Verwarmen met hernieuwbare energie in BEN-woningen

In 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Europa bijna-energieneutraal zijn. Dat is een gevolg van de Europese Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen, afgekort als EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Die stelt: "Bijna-energieneutraal gebouw: gebouw met een zeer hoge energieprestatie. De dichtbij nul liggende of zeer lage hoeveelheid energie die is vereist, dient in zeer aanzienlijke mate te worden geleverd uit hernieuwbare bronnen, en dient energie die ter plaatse of dichtbij uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd te bevatten."

Het bijzondere aan BEN-woningen is dat ze erg weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, halen ze hoofdzakelijk uit groene energiebronnen. Die hernieuwbare energie kan zo worden gebruikt voor verwarming en/of de productie van warm water, of voor het opwekken van elektriciteit. De voorwaarden verschillen naargelang de hernieuwbare energiebron de belangrijkste of een bijkomende energiebron is.

Om de video te starten klikt u op de afspeelknop. Houd er rekening mee dat door het oproepen van de video, gegevens worden verzonden naar YouTube. Raadpleeg onze gegevensbeschermingsverklaring voor meer informatie.

Verwarmen met een warmtepomp in een BEN-woning
Verwarmen met een warmtepomp in een BEN-woning

De energie om een BEN-woning te verwarmen kan van de zon komen, uit de lucht of uit de aarde. Om deze hernieuwbare energie op te wekken heeft men echter technologie nodig. Een warmtepomp is daarvoor de uitverkoren kandidaat.

Een warmtepomp werkt volgens hetzelfde principe als een koelkast, maar dan omgekeerd: ze produceert warmte in plaats van koude. Met een warmtepomp combineer je een hernieuwbare energie met het comfort van een centrale verwarming. Een warmtepomp is een investering in de waarde van de woning. Energiezuinige woningen zullen immers meer waard worden op de vastgoedmarkt. Kiezen voor een warmtepomp is kiezen voor de toekomst.

Om de video te starten klikt u op de afspeelknop. Houd er rekening mee dat door het oproepen van de video, gegevens worden verzonden naar YouTube. Raadpleeg onze gegevensbeschermingsverklaring voor meer informatie.

Werking van een warmtepomp
Werking van een warmtepomp

Om de video te starten klikt u op de afspeelknop. Houd er rekening mee dat door het oproepen van de video, gegevens worden verzonden naar YouTube. Raadpleeg onze gegevensbeschermingsverklaring voor meer informatie.

Investeringskost warmtepomp
Investeringskost warmtepomp

Welk type warmtepomp

Een warmtepomp haalt gratis warmte uit de lucht, het grondwater of de bodem

Lucht/water-warmtepompen: Warmte uit de lucht

Bij lucht/water-warmtepompen wordt de energie onttrokken aan de door de zon opgewarmde buitenlucht en omgezet tot een hogere temperatuur. Hierbij wordt de warmte afgegeven aan water. Dit is een ideaal systeem voor een verwarming van een woning. Het water dient meestal slechts tot 38 °C opgewarmd te worden, waardoor een erg hoog rendement bereikt kan worden door de lage condensortemperatuur. Daarnaast is het ook nog mogelijk om met sommige lucht/water warmtepompen te koelen. Dit verhoogt het comfort in de woning. Er is geen bodembron nodig, waardoor de investering lager uitvalt.

  • Geschikt voor de verwarming (en actieve koeling “actieve cooling”) van een woning
  • Makkelijk te plaatsen
  • Geen grondboringen nodig, gevolg: lagere investering

Om de video te starten klikt u op de afspeelknop. Houd er rekening mee dat door het oproepen van de video, gegevens worden verzonden naar YouTube. Raadpleeg onze gegevensbeschermingsverklaring voor meer informatie.

Testimonial Viessmann lucht/water-warmtepomp
Testimonial Viessmann lucht/water-warmtepomp

Geothermische warmtepompen: warmte uit de grond

Grond/water-warmtepompen onttrekken energie uit het water in de bodem. Een grond/water-warmtepomp maakt gebruik van de warmte uit de grond. De temperatuur in de grond is het hele jaar door quasi constant. Een aardcollector op 1,5 m diepte wordt geplaatst als een verwarmingsbuis en onttrekt de warmte uit de aarde.

Het alternatief voor een aardcollector is warmteterugwinning met plaatsbesparende aardsondes. Hierbij wordt de aardwarmte gewonnen via de speciale aardsondes die tot 100 m diep in de grond zitten. Daar is de temperatuur het hele jaar door ongeveer 10°C.

Warmte uit het water

Water/water-warmtepompen halen de warmte uit het grondwater. De temperatuur van het grondwater is het hele jaar door constant, onafhankelijk van het seizoen en de buitentemperatuur. Het grondwater wordt onttrokken uit een zuigbron en na warmteterugwinning teruggevoerd naar een absorberende bron.

  • Passieve koeling of “natural cooling” mogelijk
  • Hogere investering, maar onttrekt warmte uit een stabiele warmtebron, de aarde
  • Hoogste rendement

Om de video te starten klikt u op de afspeelknop. Houd er rekening mee dat door het oproepen van de video, gegevens worden verzonden naar YouTube. Raadpleeg onze gegevensbeschermingsverklaring voor meer informatie.

Testimonial Viessmann geothermische warmtepomp + PV-zonnepanelen en zonneboiler
Testimonial Viessmann geothermische warmtepomp + PV-zonnepanelen en zonneboiler

Voor meer informatie over BEN-woningen surf naar http://www.iedereenben.be