Overzicht energiepremies - per gewest

Als u dit jaar energiebesparende investeringen uitvoert kan u via verschillende instanties premies aanvragen: via uw gewest, via uw netbeheerder en bij uw provincie en/of gemeentebestuur. Bovendien zijn sommige van de premies cumuleerbaar.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste energiepremies in uw gewest.

Vlaanderen

 

Premies Vlaams Gewest (1)

Energielening
Voor nieuwbouw en bestaande woningen (2)

Voordelige lening, max. € 10.000, op 5 jaar (intrestvoet 0% of 2%) voor energiebesparende maatregelen in uw woning.  Kan enkel aangevraagd worden bij een energiehuis (vorige benaming Lokale Entiteit) van uw gemeente.  Er kan dus enkel een lening aanvraagd worden als de gemeente zo’n energiehuis heeft.
Overzicht van voorwaarden op: www.energiesparen.be.

Renovatiepremie

Deze premie is enkel geldig voor woningen die minstens 25 jaar oud zijn (2). Om in aanmerking te komen voor deze premie zijn er voorwaarden: o.a. mbt. uw woning, uw inkomen en de ingediende facturen.

Verbeteringspremie

o.a. voor de installatie van of omschakeling naar centrale verwarming, het vervangen van een centraleverwarmingsketel door een ketel met HR+ of HRTop (gas) label of het Optimaz of Optimaz Elite label (stookolie) en voor de plaatsing van een zonneboiler.  Om in aanmerking te komen voor deze premie zijn er voorwaarden: o.a. mbt. uw woning (2), uw inkomen en de ingediende facturen.

(1) Bron: www.wonenvlaanderen.be

(2) Aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 1 januari 2006.

 

Premies Netbeheerder (3)

Bestaande woningen
Aangesloten op distributienet voor 1/1/2006 of bouwaanvraag voor 31/12/2013 en eindfactuur vanaf 1/1/2015

• Warmtepomp via geregistreerd aannemer, premie van max. € 1.700 (afh. van type, COP en vermogen pomp).
• Zonneboiler via geregistreerd aannemer, € 550 per m2, max. € 2.750, max 50% factuur.
• Beschermde afnemers krijgen 50% verhoging op vermelde premiehoogtes en maxima.
Plus een premie van € 800 bij de plaatsing van een condensatieketel via geregistreerd aannemer.

Nieuwbouwwoningen
Aangesloten op distributienet voor 1/1/2014 of bouwaanvraag voor 1/1/2014

• Zonneboiler via geregistreerd aannemer, € 550 per m2, max. € 2.750, max 50% factuur.
• Warmtepomp via geregistreerd aannemer, premie van max. € 1.700 (afh. van type, COP en vermogen pomp).

E-peil premie voor Nieuwbouw

Aanvraagformulieren indienen uiterlijk 12 maanden na datum afgifte  energieprestatiecertificaat, facturen max 1 jaar oud, ingeval van volledige afbraak en heropbouw wordt de premie verdubbeld, voor beschermdeafnemers wordt het premiebedrag met 20% verhoogd.

Bouwaanvraag vanaf 1/1/2016 tot 30/06/2016
• ≤E20 nieuwbouwwoning € 1.800 + € 50/punt tov E20
• ≤E20 nieuwbouwappartement € 800 + € 30/punt tov E20
Bouwaanvraag vanaf 1/1/2015 tot 31/12/2015
• ≤E30 nieuwbouwwoning € 1.800 + € 50/punt tov E30
• ≤E30 nieuwbouwappartement € 800 + € 30/punt tov E30
Bouwaanvraag vanaf 1/1/2014 tot 31/12/2014
• ≤E40 nieuwbouwwoning € 1.800 + € 50/punt tov E40
• ≤E40 nieuwbouwappartement € 800 + € 30/punt tov E40
Raadpleeg uw netbeheerder voor bouwaanvragen van voor 1/1/2014

(3) Bron: http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/premies-van-de-netbeheerder-2015-en-2016.  Premies worden in 2016 herbekeken, maar de huidige premies zullen nog aangevraagd kunnen worden met eindfactuur tot en met 30/6/2016.

 

Subsidies Overheid

Korting op onroerende voorheffing voor verlaagd E-peil
Voor bouwaanvragen vanaf 1/1/2006 tot 31/12/2012

• Behaalt uw nieuwbouwwoning het E-peil 60, dan krijgt u vanaf 2009 gedurende 10 jaar een korting van 20% op uw jaarlijkse onroerende voorheffing.
• Behaalt uw woning het E-peil 40, dan loopt de korting op tot 40% gedurende 10 jaar lang.

Voor bouwaanvragen in 2013

• De korting loopt op tot 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max. E50en dit gedurende 5 jaar.
• De korting bedraagt 100% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max. E30 en dit gedurende 5 jaar.

Voor bouwaanvragen in 2014 en 2015

• De korting loopt op tot 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max.E40 gedurende 5 jaar.
• De korting bedraagt 100% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max.E30 en dit gedurende 5 jaar.

Voor bouwaanvragen vanaf 1/1/2016

• De korting loopt op tot 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max. E30
gedurende 5 jaar.
• De korting bedraagt 100%

 

Ook verschillende provincie- en gemeentebesturen kennen premies toe voor energiebesparende maatregelen en dit zowel voor particulieren als voor ondernemingen.
Vraag ernaar bij uw gemeente- of provinciebestuur (www.premiezoeker.be).

