bodem/water-warmtepompen

IJsopslag - een innovatieve energiebron

Het Viessmann ijsreservoirsysteem is een aantrekkelijke warmtebron voor bodem/water-warmtepompen: Aardopslagtanks en zonneluchtabsorbers worden gebruikt als een kosteneffectief, vergunningvrij alternatief voor geothermische sensoren of aardcollectoren. Omgevingslucht, zonnestraling en bodem worden tegelijkertijd als warmtebron gebruikt.

In het milieuvriendelijke verwarmings- en koelsysteem zorgt een intelligent warmtebronmanagementsysteem voor een zeer efficiënt samenspel tussen ijsopslag, zonne-energie-luchtabsorber en warmtepomp. Afhankelijk van de beschikbaarheid en het economisch rendement wordt de warmte tijdelijk opgeslagen of ter beschikking gesteld van het gebouw.

IJsreservoirsysteem