IJs-energiereservoir binnen vermogensbereik vanaf 21 kW – Innovatieve energiebron voor grond/water-warmtepompen

Het ijsreservoirsysteem van Viessmann is een aantrekkelijke warmtebron voor grond/water-warmtepompen: Grondreservoirs en zonne-/luchtabsorbers worden ingezet als een goedkoop en vergunningsvrij alternatief voor aardwarmtesondes of aardcollectoren. Daarbij worden de omgevingslucht, de zonnestraling en de grond tegelijkertijd als warmtebron gebruikt.

Het milieuvriendelijke verwarmings- en koelsysteem beschikt over een intelligent warmtebeheersysteem dat erop toeziet dat het ijsreservoir, de zonne-/luchtabsorber en de warmtepomp zo efficiënt mogelijk met elkaar samenwerken. Naargelang van beschikbaarheid en rendabiliteit wordt de warmte tussentijds opgeslagen of ter beschikking gesteld van het gebouw.
 

Waarom een ijsreservoirsysteem?„„

  • Grondreservoirs en zonne-/luchtabsorbers als goedkoop en vergunningsvrij alternatief voor aardwarmtesondes of aardcollectoren (geen boring vereist)„„
  • Maximale efficiëntie door gebruik van max. drie energiebronnen: de omgevingslucht, de zonnestraling en de grond worden tegelijkertijd als warmtebron gebruikt„„
  • Intelligent warmtebeheersysteem zorgt voor efficiënte en betrouwbare samenwerking van ijsreservoir, zonne-/luchtabsorber en warmtepomp„„
  • Milieuvriendelijk verwarmings- en koelsysteem„
  • Uitgebreide service vanaf het ontwerp tot en met de inbedrijfstelling
Voorbeeldweergave van de vermogens bij een ijs-energiereservoirsysteem met 120 m³

Voorbeeldweergave van de vermogens bij een ijs-energiereservoirsysteem met 120 m³

[1] IJs-energiereservoir (120 m³)
[2] IJsreservoir – warmtepomp
[3] Warmtepomp en regeling
[4] Totale energie warmtepomp – gebouw
[5] Directe werking warmtepomp
[6] Zonne-/luchtabsorber
[7] Regeneratiewerking collector – ijsreservoir
[8] "Natural cooling"
[9] Warmtewinning uit de grond
[10] Warmteverliezen via de grond

Diverse toepassingsgebieden

Het ijsreservoirsysteem is geschikt voor alle gebouwen met een hoge verwarmings- en/of koelbehoefte. Er kan op basis van bepaalde periodes of gelijktijdig verwarmd of gekoeld worden. Aan de hand van standaard opgestelde hydraulische schema's kunnen diverse toepassingen in aanmerking komen en kunnen de ontwerpkosten verminderd worden. Een bijzonder voordeel van het ijsreservoirsysteem is dat het zo flexibel is: dit systeem is geschikt voor heel wat toepassingen:„„

●  Woongebouwen
●  Productiehallen
● „„ Kantoorgebouwen
●  Consumentenmarkten
● „„ Horeca
●„ „ Hotels„„
●  Zwembaden
● „„ Scholen/kinderdagverblijven
● „„ Verzorgingsinstellingen
●  Koelhuizen
● „„ Andere gebouwen met een hoge verwarmings- en/of koelbehoefte

Vitocal grond/water-warmtepompen

Aantrekkelijke subsidies

Investeren in een ijsreservoirsysteem is bijzonder interessant dankzij de subsidies die hiervoor aangevraagd kunnen worden. In het kader van het programma ter bevordering van innovatie van het Duitse Federaal Bureau voor Economie en Exportcontrole (BAFA) kunnen voor warmtepompen met een verbeterde systeemefficiëntie subsidies worden verleend. Dit zijn warmtepompen met bijkomende installatieonderdelen of speciale vormgevingen, die dankzij de bijkomende investeringen duidelijk efficiënter werken en zo bijdragen tot de vermindering van de elektriciteitsbehoefte en de belasting van het net.

Warmtepompen in combinatie met een ijsreservoir worden conform de richtlijnen beschouwd als een subsidieerbaar installatieconcept.

