Onthardingsinstallatie voor sanitair water type VS 19D

Toepassing

Een dergelijke installatie mag alleen voor het ontharden resp. deels ontharden van aangevoerd koud sanitair water gebruikt worden. Een onthardingsinstallatie voor sanitair water beschermt uw waterleidingen en alle daarop aangesloten componenten zoals boilers en huishoudtoestellen met een watertoevoer tegen kalkaanslag en draagt bij tot een langere gebruiks- en levensduur ervan.


Toepassingsgebieden voor een onthardingsinstallatie voor sanitair water

●  Een- of tweegezinswoningen
●  Appartementsgebouwen tot ca. 9 personen
●  Kleinere industriële bedrijven
●  Horecazaken
●  Kapsalons

Werking

De onthardingsinstallatie voor sanitair water werkt volgens het betrouwbare procedé gebaseerd op ionenuitwisseling. Daarbij produceert de installatie volledig onthard sanitair water. Met behulp van de meegeleverde mengarmatuur wordt de gewenste hardheid voor het ontharde water ingesteld.

De slimme elektronica selecteert een capaciteitsniveau op basis van het bestaand waterverbruik van alle gebruikers en bepaalt de vermoedelijke behoefte alsook het aantal dagen tussen de regeneraties. Dankzij de vernieuwende regeling wordt alleen het verbruikte ionenuitwisselingshars geregenereerd. Een voordeel hiervan is het feit dat men bespaart op zout en regeneratiewater.

Dankzij deze manier van werken is er het hele jaar door zacht water beschikbaar, op voorwaarde dat de installatie correct ontworpen werd. De regeneratie vindt plaats in de tegenstroom. Door dit principe wordt de capaciteit van al het ionenuitwisselingshars continu op peil gehouden en heeft men uiteindelijk ook minder zout en regeneratiewater nodig. Een drievoudig werkende vlotter garandeert een droge en tegen overlopen beschermde zouttank en voorkomt kiemvorming en luchtaanzuiging.


De voordelen op een rij

●  Beperkte installatieoppervlakte dankzij compacte bouwwijze
●  Snelle montage en inbedrijfstelling alsook onderhoudsvriendelijk voor de installateur
●  Eenvoudige en veilige bediening voor de gebruiker van de installatie
●  Slimme, op verbruik gebaseerde elektronica voor optimaal efficiënt zoutgebruik
●  Duurzame waarborg van de ionenuitwisselingscapaciteit dankzij regeneratie in tegenstroom
●  Zuinig in verbruik van regeneratiewater, zout en elektriciteit
●  Behoeftegestuurde zoutbereiding voor een droge en hygiënische zouttank
●  Optische melding voor “Zout bijvullen”

Aansluiting van de onthardingsinstallatie voor sanitair water

Aansluiting van de onthardingsinstallatie voor sanitair water

[1] Tuinwater
[2] Afsluiter
[3] Afsluiter met terugslagklep
[4] Controleklep*
[5] Filter voor sanitair water
[6] Manometer*
[7] Mengarmatuur
[8] Slang voor regeneratie-afvalwater
[9] Slang voor overloopbeveiliging van zouttank
[10] Onthardingsinstallatie voor sanitair water

* Aanbevolen
 

Lokale voorwaarden voor inbouw

●  Vorstbestendige plaats van installatie
●  Omgevingstemperatuur max. 25 °C
●  Schuko-stopcontact tot op 1 m afstand
●  Filter voor sanitair water vóór de installatie
●  Aansluiting voor afvalwater resp. afvoer in de vloer
●  Wanneer het spoelwater in de pomp wordt geleid, moet u erop letten dat deze bestand is tegen zout
●  De plaats van installatie moet vrij zijn van dampen, chemicaliën, kleurstoffen en oplosmiddelen


Bedrijfsgegevens
 

Gecertificeerd volgens DVGW   Ja
Modelnr.   VS19D
Nominale capaciteit conform EN 14743 m³ °dH 17,4
Maximaal zoutverbruik per regeneratie kg 0,66
Hoeveelheid afvalwater bij regeneratie liter 98,6
Nominaal debiet conform EN 14743 m³/u 0,9
Drukverlies bij nominaal debiet bar 0,3
Debiet bij 1 bar drukverlies m³/u 2,0
Hoeveelheid hars liter 8,9
Bedrijfstemperatuur °C 5 tot 25
Bedrijfsdruk bar 1,4 tot 8,5
Elektrische net- en toestelaansluiting   240 V AC/50 Hz – 28 V DC
Elektrisch vermogen in bedrijf W 11,5
Elektrisch vermogen in stand-by W < 1
Bedrijfsgewicht (met volle zouttank) kg 50
Opslagcapaciteit zout kg 19
Nominale grootte harstank   9 x 14"