Warmtepompen: eenvoudig principe, efficiënte werking

De werking van een warmtepomp is vergelijkbaar met die van een koelkast, maar dan omgekeerd.

Bij een koelkast wordt de warmte van binnen naar buiten geleid. Een warmtepomp werkt net omgekeerd. De warmte uit de lucht en de grond wordt via het verwarmingssysteem naar de woonkamer geleid.

Om de temperatuur te doen stijgen, wordt de damp van een koelvloeistof verdicht, zodat de temperatuur hoog genoeg is voor verwarming en sanitair waterverwarming. De Vitocal 350-G haalt daarbij temperaturen tot 72 °C, de Vitocal 300-A en Vitocal 350-A tot 65 °C. Omdat ze een aanvoertemperatuur bereiken die voldoende hoog is voor verwarming met radiatoren, kunnen deze warmtepompen ook gebruikt worden bij renovatie.

Energiebronnen voor warmtepompen:
- de bodem
- de lucht
- water 
- het ijsreservoir

Grafik Waermepumpen

Hoge efficiëntie met Compliant Scroll-compressor

Bepalend voor de efficiëntie van een warmtepomp is het verdichtingsproces. Viessmann gebruikt hiervoor een Compliant Scroll-compressor. Deze compressor wordt gekenmerkt door een stille, trillingsarme, onderhoudsvrije en bijzonder duurzame werking.

Voor de warmteproductie wordt bv. warmte onttrokken aan de omgevingslucht, waarmee dan een koelvloeistof met laag kookpunt wordt verdampt. Het gas dat hierbij ontstaat, wordt door de Scroll-compressor verdicht en verwarmd. Het opgewarmde gas geeft de warmte in de condensator af aan het verwarmingswater of voor de sanitair waterverwarming en wordt daarna weer vloeibaar. Ten slotte wordt het koelmiddel dat nog onder druk staat in een expansieklep ontspannen, waarna de kringloop opnieuw kan beginnen.

wp_erdreich_kollektor.jpg

Warmte uit de bodem (collector)

[1] Vitocal warmtepomp
[2] Warmwaterboiler
[3] Buffervat

wp_erdreich_sonde.jpg

Warmte uit de bodem (sonde)

[1] Vitocal warmtepomp
[2] Warmwaterboiler
[3] Buffervat

wp_eisspeicher.jpg

Warmte uit de aarde, de lucht en van de zon (ijsreservoir)

[1] Vitocal warmtepomp
[2] IJsreservoir
[3] Zonne-/luchtabsorber

wp_luft.jpg

Warmte uit de lucht

[1] Vitocal warmtepomp
[2] Warmwaterboiler
[3] Buffervat

wp_grundwasser.jpg

Warmte uit het grondwater

[1] Vitocal warmtepomp
[2] Warmwaterboiler
[3] Buffervat

Jaarrendement als kengetal

De prestatiecoëfficiënt COP (COP = Coefficient of Performance) is de verhouding van de afgegeven warmte tot het opgenomen vermogen. Het jaarrendement is het gemiddelde van alle COP-waarden over het hele jaar.

Via de prestatiecoëfficiënt kan de efficiëntie van warmtepompen vergeleken worden. De COP-waarde geldt echter slechts voor een bepaald werkpunt bij een bepaalde werkingstemperatuur.

Bij het ontwerp van een installatie moet rekening gehouden worden met de werking over een volledig jaar. Hiervoor wordt de jaarlijks afgegeven hoeveelheid warmte in verhouding gezet tot het in dezelfde periode opgenomen elektrische vermogen van de warmtepompinstallatie. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het verbruik van de pompen, regelingen enz. Het resultaat van deze berekeningen is het jaarrendement.


Gamma warmtepompen van Viessmann

Productgamma

Warmtepompen van Viessmann zijn inzetbaar zowel voor nieuwbouw als bij renovatie van een woning.