Vitocal 343-G: deze compacte, geruisloze warmtepomp neemt weinig plaats in en is dan ook geschikt voor installatie in de buurt van de woonkamer.

De voordelen op een rij

 • Voorzien voor aansluiting van een zonne-installatie
 • Lage werkingskosten door hoge COP-waarde (COP = Coefficient of Performance) volgens EN 14511 tot 5,0 (grond 0 °C/water 35 °C)
 • Hoog warmwatercomfort dankzij geïntegreerde boiler met inhoud van 220 liter
 • Maximale aanvoertemperatuur tot 65 °C voor hoog sanitair watercomfort
 • Stroombesparende, zeer efficiënte pompen ingebouwd
 • Uiterst geluidsarm door een nieuw geluidsisolatieconcept met een geluidsniveau van 38 dB (A) bij grond 0 °C/water 35 °C
 • Eenvoudig te bedienen Vitotronic-regeling met tekst- en grafisch display
 • Makkelijk naar binnen te brengen dankzij gereduceerde hoogte en deelbare behuizing
 • Aansturing van het woningventilatietoestel Vitovent 300-F
 • Doorstroomverwarmer voor verwarmingswater standaard ingebouwd
 • Geoptimaliseerd gebruik van de zelf via de fotovoltaïsche installaties opgewekte stroom
 • Geschikt voor onlinegebruik dankzij Vitoconnect (toebehoren) voor bediening en service via Viessmann-apps
 • Energie-efficiëntieklasse* A++ / A++
 • Energie-efficiëntieklasse sanitair waterbereiding: A
*Energie-efficiëntieklasse volgens EU-verordening nr. 811/2013 Verwarmen, gemiddeld klimaat – toepassing op lage temperatuur (35 °C) / op gemiddelde temperatuur (55 °C)


Wärmepumpen-Kompaktgerät Vitocal 343-G

Die Vitocal 343-G wurde als kompakte, hocheffiziente Lösung für den Neubau entwickelt. Dabei wird zum einen durch die Integration von großzügig dimensionierten Wärmetauschern ein hoher COP-Wert (COP = Coefficient of Performance) bis 5,0 nach EN 14511 bei Sole 0 °C/Wasser 35 °C erreicht.

Die Jahresarbeitszahl gibt über den Zeitraum eines Jahres das Verhältnis zwischen abgegebener Wärmemenge (Heizwärme) und zugeführter Energie (Antriebsenergie) an. Einen wesentlichen Anteil an der Erhöhung der Jahresarbeitszahl hat das innovative RCD-System (Refrigerant Cycle Diagnostic), das eine besonders präzise und schnelle Regelung des Kältekreises über ein elektronisches Expansionsventil ermöglicht. Das RCD-System stellt sicher, dass die Wärmepumpe in jedem Betriebspunkt optimal arbeitet. Daneben sorgen energiesparende Hocheffizienzpumpen für den Sole- und Heizkreis in allen drei Leistungsgrößen für besonders geringe Verbrauchskosten und somit für eine hohe Jahresarbeitszahl.

grundgruener-waermestrom-nio.jpg
Für Viessmann Wärmepumpen-Kunden

Extra-Bonus

Wärmepumpen-Kompaktgerät Vitocal 343-G

Compacte warmtepomp Vitocal 343-G

De Vitocal 343-G werd als een compacte, zeer efficiënte oplossing voor de nieuwbouw ontworpen. Dankzij de integratie van groot gedimensioneerde warmtewisselaars wordt daarbij enerzijds een hoge COP-waarde (COP = Coefficient of Performance = rendement) bereikt van 5,0 volgens EN 14511 bij grond 0 °C/water 35 °C.


Het jaarrendement geeft de verhouding over een heel jaar weer tussen de hoeveelheid opgewekte warmte (verwarmingswarmte) en de aangevoerde energie (aandrijfenergie). Het innovatieve RCD-systeem (Refrigerant Cycle Diagnostic) levert een wezenlijke bijdrage aan de verhoging van het jaarrendement. Dit systeem zorgt voor een bijzonder precieze en snelle regeling van de koelkringloop via een elektronische expansieklep. Het RCD-systeem verzekert dat de warmtepomp te allen tijde optimaal werkt. Daarnaast zorgen de energiebesparende zeer efficiënte circulatiepompen voor de primaire kring en de cv-kring in de drie vermogensklassen voor bijzonder lage verbruikskosten en dus voor een hoog jaarrendement.

Met zonneboiler

De Vitocal 343-G is klaar voor aansluiting van een zonne-installatie voor sanitair waterverwarming. Daarvoor zijn een ruim bemeten zonneboiler van 220 liter en de zonneregeling reeds ingebouwd.


