Oliecondensatieketels – Verwarmingstechnologie met een hoog rendement

Offerte aanvragen

Verwarmingssystemen op stookolie zijn wijd verspreid. De brandstof is immers energierijk en het systeem wordt als veilig beschouwd.  

Hou er niettemin rekening mee dat mazoutzoutketels in Vlaanderen sinds 1 januari 2022 niet meer mogen geplaatst of vervangen worden. Een uitzondering kan bekomen worden wanneer er geen gasaansluiting mogelijk is voor het betrokken gebouw. De netbeheerder Fluvius is hiervoor het aanspreekpunt. Wisselstukken andere dan het ketellichaam blijven verkrijgbaar.

Oliecondensatieketels van Viessmann zijn voorbereid op de toekomst. Een werking met hernieuwbare energiebronnen is ook mogelijk, wat betekent dat de gebruikers van een oliecondensatieketel een verdere bijdrage kunnen leveren aan de klimaat- en milieubescherming. Viessmann heeft voor alle verwarmingsnoden de juiste oliecondensatieketel. Naast ketels voor vrijstaande woningen en appartementsgebouwen dekt het assortiment ook commerciële- en openbare gebouwen met een hogere warmtevraag.

Hoe olieverwarming met condensatietechnologie werkt

Bij de verbranding van stookolie ontstaan naast warmte ook hete rookgassen, die bij oudere ketels via de schoorsteen naar de buitenlucht worden afgevoerd. De warmte in de rookgassen blijft dus onbenut. De oliecondensatieketels van Viessmann benutten de zogenoemde latente "condensatiewarmte". Deze komt vrij wanneer de rookgassen afkoelen en de resulterende heetwaterdamp condenseert. Op deze manier wordt tot 98 procent van de energie in de stookolie omgezet in warmte. Je kan ook gedetailleerde beschrijvingen van dit proces vinden in het hoofdstuk Hoe oliecondensatietechnologie werkt en in de onderstaande video.  

Kenmerken van de oliecondensatieketels Vitoladens

De oliecondensatieketels uit het assortiment Vitoladens van Viessmann beschikken over een indrukwekkend geavanceerde technologie. Deze zorgt voor een hoge efficiëntie en een lange levensduur.    

De warmtewisselaar Inox-Radial maakt een hoge efficiëntie mogelijk

Zoals reeds vermeld, maakt de condensatietechnologie ook gebruik van de latente warmte in de rookgassen. Tijdens dit proces wordt de waterdamp die tijdens de verbranding ontstaat, doorheen de nagenoeg onverslijtbare, hooggelegeerde, roestvrijstalen warmtewisselaar Inox-Radial van Viessmann gevoerd. Hierdoor condenseert de waterdamp. Er komt thermische energie vrij, die in het verwarmingssysteem wordt gebracht. De warmtewisselaar is direct aangesloten op de biferraal samengestelde verwarmingsoppervlakken, waardoor een energieverbruik nagenoeg zonder verlies mogelijk is.

Blauwevlambrander Vitoflame 300 bij alle Vitoladens van Viessmann

Het hart van elk olieverwarmingssysteem is de brander. Vitoladens  300-C en 300-T zijn voorzien van de blauwevlambrander Vitoflame. Het bijzondere van de blauwevlambrander is dat een deel van het rookgas wordt teruggevoerd naar de kern van de brandervlam. Experts noemen dit interne recirculatie – de terugkeer van gekoelde hete gassen. Eigenlijk vergast de olienevel dus vóór de daadwerkelijke verbranding. Daardoor verloopt de verbranding zeer schoon met een heel laag aandeel koolmonoxide en stikstofoxide in het rookgas. Dit verbetert de uitbranding van de olie en vermindert roetvorming en extra uitstoot.  

Vitoladens  300-C is uitgerust met een brander die niet alleen in twee trappen werkt, maar ook moduleert. Dit betekent dat hij zijn vermogen modulerend aanpast aan de vraag. Zo wordt het frequent in- en uitschakelen van de brander (het zogenaamde cyclen) beperkt, wat leidt tot minder slijtage van bepaalde componenten in de ketel.

Vergelijking van de producten uit de serie Vitoladens

Vitoladens 300-C en Vitoladens 300-T zijn flexibel inzetbaar. De volgende tabel toont de speciale kenmerken van deze modellen:

Criteria

Vitoladens 300-C

Vitoladens 300-T

Vermogensbereik

10.3 to 28.9  kW (3 vermogenstrappen)

35,4 tot 53,7  kW

Toepassingsgebied

Modernisering en nieuwbouw voor vrijstaande en tweegezinswoningen

Modernisering en nieuwbouw voor vrijstaande woningen en appartementsgebouwen evenals kleine commerciële ondernemingen

Standaard seizoensrendement [volgens DIN]

Tot 98  %

Tot 97  %

Energiebesparing tot 35 procent plus andere voordelen

Door een technisch verouderd verwarmingssysteem meteen te vervangen door een zeer efficiënte oliecondensatieketel in combinatie met zonnetechnologie, kunnen de eindgebruikers hun energieverbruik met wel 35  procent verminderen. Dit zou overeenkomen met tien  procent van de totale energiebehoefte van Duitsland, terwijl de jaarlijkse CO₂-uitstoot tegelijkertijd met 54  miljoen ton zou verminderen.

