaans uit het omliggende gebied met een straal van slechts enkele kilometer betrokken. Daardoor worden regionale economische kringlopen en de land- en bosbouw gestimuleerd. Dit gaat gepaard met waardecreatie, investeringen en werkzekerheid. Tot slot dragen besparingen door de goedkopere verwarming van openbare gebouwen bij tot de ontlasting van de gemeentelijke begroting.

Klassieke verwarming wordt overbodig

In kleine gemeenten met overwegend eengezinswoningen wordt tot op heden vooral met stookolie verwarmd. Met hernieuwbare buurtverwarming maakt de individuele ketel in de woning plaats voor een warmteoverdrachtsstation ter grootte van een gaswandketel, die via een warmtedebietteller het werkelijke verbruik meet. Daardoor wordt de stookolietank overbodig en kan deze worden verwijderd. Vuiligheid en oliegeur behoren dan tot het verleden. De plaats die zo gewonnen wordt, kan dan bijvoorbeeld als hobbyruimte worden ingericht.

Locatievoordeel door lagere energiekosten

Het statuut van bio-energiedorp verhoogt de aantrekkingskracht van de gemeente bij de ontsluiting van industriegebieden. Bestaande en nieuwe bedrijven hebben een locatievoordeel omdat zij van beduidend lagere energieprijzen genieten in vergelijking met olie en gas.


Bio-energiedorp Wettesingen

video-wettesingen.jpg
Dit filmfragment is voorlopig enkel in het Duits te zien.

Vitosol_200-T_SPL.jpg
Vitosol 200-T type SPL - Buiscollector voor grote thermische zonne-installaties (enkel in Duits)