Alle info en voorwaarden over de premies voor Vlaanderen per doelgroep (particulieren, bedrijven, scholen, verenigingen en lokale besturen vindt u terug op: www.energiesparen.be/subsidies

Ondernemers kunnen ook de subsidiedatabank voor ondernemers raadplegen (http://www.vlaio.be/subsidiedatabank). Deze bevat informatie over de subsidies en andere steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden.


Op www.vreg.be/uw-netbeheerder vindt u terug wie de netbeheerder in uw gemeente is.

Brussel

Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste energiepremies via het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Premies Brussels Hoofdstedelijk Gewest (4)

Bestaande woningen (5) en nieuwbouw 
Brusselse groene lening

Voordelige energielening, min € 500 en max € 20.000, met een intrestvoet van 0% voor het optimaliseren van de energieefficientie in de woning. o.a. voor de plaatsing van een HR TOP gascondensatieketel met rookafvoerbuis in de schoorsteen en
voor thermostatische kranen.
Geldig voor panden gelegen in het Brussels Gewest. Inkomensvoorwaarden: alleenstaand met een belastbaar nettoloon/jaar van max. € 30.000 en getrouwd of samenwonend met een belastbaar nettoloon/jaar van max. € 60.000. Te verhogen met € 5.000/jaar indien aanvrager jonger dan 35 jaar en te verhogen met € 5.000/jaar per persoon fiscaal ten laste.
Installatie via geregistreerd aannemer.

Warmtepomp zonder actieve koeling

Afhankelijk van het inkomen: vanaf € 4.250 per woning met een maximum van 50% van de in aanmerking komende kosten van de factuur. Installatie via geregistreerd aannemer.

Zonneboiler

Afhankelijk van het inkomen: vanaf € 2.500 voor installaties tussen 2 m2 en 4 m2 (per wooneenheid) + € 200 per bijkomende m2 zonnecollectoren, met een maximum van 50% van de in aanmerking komende kosten van de factuur. Installatie via geregistreerd aannemer.

Bestaande woningen (5)
Gascondensatieketel met HR-TOP label

Afhankelijk van het inkomen: vanaf € 500 tot 40 kW en € 5 per kW extra. Kan gecombineerd worden met o.a. bonussen voor thermische regeling en voor warmtekrachtkoppeling. Met de energiepremie bonus 'Volledige renovatie van de
verwarmingsinstallatie' geniet u van een extra besparing van 20% op het gecumuleerde bedrag van de individuele premies. Installatie via geregistreerd aannemer.

Temperatuurregeling

Omgevingsthermostaten, optimizers en thermostatische kranen.
Afhankelijk van het inkomen: Vanaf € 25 per geinstalleerde thermostaat/optimizer en vanaf
€ 10 per geinstalleerde thermostatische kraan. Installatie via geregistreerd aannemer.

Woningventilatiesysteem

Vanaf € 2.500/centraal systeem met warmterecuperatie enregeling (toevoer en afvoer).  Rendement warmtewisselaar ≥ 75%). Met een maximum van50% van de in aanmerking komende kosten van de factuur.  Installatie via geregistreerdaannemer.

(4) bron: http://www.leefmilieu.brussels/themas/energie5 woningen die minstens 10 jaar oud zijn

(5) Voor woongebouwen in de R.O.V.H.R.- zone wordt het premiebedrag automatisch met 10% verhoogd. De voor de voor de energiepremies vastgelegde maximimumbedragen blijven wel gelden.

 

Een aantal gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geven nog afzonderlijke of bijkomende premies bovenop die van het gewest. Vraag ernaar bij uw gemeente.

Alle info en voorwaarden over de premies voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt u terug op: www.leefmilieubrussel.

Wallonië


Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste energiepremies in Wallonie voor bestaande woningen. Premie bedraagt maximum 70% van de in aanmerking komende kosten van de factuur.  Installatie via geregistreerd aannemer.

 

Premies Waals Gewest

Energiepremie

Het toekennen van en de hoogte van het premiebedrag is afhankelijk van de het jaarlijks bruto gezinsinkomen van max € 93.000.

Gascondensatieketel

€ 200 voor installatie van condenserende gasketel (enkele ofdubbele werking) of een condenserende luchtgenerator.

Warmtepomp sanitair warm water

€ 400 voor installatie van warmtepomp voor productie van sanitair warm water.

Warmtepomp voor verwarming of verwarmingen sanitair warm water samen

€ 800 voor installatie van warmtepomp voor verwarming en/of productie van sanitair warm water.

Volautomatische houtketel

€ 800 voor installatie van volautomatische houtketel.

Zonneboiler

€ 1500 voor de installatie van een zonneboiler.

Fotovoltaïsche zonnepanelen

Organisme Qualiwatt steunt kleine fotovoltaische (<10kW) installaties in werking vanaf 1/3/2014. De jaarlijkse premie (gedurende 5 jaar) wordt halfjaarlijks door CWaPE herbekeken en 3 maanden op voorhand op de website gepubliceerd.

Surf voor meer informatie naar de website: http://energie.wallonie.be