Thuisbatterij voor optimaal rendement van je zonnepanelen

Met een fotovoltaïsche installatie kan voldoende stroom worden geproduceerd om een gezin een heel jaar van stroom te voorzien. Het belangrijkste probleem daarbij is echter dat de installatie vooral elektrische energie beschikbaar stelt op ogenblikken waarop de meeste gezinsleden niet thuis zijn, bijvoorbeeld rond het middaguur. Daarnaast spelen ook de seizoenen een rol.

Wanneer er geen aangesloten toestel actief is of wanneer de aangesloten verbruikers niet alle beschikbare stroom verbruiken, wordt de overtollige stroom aan het openbaar net teruggeleverd. De digitale teller die in de plaats komt van de vaste prosumententaks meet dit in detail, en vergoedingen voor teruglevering aan het net zijn laag: tussen 0,03 en 0,05€ per kWh.

Tegelijkertijd stijgt de prijs voor elektriciteit en gas sinds midden 2021 voortdurend en wordt in Vlaanderen in 2022 het capaciteitstarief ingevoerd. Dit pleit alles voor een verhoging van het eigen verbruik. Daartoe kan een stroomopslagsysteem helpen.

Viessmann heeft daarom het stroomopslagsysteem Vitocharge VX3 op de markt gebracht. De stroom die overdag wordt geproduceerd, wordt op deze batterij opgeslagen en in functie van de behoefte beschikbaar gesteld.


Fotovoltaïsch systeem

Hoe werken thuisbatterijen?

Stroomopslag van zonne-energie heeft als groot voordeel dat de zelf geproduceerde stroom naargelang van de behoefte kan worden gebruikt. Met andere woorden: ook wanneer de zon niet schijnt.

Waarom is een thuisbatterij interessant?

Met een thuisbatterij kan u als huiseigenaar het verbruik van uw fotovoltaïsche installatie maximaliseren en uw elektriciteitsfactuur verlagen. Thuisbatterijen slaan de stroom van fotovoltaïsche installaties op. Dit zorgt ervoor dat overtollige zonnestroom niet teruggaat naar het net, maar voor eigen gebruik kan worden benut. Woningen met een digitale teller halen hier het meeste voordeel uit, want voor deze is de terugleververgoeding vele keren lager dan de prijs betaald per afgenomen stroomeenheid. Tegelijkertijd kan een hogere kWh-prijs vanwege het capaciteitstarief beperkt worden door stroompieken te milderen.

De Vlaamse overheid biedt daarbij ook een premie aan voor de aankoop van een thuisbatterij.

fotovoltaïsche zonnepanelen
Thuisbatterij

Hoeveel kost een thuisbatterij?

De prijs van een thuisbatterij wordt in hoofdzaak bepaald door de bruikbare capaciteit. Het is belangrijk dat uw opslagcapaciteit is afgestemd op uw verbruik. Een gemiddeld gezin gebruikt ongeveer 10 kWh per dag.

Een investering in een thuisbatterij van Viessmann van 4 kWh start vanaf 6000 euro, een thuisbatterij van 8 kWH vanaf 9000 euro en een thuisbatterij van 12 kWH vanaf 11.000 euro. 

Wat is de beste plaats voor uw thuisbatterij?

Een thuisbatterij functioneert het beste in een ruimte met een temperatuur van 20 graden Celsius. Bij een lagere of hogere temperatuur is de werking minder optimaal.


Hoe groot moet de stroomopslag zijn?

Ongeacht of het gaat om een nieuwe dan wel een bestaande installatie: de juiste grootte van de stroomopslag is belangrijk. In principe geldt het volgende: de opslagcapaciteit van het systeem moet voldoende groot zijn om een gezin van ‘s avonds tot de volgende ochtend te kunnen voorzien van zonne-energie. De grootte, met name de opslagcapaciteit, van een thuisbatterij wordt enerzijds gebaseerd op het jaarlijks stroomverbruik, en anderzijds op het vermogen van de fotovoltaïsche installatie.

Als vuistregel geldt: fotovoltaïsche installatie 1 kWp = batterij 1 kWh = huishoudelijk stroomverbruik 1000 kWh.

Voorbeeld 1 met warmtepomp

Huishouden + warmtepomp: 8000 kWh
Fotovoltaïsche installatie = 8 kWp
________________________
Batterij = 8 kWh


Voorbeeld 2 met warmtepomp en elektrische wagen

Huishouden + warmtepomp + elektrisch voertuig = 12.000 kWh
Fotovoltaïsche installatie = 12 kWp
___________________________________
Batterij = 12 kWh 

 

Te grote of te kleine opslagsystemen zijn niet rendabel

Als het stroomopslagsysteem te groot is, slaat het te veel elektrische energie op, zonder dat deze ook effectief wordt gebruikt. Naast de nodeloos hoge en extra aankoopkosten verliest u ook nog de weggevallen vergoeding voor de teruggeleverde stroom. Bij een te klein stroomopslagsysteem moeten de eigenaars van installaties meer stroom aankopen.

Thuisbatterijen

Met een thuisbatterij bekomt u een hoger eigenverbruik en zo ook voor een hogere efficiëntie van de fotovoltaïsche installatie.