Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie - geschikte oplossingen voor de woningsector

Bij de levering van verwarmingsenergie en warm water aan nieuwbouwwijken, bestaande wooncomplexen of hele gemoderniseerde stadscentra verschuift het accent van individuele verwarmingssystemen naar lokale verwarmingsnetwerken met verwarmingscentra. Bovendien zullen fossiele brandstoffen in de toekomst een steeds kleinere rol spelen. Daar zijn vele redenen voor. Zo zijn conventionele brandstoffen zoals stookolie en aardgas onderhevig aan grotere prijsschommelingen dan vaste biomassa of biogas.

 

De technische oplossingen voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bieden vele mogelijkheden om het woningbestand kosteneffectief te moderniseren met inachtneming van de subsidiecriteria en de eisen inzake klimaatbescherming. Technologieën die gebruik maken van milieuvriendelijke energie en hernieuwbare biomassa kunnen gemakkelijk worden gecombineerd met aanvullende warmtebronnen op basis van fossiele brandstoffen om hybride systemen te vormen.

Thermische zonne-energie

Wie vandaag investeert in een nieuwe verwarmingsinstallatie, zou deze van begin af aan moeten ontwerpen met een zonnesysteem. Zo kunt u profiteren van een lager energieverbruik en ontvangt u maandelijks ook een lagere energierekening. Met de installatie van zonnecollectoren toont u uw engagement voor de bescherming van het milieu door de CO2-uitstoot duurzaam te verlagen. Door te kiezen voor de technologie van Viessmann kiest u voor een toekomstgericht systeem waarin alle componenten optimaal op elkaar zijn afgestemd. Investeren in zonnetechniek verhoogt ook de waarde van uw vastgoed.

With the innovative ThermProtect automatic shutdown function, Viessmann offers long term protection for its flat-plate and tube collectors like no other.

Met de innovatieve automatische uitschakelfunctie ThermProtect biedt Viessmann als geen ander een langdurige bescherming van zijn vlakke plaat- en buiscollectoren. Dankzij ThermProtect kunnen ook grote collectoroppervlakken worden gerealiseerd zonder dat bij de systeemengineering rekening moet worden gehouden met stagnatie. De technologie van Viessmann zorgt ervoor dat de collectoren uitschakelen bij het bereiken van een ingestelde temperatuurgrens. De temperatuurafhankelijke uitschakeling werkt volledig onafhankelijk van de configuratie van het collectorsysteem, de instellingen van de regeling en de plaats van opstelling. De thermische belasting van de systeemcomponenten en het warmtedragende medium blijft altijd binnen het normale bereik. Dit verhoogt de levensduur en bedrijfszekerheid in vergelijking met conventionele zonnesystemen.

 

Ook wat betreft milieuvriendelijkheid zit u met Viessmann zonnesystemen aan de zonnige kant van de straat: Alleen al in een eengezinswoning wordt jaarlijks gemiddeld ongeveer driekwart ton minder koolstofdioxide (CO₂) geproduceerd. Vlakke en buiscollectoren van Viessmann onderscheiden zich door hun hoge bedrijfszekerheid en lange levensduur. Vitosol-zonnecollectoren zijn gemaakt van corrosie- en UV-bestendige materialen. Dit wordt op indrukwekkende wijze aangetoond door kwaliteitstests volgens de testnorm EN 12975 of ISO 9801. Dit bevestigt tegelijkertijd de constant hoge thermische opbrengst.

Omgevingswarmte

Heat pumps utilise renewable energy from the ground, sun, groundwater, waste water or air. They lower consumption of fossil fuels, conserve valuable resources and reduce CO2 emissions that damage the environment. Viessmann heat pumps offer an additional benefit to users – many of them feature active and natural cooling functions. Alongside their classic application as heat generators on cold days, they can also create a pleasant room climate in summer by bringing refreshing cool air into the house.

Product details

Heat from the air
Heat from the air (with outdoor unit)
Heat from the ground, the air and the sun (ice store system)
Heat from groundwater
Heat from the ground (probe)
Energy from the ground (collector)

Het uitgebreide productengamma van Viessmann biedt voor elke vraag de juiste warmtepomp. Al in de ontwerpfase kan rekening worden gehouden met bouwkundige en geologische omstandigheden en persoonlijke en individuele voorkeuren met betrekking tot de warmtebehoefte. Een warmtepomp laten werken met ter plaatse door een fotovoltaïsche installatie opgewekte stroom is bijzonder milieuvriendelijk en zeer betaalbaar. Viessmann warmtepompen kunnen worden gebruikt in nieuwbouw- en moderniseringsprojecten, samen met zonnesystemen en zelfs in combinatie met een bestaande olie- of gasverwarmingsinstallatie tot een multimodaal systeem. Zo kan elke bouwheer en vastgoedeigenaar zijn plannen zo efficiënt mogelijk uitvoeren.