Dankzij de nieuwe koelkring met elektronisch expansieventiel (EEV), het door Viessmann ontwikkelde RCD-systeem (Refrigerant Cycle Diagnostic), alsook de standaarduitrusting met energiebesparende gelijkstroompompen zijn de compacte toestellen buitengewoon efficiënt. Dit resulteert dag in dag uit, jaar in jaar uit in een hoog rendement en lage verbruikskosten.

Beperkt installatieoppervlak

Doordat hij weinig plaats inneemt, is de Vitocal 343-G bijzonder geschikt voor installatie in krappe ruimten: de compacte behuizing omvat de primaire circulatiepomp, de CV-pomp en de driewegomschakelklep. De behuizing van het compacte toestel schermt de koelmodule/hydraulische ruimte volledig af van de omgeving en beperkt op die manier, samen met de nieuwe driedimensionale trillingsdemping, het geluidsniveau tot een minimum. Met een geluidsniveau van slechts 38 dB(A) bij grond 0 °C/water 35 °C behoren de compacte warmtepompen tot de stilste in hun categorie.


Om het toestel makkelijk naar binnen te kunnen brengen, werd de hoogte gereduceerd en de behuizing deelbaar uitgevoerd. Diverse aansluittoebehoren vereenvoudigen de installatie van de warmtepompen, die compleet gemonteerd vanuit de fabriek geleverd worden.

Beratung - kostenlos & unverbindlich

Partner vor Ort

Eine individuelle Beratung erhalten Sie bei Ihrem Viessmann Fachpartner vor Ort. Bitte geben Sie für die Suche Ihre Postleitzahl, für genauere Treffer Ihre komplette Anschrift ein.

Regelung Vitotronic 200

Vitotronic 200-regeling met optionele app-aansturing

Dankzij het tekst- en grafisch display kan de Vitotronic 200-regeling heel eenvoudig en intuïtief bediend worden. De instellingen kunnen aan de hand van menu's snel gewijzigd worden. Online aansturing via de ViCare-app op een mobiel eindtoestel is optioneel mogelijk.

Vitoconnect 100 als interface

Om de verwarmingsinstallatie via een app te kunnen bedienen, is de Vitoconnect 100-interface vereist. Bestaande warmtepompen van de Vitocal-reeks (vanaf bouwjaar 2010) kunnen op ieder ogenblik aangepast worden.

Vitoconnect 100
ViCare App

ViCare-app

Dankzij de ViCare-app kan de installatiegebruiker zijn verwarmingsinstallatie via zijn smartphone aansturen. De bedrijfsstatus kan op ieder ogenblik geconsulteerd worden, en bij storingen kan vlot contact worden opgenomen met de eerder in de app ingevoerde installateur.

fernbedienungen.jpg

Op elkaar afgestemd: Systeemtechniek

"Het geheel is meer dan de som van de delen." In navolging van dit principe biedt Viessmann niet enkel afzonderlijke verwarmingsonderdelen aan die alle vereisten met betrekking tot kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie voldoen. Alle producten zijn deel van een volledig systeem waarin alle onderdelen op elkaar afgestemd zijn en precies bij elkaar passen. Enkel het samenspel tussen alle systeemonderdelen biedt het vermogenspotentieel van een innovatieve toptechnologie.

De systeemtechniek van Viessmann omvat alle onderdelen voor een betrouwbaar en zuinig verwarmingssysteem. Van de Vitotronic-regeling met draadloze afstandsbediening over de Vitocell warmwaterboilers met hoog vermogen voor een optimaal warmwatercomfort tot hoogwaardige zonnesystemen voor een kostenbesparende verwarmingsondersteuning.

Productdoorsnede

Overzicht

Vermogen (kW)
5,9 tot 10,3 kW
COP bij verwarming
afhenkelijk van het vermogen tot 5,0
Energie-efficiëntieklasse
energieeffizienklasse.png
A++ * volgens EU-regelgeving nr. 811/2013 Verwarmen, gemiddelde klimatologische omstandigheden - lagetemperatuurgebruik (W35)
Toepassing
icon-wohngebaeude.png
Eéngezinswoning, nieuwbouw
Bediening
icons-vitotrol-app.gif
Vitotronic 200-regeling met tekst- en grafische display, bediening via Vitotrol App mogelijk
Waterverwarming
Warmwatertank van 220 liter ingebouwd
Andere kenmerken
"natural cooling"-funktie met optionele NC-Box
Vitocal_343-G_Schnitt.png