Duurzaamheid bij Viessmann

Wij creëren leefruimten voor toekomstige generaties

Ons streven naar duurzaamheid is verweven met ons doel: leefruimten voor toekomstige generaties. creëren Als familiebedrijf dat al meer dan een eeuw actief is weten we als geen ander hoe we innovatie kunnen stimuleren, evolueren we voortdurend en passen we ons aan de tijd aan. Vol enthousiasme nieuwe richtingen durven inslaan, dat zit in ons DNA.

En nu is het moment aangebroken om dat te bewijzen. Want we weten dat de klok tikt. We moeten zo snel mogelijk actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de klimaatopwarming niet boven de 1,5 °C stijgt. Alleen als we daarin slagen, kunnen we ervoor zorgen dat de huidige en volgende generaties veilig op onze planeet kunnen leven, in een samenleving waar iedereen gelijke kansen krijgt. We weten dat dit een complexe opdracht is en dat we nog een lange weg te gaan hebben. Daarom focussen we op wat wij als leverancier van klimaatoplossingen in de bouwsector kunnen doen, wetende dat we deel uitmaken van een groter systeem dat aan hervorming toe is. Wij laten ons alvast inspireren door onze toekomstvisie.

 

Onze toekomstvisie

In het jaar 2121 wonen we allemaal in schone steden. Onze gebouwen en economie zijn klimaatpositief. Onze gebouwen passen de temperatuur en luchtkwaliteit in real time aan zodat de bewoners steeds in een gezonde, comfortabele en energiezuinige omgeving leven. Net zoals de economie zijn de gebouwen circulair: de grondstoffen waarmee we bouwen, worden maximaal hergebruikt. Verschillende energiesystemen en netwerken zijn nu met elkaar verbonden en werken slim samen om alle gebouwen zo energiezuinig mogelijk te maken. Warmte en koude worden verspreid en hergebruikt via energie- en waternetwerken. Het stroomnet verbindt alle gebouwen met elkaar tot één grote hernieuwbare-energiecentrale. Het gasnet levert biomethaan en groene waterstof uit zonne- en windenergie. Ons informatienetwerk optimaliseert ons energieverbruik en zorgt voor de meest kostenefficiënte energietoelevering op elk moment van de dag, in elke regio van het land. In het jaar 2121 leven we op een planeet die zich langzaam maar zeker herstelt. En daaraan hebben we allemaal ons steentje bijgedragen.

Om ons doel te bereiken, kijken we naar de klimaatwetenschap. Als we geen actie ondernemen, zullen we de wereldwijde klimaatopwarming niet onder de 1,5 °C kunnen houden. Die drempel is nochtans cruciaal, want als de temperatuur nog verder stijgt, zijn de milieu-, sociale en economische gevolgen niet te overzien. Als we die realiteit zouden negeren, zouden we het doel van ons bedrijf verloochenen.

Daarom hebben we op basis van wetenschappelijke gegevens, waaronder het Greenhouse Gas Protocol, het Science Based Targets Initiative en onze eigen analyses en ontwerpprocessen, zelf een klimaatplan ontwikkeld: 'LEAP to Net Zero'. Dit klimaatplan beschrijft hoe wij onze verantwoordelijkheid nemen om te evolueren richting energieneutraliteit.

Onze doelstellingen om klimaatneutraal te worden tegen 2030

We verminderen de directe uitstoot van onze activiteiten met minstens 48 % (in vergelijking met 2019; Scope 1 en 2).

We verminderen onze indirecte uitstoot door stroomopwaartse en stroomafwaartse processen met minstens 55 % in verhouding tot de economische activiteit (in vergelijking met 2019; Scope 3).

'LEAP' is een ambitieus plan waarmee we onze activiteiten op onze globale klimaatdoelstellingen willen afstemmen. Dit plan steunt op vier pijlers: Lead, Empower, Advocate and Partner (LEAP). Samen met onze partners streven we naar een netto-nuluitstoot, zowel voor onze eigen activiteiten als voor de systemen waarvan we deel uitmaken.

'LEAP to Net Zero' houdt rechtstreeks verband met ons doel en geldt voor de volledige waardeketen van ons bedrijf. In het kader van ons plan hebben we onszelf twee klimaatdoelstellingen opgelegd om met onze eigen activiteiten een netto-nuluitstoot te bereiken. Aan elke doelstelling zijn deadlines verbonden. In onze sector staan wij bekend als partner, voorvechter, werkgever en pionier. Daar zijn we ons diep bewust van, en we hopen dat we zo veel mogelijk mensen kunnen inspireren en motiveren om samen met ons hun schouders onder deze evolutie te zetten.

 

Ons globale klimaatplan is slechts het begin. Om onze visie te verwezenlijken, moeten we nog verder gaan. De volgende stap is dat we een holistische duurzaamheidsstrategie uitwerken voor het volledige Viessmann Climate Solutions SE. De klimaatverandering beperken is het belangrijkste punt voor duurzame ontwikkeling, maar we moeten ook verder kijken dan het klimaat. Leefruimten creëren voor de toekomstige generaties betekent niet alleen dat we de volgende generaties een gezonde planeet willen geven. Het betekent ook dat we streven naar veiligheid, rechtvaardigheid en een gezonder leven voor iedereen. Om daarin te slagen, moeten we al onze activiteiten onder de loep nemen binnen de systemen waarvan we deel uitmaken. We zijn nog maar net aan onze reis begonnen. En we kijken ernaar uit om als pionier voor verandering te zorgen in de bouwsector. We zullen de vernieuwing omarmen met het enthousiasme en de ondernemingsgeest waarin onze bedrijfscultuur geworteld is.