Naast de condensatietechnologie hebben de Vitoladens-producten van Viessmann tal van andere kenmerken gemeen. Ze onderscheiden zich door hun hoge betrouwbaarheid en lange levensduur. Bovendien kunnen alle producten van deze serie worden gebruikt met een bio-oliemengsel (laagzwavelige EL stookolie met mengsels die tot tien procent biocomponenten bevatten). Zo zijn de oliecondensatieketels van Vitoladens ook optimaal uitgerust voor toekomstige normen.

In principe biedt Viessmann 10  jaar garantie op de warmtewisselaars in oliecondensatieketels. Voorwaarde is wel het afsluiten van een onderhoudscontract met een handelspartner van Viessmann waarin het uitvoeren van een regelmatig onderhoud is vastgelegd, evenals een volledig bewijs van deze werken.

Viessmann biedt ook een gratis garantie van vijf jaar op alle Vitoladens  300-C aangekocht sinds 01/04/2019. De verwarmingsinstallateur of operator dient de nieuwe ketel daartoe wel binnen de eerste zes maanden na facturering online aan te melden.

Meer informatie over de garantie van Viessmann

Met de gratis app ViCare kan uw nieuwe oliecondensatieketel gemakkelijk online worden bediend via de app – zelfs vanaf uw vakantiebestemming of werkplek. Voor dit digitale bedieningscomfort is alleen de internetinterface Vitoconnect nodig die uw verwarmingsinstallateur op aanvraag kan instellen tijdens de nieuwe installatie.

Meer informatie over de app ViCare

Sluit uw nieuwe oliecondensatieketel via de interface Vitoconnect op internet aan en krijg een verlengde garantie van vijf jaar. Naast de grotere bedrijfszekerheid maakt de app ViCare vooral een eenvoudige en comfortabele bediening van de oliecondensatieketel mogelijk – draadloos en veilig via internet.

*Vereisten voor de verlengde garantie

Gratis omgevingsenergie wordt nog altijd onvoldoende benut voor verwarmingsondersteuning en SWW-productie. De technologie is zeer goed ontwikkeld en is de afgelopen jaren kosteneffectief geworden. De aankoop van toestellen die hernieuwbare warmte leveren, wordt ook ondersteund door staatssubsidies. Tegenwoordig zou elke nieuwe oliecondensatieketel moeten worden gecombineerd met een SWW-warmtepomp, samen met zonnecollectoren om de gratis zonne-energie te benutten. De SWW-warmtepomp zorgt voor de SWW-productie. Dit vermindert het gebruik van hulpbronnen aanzienlijk en de elektriciteit voor de warmtepomp kan door het gebouw zelf worden geproduceerd via het fotovoltaïsch systeem. De oliecondensatieketels van Viessmann zijn ontworpen voor de combinatie met omgevings- en zonne-energie.

Productassortiment zonnecollectoren

Er zijn twee manieren om het nieuwe verwarmingssysteem te financieren: via de bank of Viessmann Warmte. Dankzij de service van Viessmann kan je een nieuwe oliecondensatieketel huren. Dit elimineert niet alleen de noodzaak om zelf in de aankoop te investeren. Ook het onderhoud en de reparatie van het gehuurde verwarmingssysteem zijn inbegrepen in de service.  

Meer informatie over het huren van een verwarmingssysteem

  • De beproefde en veilige technologie biedt een hoge leveringszekerheid.
  • Tot 98  procent van de energie in de stookolie wordt omgezet in bruikbare warmte.  
  • Een optimaal brandstofgebruik vermindert de uitstoot.
  • De ecologische voetafdruk kan verder worden verminderd met een mengsel van bio-olie.  
  • De combinatie met omgevingswarmtesystemen zoals warmtepompen en thermische zonnesystemen is mogelijk.
  • In combinatie met verwarmingssystemen op hernieuwbare energie komen ze in aanmerking voor financiering
  • De besturing via app zorgt voor een hoog bedieningscomfort.
  • Onder bepaalde voorwaarden kan de garantie worden verlengd.

Stookolietanks Vitoset voor uw nieuwe oliecondensatiesysteem

Een compleet oliecondensatiesysteem omvat ook een zuinige, ruimtebesparende en probleemloze opslag van stookolie. Voor nieuwbouw, uitbreiding of renovatie is een stookolietank uit het assortiment Vitoset altijd een veilige oplossing voor uw oliecondensatieketel – in vrijstaande huizen of appartementsblokken, maar ook voor wooncomplexen, commerciële gebouwen of gemeentelijke projecten.