Efficiënte oplossingen voor industriële toepassingen

Voordelige voorziening van stoom, elektriciteit, warmte en koude

Efficiënte energiesystemen en -installaties voor industriële toepassingen dragen in ruime mate bij aan de verlaging van de werkingskosten en de emissiewaarden, en creëren daardoor concurrentievoordelen.

Viessmann biedt daarvoor complete systeemoplossingen die voordelig tot 120 ton stoom per
uur, tot 120 MW warmte, tot 2 MW koude en tot 50 MW elektriciteit produceren. Daarvoor kunnen alle energiedragers worden gebruikt – fossiele brandstoffen, biomassa en verlieswarmte, maar ook warmte uit de bodem of de buitenlucht of restwarmte van industriële processen.

Viessmann ontwikkelt en produceert

  • Stoomketels
  • Heetwaterketels
  • Restwarmteketels
  • Biomassa-installaties
  • Biogasinstallaties: omvattende energieconcepten op basis van een totaalbeeld van het systeem vanuit het oogpunt van energieproductie, infrastructuur en verbruik
  • Biogasproductie

De analyse van alle processen vormt de basis waarop de mogelijke verbeteringen worden gesteund en alle systeemcomponenten worden bepaald. Uitgebreide diensten, van ontwerp over inbedrijfstelling tot service, vervolledigen het aanbod.


Productgamma

Efficiënte oplossingen voor industriële toepassingen tot 120 MW warmte en 120 t stoom/uur

Hogedrukstoomketels

Efficiënte oplossingen tot 120 t stoom/uur

naar het productaanbod
Hochdruckkessel zur Heißwassererzeugung

Hogedrukheetwaterketels

Efficiënte oplossingen tot 120 MW

Hogedruk-restwarmteketels

Gebruik van proces en restwarmte

naar het productaanbod

Effiziente und umweltschonende Erzeugung von Biomethan

Behandeling van biogas

Zuivering van biogas en injectie in het aardgasnet

Biogasanlagen für die nachhaltige Energieversorgung mit Biomasse

Product van biogas

Natte en droge fermentatie

Anlagen zur Erzeugung von Energie aus Biomasse

Biomassa-installaties

Betrouwbaar, duurzaam, voordelig


Gedetailleerde informatie over het productassortiment biogasinstallaties en biogaszuivering alsook over de dienstverlening op dit terrein vindt u op onze websites:

> www.schmack-biogas.com

> www.carbotech.info
 


Firma Viessmann Niederlassung AugsburgMitarbeiter

Contact

Viessmann Belgium BVBA

Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem) 

Telefoon: 02 712 06 66
Fax: 02 725 12 39
E-mail: info@viessmann.be