Onthardingsinstallatie voor sanitair water: steeds een schitterende badkamer dankzij de duidelijke vermindering van kalkaanslag

Onthardingsinstallatie voor sanitair water

Een dergelijke installatie zorgt voor een duidelijke vermindering van eventuele kalkaanslag. De installatie mag alleen voor het ontharden resp. deels ontharden van aangevoerd koud sanitair water gebruikt worden.

Een onthardingsinstallatie voor sanitair water beschermt uw waterleidingen en alle daarop aangesloten componenten zoals boilers en huishoudtoestellen met een watertoevoer tegen kalkaanslag en draagt bij tot een langere gebruiks- en levensduur ervan.

Dankzij de duidelijke vermindering van kalkaanslag zorgt de onthardingsinstallatie voor sanitair water er ook voor dat uw badkamer te allen tijde haar glans behoudt.

Toepassingsgebieden voor onthardingsinstallaties voor sanitair water

●  Een- of tweegezinswoningen
●  Appartementsgebouwen tot ca. 9 personen
●  Kleinere industriële bedrijven
●  Horecazaken
●  Kapsalons

Onthardingsinstallaties voor sanitair water

De onthardingsinstallatie voor sanitair water mag alleen voor het ontharden resp. deels ontharden van aangevoerd koud sanitair water gebruikt worden. Een onthardingsinstallatie voor sanitair water beschermt uw waterleidingen en alle daarop aangesloten componenten zoals boilers en huishoudtoestellen met een watertoevoer tegen kalkaanslag en draagt bij tot een langere gebruiks- en levensduur ervan.