Bij bestaande gebouwen worden warmtepompen tot 100 kW met 150 euro/kW gesubsidieerd. De subsidie bij nieuwbouw bedraagt 100 euro/kW. Aanvullend kan ook een combinatiebonus worden aangevraagd voor de zonne-/luchtcollectorinstallatie, alsook voor het belastingbeheer.

Meer informatie

Ontwerp en uitvoering van de installatie

Het totale potentieel van een ijsreservoirsysteem wordt pas duidelijk wanneer met individuele omstandigheden rekening wordt gehouden en alle componenten optimaal op elkaar zijn afgestemd. Alle stappen worden centraal gepland en gecoördineerd. Daarbij zorgen beproefde processen voor zekerheid wat betreft de kosten, een correcte naleving van de termijnen en korte montagetijden.

Individuele uitvoering van het ijsreservoir

De ondergrondse betonnen behuizing dient als latent warmtereservoir en wordt samen met de partnerbedrijven van Viessmann Eis-Energiespeicher GmbH in overeenstemming met de eisen van het specifieke project ter plaatse opgetrokken. Deze behuizing kan zowel rond als rechthoekig van vorm zijn, maar steeds in overeenstemming met de bijzondere eisen qua statica. De minimaal na te leven vrije hoogte (binnenmaat) bedraagt twee meter. Maximaal is een vrije hoogte van zes meter realiseerbaar.

Gebruik van explosieven uitgesloten door speciaal warmtewisselaarsysteem

Het proces waarbij water bevriest en ijs wordt, verloopt in de natuur van buiten naar binnen. Door de speciale ordening van het warmtewisselaarsysteem bij het ijsreservoir van Viessmann wordt dit proces omgekeerd: het water bevriest van beneden naar boven en van binnen naar buiten. Hierdoor vermijdt men de overdracht van krachten op de constructie van het reservoir en kan het gebruik van explosieven worden uitgesloten. Rekening houdend met alle parameters die gelden bij de bouw van een ijsreservoirsysteem is Viessmann beslist een competente aanspreekpartner, vanaf de eerste energiesimulatie voor uw gebouw tot en met het actieve beheer van de energiebronnen.


Alle diensten op een rij

1. Bepaling van de behoefte

Door een gebouwsimulatie op te stellen, kan de individuele verwarmings- of koelbehoefte worden bepaald. Op basis hiervan wordt het totale energieconcept uitgewerkt, met inachtneming van alle individuele omstandigheden.

2. Ontwerp van alle componenten

Aansluitend volgt het ontwerp van de energiebron alsook van de warmte-/koudeproductie. Om optimaal aan de vastgelegde behoefte te kunnen voldoen, worden alle systeemcomponenten gedimensioneerd en op elkaar afgestemd.

3. Realisatie ter plaatse

Alle componenten worden conform de planning geleverd en gemonteerd. Viessmann Eis-Energiespeicher GmbH staat daarbij in voor alle eventueel vereiste prestaties voor de koude- en warmteproductie met het oog op de overgang naar het warmwaterbuffervat.

4. Ondersteuning bij de inbedrijfstelling

Viessmann Eis-Energiespeicher GmbH biedt een uitgebreide service aan, vanaf het ontwerp tot en met de inbedrijfstelling. Dit garandeert een efficiënte en betrouwbare werking van de installatie.

5. Warmtebeheersysteem

In het kader van het warmtebeheersysteem worden de gegevens van de installatie doorlopend op afstand gemonitord en wordt de werking van de installatie dienovereenkomstig geoptimaliseerd. Op die manier kunnen de werkingskosten blijvend laag worden gehouden.

Alle voordelen onder één dak„„

●  Viessmann Eis-Energiespeicher GmbH biedt een uitgebreide service aan, vanaf het ontwerp tot en met de inbedrijfstelling„„
●  Standaardprocessen garanderen zekerheid qua kosten, correcte naleving van termijnen en korte montagetijden„„
●  Alle componenten van hetzelfde merk„„
●  Intelligent warmtebeheersysteem zorgt voor efficiënte en betrouwbare werking van het ijsreservoirsysteem


IJsreservoir als innovatieve warmtebron voor grond/water-warmtepompen
Referentieproject Leitec | IJsreservoir als innovatieve warmtebron voor grond/water-warmtepompen