Wedstrijd Batibouw 2017 

Vraag een offerte aan op de stand van Viessmann op Batibouw 2017, doe mee met de wedstrijd en win een Viessmann condensatieketel op gas Vitodens 200-W t.w.v. 3.000 €*

> Meer informatie over het gamma gascondensatieketels Vitodens

 

 

Wedstrijdreglement

De firma Viessmann België bvba, ingeschreven in het handelsregister van België, vertegenwoordigd door Patrick O, momenteel in functie, gevestigd met maatschappelijke zetel Hermesstraat 14 te 1930 Zaventem – België, organiseert van 16 februari 2017 tot en met 26 februari 2017 de wedstrijd “Vraag een offerte aan op de stand van Viessmann op Batibouw 2017, doe mee met de wedstrijd en win een Viessmann condensatieketel op gas Vitodens 200-W t.w.v. 3.000 €* ”.

Men kan deelnemen aan de wedstrijd via één van de iPads van de Viessmann vertegenwoordigers op de Viessmann Batibouw-stand (paleis 12, stand 117).

Deelnemen aan de wedstrijd houdt in dat men zich registreert voor een offerteaanvraag bij Viessmann en de meerkeuzewedstrijdvraag correct beantwoordt. De wedstrijd heeft ook een schiftingsvraag. Het is de deelnemer die een antwoord heeft gegeven dat het kortst aanleunt bij het antwoord op de schiftingsvraag die winnen.  Het correcte antwoord op de schiftingsvraag wordt bepaald door de publicatie van de zonneschijnduur op 1 maart 2017 gepubliceerd op www.meteo.be.

Alleen inschrijvingen met volledige en leesbare coördinaten van de deelnemer worden als geldige deelname aan de wedstrijd beschouwd.

Iedereen kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Indien we meerdere antwoorden ontvangen van dezelfde persoon, telt enkel het eerst ingezonden antwoord. Deelnemers die valsspelen of hacken, worden uitgesloten van het winnen van de prijzen. In geval van gelijke antwoorden wint de deelnemer die het eerst het juiste antwoord verstuurde.

De wedstrijd loopt van 16 tot en met 26 februari tijdens de openingsuren van Batibouw 2017.

Deze wedstrijd houdt geen enkele aankoopverplichting in en deelname is mogelijk voor alle
meerderjarige personen, wonende in België, met uitzondering van de personeelsleden van Viessmann en hun rechtstreekse familieleden.

De persoonsgegevens die Viessmann België bvba verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Viessmann waarborgt dat de persoonlijke gegevens van de wedstrijddeelnemers uitsluitend voor intern gebruik worden voorbehouden. De deelnemers worden hierbij geïnformeerd dat de door hun opgegeven persoonsgegevens door Viessmann Belgium bvba kunnen verwerkt worden in het kader van directmarketingactiviteiten (via e-mail, telefoon of per gewone post). Indien u dergelijke directmarketingactiviteiten niet meer wenst te ontvangen, gelieve dan met ons contact op te nemen via info@viessmann.be. In dit geval mag u niet vergeten om ons uw correcte contactgegevens (voor- en familienaam, adres, e-mail en telefoonnummer) mee te delen.

Iedere deelnemer heeft het recht om de door hem opgegeven persoonsgegevens in te kijken en te wijzigen. Voor een verzoek tot toegang of wijziging van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via e-mail met info@viessmann.be of per briefwisseling naar Viessmann Belgium bvba, t.a.v. Marketing, Hermesstraat 14, 1930 Zaventem.

De prijs is een waardebon ter waarde van 3.000 €* (BTW inclusief). Deze waardebon kan gebruikt worden voor de volledige of gedeeltelijke aankoop en installatie van een Viessmann gascondensatieketel Vitodens 200-W of een andere verwarmingsinstallatie van Viessmann, met modem Vitoconnect voor bediening op afstand.
De installatie dient te gebeuren vóór 1 juli 2017 door een installatiebedrijf opgegeven op www.viessmann.be, in de woning van de winnaar.  De prijs kan niet in geld omgezet, noch geruild worden en is niet cumuleerbaar met andere lopende promoties.

De winnaar wordt schriftelijk of telefonisch op de hoogte gebracht vanaf 3 maart 2017.

Er wordt geen briefwisseling of telefonisch contact onderhouden in het kader van deze wedstrijd, met uitzondering van de verzending van onderhavig reglement en van de noodzakelijke contacten met de winnaar van de wedstrijd.

Door aan de wedstrijd deel te nemen, gaat men zonder voorbehoud akkoord met het reglement.

Het reglement is te verkrijgen op schriftelijke aanvraag gericht aan de zetel van de firma.

In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van België bevoegd. 

--------------------------------------------------------------- 

* (inclusief btw) Als winnaar staat het u vrij om een andere Viessmann verwarmingsinstallatie te kiezen mét aansluiting op internet via een modem Vitoconnect. De installatie dient te gebeuren vóór 1 juli 2017 door een installatiebedrijf opgegeven op www.viessmann.be, in de eigen woning van de winnaar.