Biomassaketels worden aangeboden voor de meest uiteenlopende houtbrandstoffen. Hieronder vindt u enige informatie over opslag en kwaliteit.

Houtstapeling

De verbranding van vochtig hout is niet alleen oneconomisch, maar kan bovendien door de lage verbrandingstemperatuur ook tot een hoge uitstoot van schadelijke stoffen en teerafzetting in de schoorsteen leiden. Na minstens drie jaar drogen op een beschutte plaats bereikt hout zijn hoogste stookwaarde.

Enkele tips:

  • Klief ronde blokken met een diameter van 10 cm of meer.
  • Stapel kloofhout op een verluchte, zo zonnig mogelijke plaats, beschut tegen de regen.
  • Stapel kloofhout indien mogelijk met voldoende tussenruimte, zodat de lucht die erdoor stroomt het vrijgekomen vocht kan meevoeren.
  • Stapel kloofhout op een stapelbalk, zodat vochtige lucht weg kan.
  • Stapel vers gekapt hout niet in de kelder, omdat voor het drogen lucht en zon vereist zijn - droog hout daarentegen kan wel in een verluchte kelder bewaard worden.

Eigenschappen van pellets

Voor de productie van houtpellets volgens ENplus of EN ISO 17225-2 worden 100 procent natuurlijke houtresten gebruikt. Deze grondstof is in de vorm van schaafhout of zaagsel in grote hoeveelheden beschikbaar als afvalproduct van de houtverwerkende industrie.

Fijnkorrelige houtresten worden onder hoge druk verdicht tot pellets, d.w.z. in een cilindervorm geperst. De grondstof wordt droog opgeslagen en getransporteerd. Een absoluut droge opslag is noodzakelijk. Alleen op die manier kan een onberispelijke en doeltreffende verbranding worden gewaarborgd.

Pellets worden verpakt of in bulk verkocht. In bulk worden de pellets in een tankwagen getransporteerd en via een slangsysteem in de voorraadruimte geblazen. Als een verwarmingssysteem op stookolie vervangen wordt door een pelletverwarming, kan de plaats waar vroeger de stookolietank stond perfect gebruikt worden als voorraadruimte.

Opslag van hout

De verbranding van vochtig hout is niet alleen oneconomisch, maar kan bovendien door de lage verbrandingstemperatuur ook tot een hoge uitstoot van schadelijke stoffen en teerafzetting in de schoorsteen leiden. Na minstens drie jaar drogen op een beschutte plaats bereikt hout zijn hoogste stookwaarde.

Enkele tips:

  • Klief ronde blokken met een diameter van 10 cm of meer.
  • Stapel kloofhout op een verluchte, zo zonnig mogelijke plaats, beschut tegen de regen.
  • Stapel kloofhout indien mogelijk met voldoende tussenruimte, zodat de lucht die erdoor stroomt het vrijgekomen vocht kan meevoeren.
  • Stapel kloofhout op een stapelbalk, zodat vochtige lucht kan wegstromen.
  • Stapel vers gekapt hout niet in de kelder, omdat voor het drogen lucht en zon vereist zijn - droog hout daarentegen kan wel in een verluchte kelder bewaard worden.

Eigenschappen van pellets

Voor de productie van houtpellets volgens ENPlus of EN ISO 17225-2 worden 100 % natuurlijke houtresten gebruikt. Deze grondstof is in de vorm van schaafhout of zaagsel in grote hoeveelheden beschikbaar als afvalproduct van de houtverwerkende industrie.

Fijnkorrelige houtresten worden onder hoge druk verdicht tot pellets, d.w.z. in een cilindervorm geperst. De grondstof wordt droog opgeslagen en getransporteerd. Een absoluut droge opslag is noodzakelijk. Alleen op die manier kan een onberispelijke en doeltreffende verbranding worden gegarandeerd.

Pellets worden verpakt of in bulk verkocht. In bulk worden de pellets in een tankwagen getransporteerd en via een slangsysteem in de voorraadruimte geblazen. Als een verwarmingssysteem op stookolie door een pelletverwarming vervangen wordt, kan de plaats waar vroeger de stookolietank stond perfect gebruikt worden als voorraadruimte.


Opslag- en toevoersystemen voor houtpellets

Opslag- en toevoersystemen voor Vitoligno 300-H en Vitoligno 250-F


Vragen in verband met houtverwarmingsketels

Viessmann is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor een duurzame bescherming van het milieu. Daarop stemmen wij onze bedrijfsfilosofie en onze producten af.

Kan iedereen met een houtverwarmingsketel verwarmen?

De moderne Viessmann houtverwarmingsketels zijn zo comfortabel dat vrijwel elke een- en meergezinswoning ermee kan worden verwarmd. Een belangrijke voorwaarde is een droge opslagruimte, aangezien de restvochtigheid van het hout medebepalend is voor de kwaliteit van de verbranding. Aanpassingen, bv. aan de schoorsteen, zijn doorgaans niet nodig. Viessmann houtverwarmingssystemen kunnen perfect worden gecombineerd met verwarmingssystemen op stookolie of gas.

Hoe verwarm ik het best met kloofhout of pellets?

Kloofhout is ideaal voor iedereen die deze brandstof zelf kan aanschaffen, bijvoorbeeld uit de inheemse bosbouw. Het hout moet goed worden gedroogd, d.w.z. dat het moet worden gestapeld zodat de restvochtigheid zo laag mogelijk is. Bovendien heeft men een verwarmingswaterbufferboiler nodig om een continue warmtevoorziening te garanderen.

Pellets worden geperst op basis van zagemeel en hebben door hun lage restvochtigheid een hoge verbrandingswaarde. Pellets kunnen ook makkelijk worden geleverd en opgeslagen. De dosering en toevoer naar het houtverwarmingssysteem gebeurt automatisch en comfortabel.

Waar kan ik houtbrandstoffen krijgen?

Houtbrandstoffen, met name pellets, behoren tegenwoordig bij de meeste brandstofhandelaars tot het vaste aanbod. Net zoals stookolie worden ze in de voorraadruimte 'gepompt'. Dat gaat snel en zonder veel moeite. Ook heel wat zagerijen of houtverwerkende bedrijven bieden pellets aan. Kloofhout is bovendien goedkoop te krijgen bij bosbouwbedrijven of landbouwers die ook actief zijn in de bosbouw.