Kunststoftank (KWT): kwaliteitstank in standaarduitvoering

De kunststoftank (KWT) bestaat uit een polyethyleen binnentank en een kunststofcarter. De carterwand sluit naar binnen toe aan op de tank en biedt visueel een tankeenheid. Dankzij de compacte uitvoering is de kunststoftank bijzonder stevig, ook zonder bandages en ribben. Met zijn gladde wanden en de bandvormige uitstulping bovenaan heeft hij een bijzonder moderne look.

De bescherming tegen diffusie wordt bij alle modellen in zuiver kunststof via materiaalveredeling gerealiseerd. Bij de kunststoftank worden in het CoEx-PA-Blend-procedé anti-emissielagen tegen mogelijke geurhinder geïntegreerd. De tank voldoet aan de 30-minuten durende standaardbrandtest van het materiaalkeuringsinstituut in Dortmund en wordt aanbevolen voor gebruik in standaard kelders.


Opslagvloeistoffen voor stookolietanks

De KWT-reservoirs kunnen voor drukloze opslag van de volgende vloeistoffen gebruikt en aan reservoirsystemen gekoppeld worden:

●  Extra lichte stookolie conform DIN 51603-1
●  Extra lichte stookolie A Bio 5 tot Bio 15 conform DIN V51603-6
●  Dieselbrandstof conform DIN EN 590

De volgende vloeistoffen zijn enkel toegelaten in individuele reservoirs:

●  Dieselbrandstof conform DIN EN 14214
●  Smeerolie, hydraulische olie, warmtedragende olie Q ongebruikt, gelegeerd of niet-gelegeerd, met vlampunt > 55 °C
●  Smeerolie, hydraulische olie, warmtedragende olie Q gebruikt, vlampunt > 55 °C; herkomst en vlampunt moeten door de gebruiker voorgelegd kunnen worden (max. waterbedreigingsklasse II)
●  Plantaardige oliën zoals katoenzaadolie, olijfolie, raapzaadolie, ricinusolie en tarwekiemolie in de meest uiteenlopende concentraten
●  Ethyleenglycol (CH2OH) antivriesmiddel
●  Fotochemische producten, verkrijgbaar in concentraties (nieuw en gebruikt) met een dichtheid van max. 1,15 g/cm³ (maximaal vulpeil 80 %)
●  Ammoniakwater (-oplossing) NH4OH, tot verzadigde oplossing
●  Zuivere ureumoplossing 32,5 % als NOx-reductiemiddel (AdBlue), met een dichtheid van max. 1,15 g/cm³ (maximaal vulpeil 80 %)


De voordelen op een rij

●  Kunststoftank KWT met een inhoud van 750, 1000 en 1500 liter
●  Opstelling in rijen of blokken van max. 15 tanks (KWT 750-C en KWT 1000-C), opstelling in rijen van max. 5 tanks (KWT 1000-R en KWT 1500-R)
●  Geen bijkomende opvangruimte vereist (in waterwingebieden rekening houden met specifieke wettelijke voorschriften)
●  Vuurvast conform 30-minuten durende brandtest bij materiaalkeuringsinstituut Dortmund
●  De dubbelwandige polyethyleen-uitvoering biedt permanente bescherming tegen corrosie
●  Bescherming tegen diffusie door middel van materiaalveredeling net als bij alle modellen in zuiver kunststof - in het CoEx-PA-Blend-procedé worden anti-emissielagen geïntegreerd
●  Compacte afmetingen en beperkt gewicht voor eenvoudige installatie, ook in nauwe en moeilijk bereikbare ruimten
●  Toelatingsnr. Z-40.21-319