Compleet aanbod voor gemeenten en buurtverwarmingsnetten

Als totaalaanbieder van energiesystemen, levert Viessmann alle componenten die nodig zijn voor ontwerp, uitvoering en gebruik van gemeentelijke buurtverwarmingsnetten, wijkoplossingen of bio-energiedorpen. Viessmann levert niet alleen passende verwarmingssystemen voor fossiele of hernieuwbare energiedragers, maar begeleidt gemeenten ook van de eerste haalbaarheidsstudie over de installatiebouw tot de inbedrijfstelling.

Terwijl in een landelijke omgeving de klemtoon ligt op de realisatie van bio-energiedorpen, is er in concentratiegebieden doorgaans niet genoeg biomassa beschikbaar om het gros van de gebouwen te kunnen verwarmen. Hier zijn deeloplossingen voor bepaalde woonblokken of de integratie van fossiele energiedragers en het gebruik van omgevings- of restwarmte mogelijk. Uitgebreide diensten, tot en met grondstoffenbeheer en bedrijfsvoering, vervolledigen het aanbod.

Ik zoek een product voor de productie van , dat werkt op .