Duurzaamheid bij Viessmann

Wij creëren leefruimten voor toekomstige generaties

Ons streven naar duurzaamheid is verweven met ons doel: leefruimten voor toekomstige generaties. creëren Als familiebedrijf dat al meer dan een eeuw actief is weten we als geen ander hoe we innovatie kunnen stimuleren, evolueren we voortdurend en passen we ons aan de tijd aan. Vol enthousiasme nieuwe richtingen durven inslaan, dat zit in ons DNA.

Onze klimaatstrategie heeft zich verder ontwikkeld tot ons kernthema 'netto-nuluitstoot' als onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie. We hebben dit beschreven in ons Viessmann Duurzaamheidsverslag 2023. Het verslag kan hier worden gedownload:  https://www.viessmann-climatesolutions.com/en/sustainability.html

Ons antwoord op de klimaatverandering

De urgentie van de klimaatverandering en de traditie van Viessmann om veranderingen te omarmen, maken duidelijk dat we meer kunnen en moeten doen om duurzame verwarmings-, ventilatie- en koeloplossingen voor iedereen te creëren. We kunnen en moeten meer doen om onze eigen activiteiten klaar te maken voor de toekomst. We kunnen en moeten meer doen om een systeemverandering in de richting van energieneutrale gebouwen te leiden. We willen dit bereiken met onze "LEAP to Net Zero" klimaatstrategie, die we hebben ontwikkeld op basis van wetenschappelijke kaders zoals het  Greenhouse Gas Protocol  en het  Science Based Targets Initiative.

Vandaag de dag is het energieverbruik van onze gebouwen verantwoordelijk voor 40% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Onze wereldbevolking groeit snel en telt inmiddels 8 miljard mensen, waardoor er behoefte is aan resources in de vorm van energie, materialen, water, voedsel en andere goederen. Als gevolg daarvan worden natuurlijke systemen belast en gebruikt, terwijl de toenemende verstedelijking en de groei van grote steden meer middelen vereisen voor bouw en onderhoud. Tegen 2030 zullen er naar verwachting 5,5 miljard mensen in steden wonen. De bouwsector speelt dus een onmiskenbaar belangrijke rol om deze ontwikkelingen binnen de planetaire grenzen te houden en systemische veranderingen te realiseren. En met onze Viessmann klimaatstrategie "LEAP to Net Zero" hebben we de eerste stap gezet op weg naar deze dringend noodzakelijke systeemverandering.

Onze LEAP naar Netto-nuluitstoot

'LEAP' is ons ambitieus plan waarmee we onze activiteiten op onze globale klimaatdoelstellingen willen afstemmen. Dit plan steunt op vier pijlers: Lead, Empower, Advocate and Partner (LEAP). Samen met onze partners streven we naar een netto-nuluitstoot, zowel voor onze eigen activiteiten als voor de systemen waarvan we deel uitmaken.

Wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelen

Als integraal onderdeel van onze klimaatstrategie hebben we onszelf twee specifieke klimaatdoelen gesteld. Deze doelen zijn gevalideerd door het Science Based Targets Initiative (SBTi) om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met de klimaatwetenschap om de opwarming van de aarde te stabiliseren op 1,5°C. We streven naar een nuluitstoot in 2050 (Lead). Om dit te bereiken is onze eerste klimaatdoelstelling om de absolute uitstoot van onze eigen activiteiten tegen 2030 met minstens 48% te verminderen (Scope 1 en 2, vergeleken met 2019).