Heetwaterketels icons-gas-oel-25x25.png

De energiebesparende en emissiearme warmtelevering, alsmede de hoge bedrijfszekerheid en beschikbaarheid van de installaties zijn de essentiële vereisten voor centrale verwarmingssystemen in grote industriële installaties. Dit vereist deskundig advies, een omvangrijk serviceaanbod en warmteopwekkers die door hun constructie-eigenschappen een economische en toekomstgerichte warmteproductie mogelijk maken.