Thuisbatterij voor optimaal rendement van je zonnepanelen

Met een fotovoltaïsche installatie kan voldoende stroom worden geproduceerd om een gezin een heel jaar van stroom te voorzien. Het belangrijkste probleem daarbij is echter dat de installatie vooral elektrische energie beschikbaar stelt op ogenblikken waarop de meeste gezinsleden niet thuis zijn, bijvoorbeeld rond het middaguur. Daarnaast spelen ook de seizoenen een rol. Wanneer er geen aangesloten toestel actief is of wanneer de aangesloten verbruikers niet alle beschikbare stroom verbruiken, wordt de overtollige stroom aan het openbaar net teruggeleverd.

Vergoedingen voor teruglevering aan het net zijn laag: tussen 0,03 en 0,05€ per kWh. Tegelijkertijd stijgt de prijs voor elektriciteit voortdurend. Dit pleit voor een verhoging van het eigen verbruik. Daartoe kan een stroomopslagsysteem helpen.

Viessmann heeft daarom het fotovoltaïsch stroomopslagsysteem Vitocharge VX3 op de markt gebracht. De stroom die overdag wordt geproduceerd, wordt op deze batterij opgeslagen en in functie van de behoefte beschikbaar gesteld.


Fotovoltaïsch systeem

Hoe werken thuisbatterijen?

Stroomopslag van zonne-energie heeft als groot voordeel dat de zelf geproduceerde stroom naargelang van de behoefte kan worden gebruikt. Met andere woorden: ook wanneer de zon niet schijnt.


Hoe groot moet de stroomopslag zijn?

Ongeacht of het gaat om een nieuwe dan wel een bestaande installatie: de juiste grootte van de stroomopslag is belangrijk. In principe geldt het volgende: de opslagcapaciteit van het systeem moet voldoende groot zijn om een gezin van ‘s avonds tot de volgende ochtend te kunnen voorzien van zonne-energie. De grootte, met name de opslagcapaciteit, van een thuisbatterij wordt enerzijds gebaseerd op het jaarlijks stroomverbruik, en anderzijds op het vermogen van de fotovoltaïsche installatie.

Als vuistregel geldt: fotovoltaïsche installatie 1 kWp = batterij 1 kWh = huishoudelijk stroomverbruik 1000 kWh.

Voorbeeld 1 met warmtepomp

Huishouden + warmtepomp: 8000 kWh
Fotovoltaïsche installatie = 8 kWp
________________________
Batterij = 8 kWh


Voorbeeld 2 met warmtepomp en elektrische wagen

Huishouden + warmtepomp + elektrisch voertuig = 12.000 kWh
Fotovoltaïsche installatie = 12 kWp
___________________________________
Batterij = 12 kWh 

 

Te grote of te kleine opslagsystemen zijn niet rendabel

Als het stroomopslagsysteem te groot is, slaat het te veel elektrische energie op, zonder dat deze ook effectief wordt gebruikt. Naast de nodeloos hoge en extra aankoopkosten verliest u ook nog de weggevallen vergoeding voor de teruggeleverde stroom. Bij een te klein stroomopslagsysteem moeten de eigenaars van installaties meer stroom aankopen.

Thuisbatterijen

Met een thuisbatterij bekomt u een hoger eigenverbruik en zo ook voor een hogere efficiëntie van de fotovoltaïsche installatie.