Voordelige voorziening van stoom, elektriciteit, warmte en koude

Efficiënte energiesystemen en -installaties voor industriële toepassingen dragen in ruime mate bij aan de verlaging van de werkingskosten en de emissiewaarden, en creëren daardoor concurrentievoordelen. Viessmann biedt daarvoor complete systeemoplossingen die voordelig tot 120 ton stoom per uur, tot 120 MW warmte, tot 2 MW koude en tot 50 MW elektriciteit produceren. Daarvoor kunnen alle energiedragers worden gebruikt – fossiele brandstoffen, biomassa en verlieswarmte, maar ook warmte uit de bodem of de buitenlucht of restwarmte van industriële processen.

Viessmann ontwikkelt en realiseert omvattende energieconcepten op basis van een totaalbeeld van het systeem vanuit het oogpunt van energieproductie, voorzieningsstructuur en verbruik. De analyse van alle processen vormt de basis waarop de mogelijke verbeteringen worden gesteund en alle systeemcomponenten worden bepaald. Uitgebreide diensten, van ontwerp over inbedrijfstelling tot service, vervolledigen het aanbod.


Ik zoek een product voor de productie van , dat werkt op .