Bedrijfsinformatie

Viessmann-Belgium sprl
Hermesstraat 14
1930 Nossegem (Zaventem)

Tel.: +32 2 712 06 66
Fax: +32 2 725 12 39

E-mail: info@viessmann.be

Zaakvoerder: Christophe Leroy
ON: BE 0402 475 962 - RPR: Brussel

© Viessmann Belgium bvba. Alle rechten voorbehouden. Teksten, tekstfragmenten, illustraties en animaties zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze informatie mag enkel worden gebruikt met voorafgaande toestemming van Viessmann Belgium bvba.

Indien niet anders aangeduid zijn alle merktekens op websites van Viessmann beschermd door het merkenrecht.

De websites van Viessmann werden samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Viessmann kan evenwel niet garanderen dat de verstrekte informatie volledig vrij is van fouten en nauwkeurig is. Viessmann wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van Viessmann-websites voor zover deze schade niet het gevolg is van opzet of schuldig verzuim van de kant van Viessmann.

Viessmann behoudt zich het recht voor om de inhoud van zijn sites naar eigen goeddunken op willekeurige tijdstippen en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

De websites van Viessmann bevatten koppelingen naar andere websites. Viessmann is niet aansprakelijk voor de bescherming van de gegevens of de inhoud op deze websites.