Veelgestelde vragen over verwarmen met een olieketel

Olieverwarmingssystemen hebben zich al tientallen jaren bewezen als een veilige en relatief goedkope verwarmingsoplossing. Door de snelle technologische ontwikkeling en het toenemende milieubewustzijn zijn sommige eindgebruikers echter onzeker geworden. Als gevolg daarvan zijn er veel vragen over olieverwarming.

 

Waarom zou u uw olieverwarmingssysteem moderniseren als deze nog steeds werkt?

Zoals bij elke modernisering vragen de meeste consumenten zich af waarom deze stap noodzakelijk is. In dit geval zijn er verschillende redenen om de ketel te vervangen.

Modernisering van uw verwarmingssysteem verlaagt de kosten

Oudere boilers werken inefficiënt en verbruiken veel meer brandstof dan nodig is. Ze zijn ook veel gevoeliger voor defecten en storingen, die zich meestal voordoen wanneer de verwarming het meest nodig is. In beide gevallen leidt dit tot hoge stookkosten.

Oude olieverwarmingssystemen zijn belastend voor het milieu

Olieverwarmingssystemen verbranden olie om warmte op te wekken. Het verbrandingsproces produceert schadelijke gassen, zoals kooldioxide, die een aanzienlijke bijdrage leveren aan de opwarming van de aarde. Omdat nieuwe boilers minder olie verbranden voor dezelfde hoeveelheid warmte, ontlasten ze niet alleen de portemonnee van de eigenaar van de installatie. Ze vertragen ook deze ontwikkeling. Wat er verder voor de aanschaf van een nieuwe olieverwarmingssysteem spreekt, vindt u op de pagina Voordelen van olieverwarming.

Oude ketels moeten gedeeltelijk worden vervangen

De belasting van het milieu door inefficiënte ketels is ook de reden waarom de EnEV de vervanging van ketels voorschrijft. Concreet betekent dit dat de eigenaars van de installaties hun verwarmingsketel moeten stilleggen of vervangen als deze vóór 1987 in gebruik werd genomen. Deze vervangingsverplichting geldt echter alleen voor ketels met een constante temperatuur. Als u een lagetemperatuurketel of een condensatieketel in uw kelder heeft, geldt deze verplichting niet voor u. Toch is het aan te raden om een ketel die meer dan 30 jaar oud is te vervangen om de hierboven genoemde redenen.

Hoeveel energiekosten kunnen worden bespaard met een nieuwe olieverwarming?

De kwestie van de besparingen kan niet op een algemene manier worden beantwoord, aangezien verschillende factoren een rol spelen. Dit zijn onder andere de te vervangen olieketel, het te verwarmen object en de gekozen bedrijfsmodus. Als de bestaande ketel zeer oud is, is de besparing navenant hoog. Als er daarentegen al gebruik wordt gemaakt van condensatieketeltechnologie, kunnen de eigenaars van de installaties een kostenverlaging van ongeveer tien procent verwachten. Als naast de vervanging van de ketel ook het hele gebouw wordt gerenoveerd om de energie-efficiëntie te verbeteren, zal de energiebehoefte nog verder afnemen.

De bedrijfsmodus heeft ook een beslissende invloed op de besparing. Als huiseigenaren bijvoorbeeld hun nieuwe olieverwarmingssysteem combineren met een zonnesysteem, hoeft de ketel alleen maar de kamers te verwarmen. Het zonnesysteem is dan verantwoordelijk voor de waterverwarming. Op deze manier kunnen ook de kostenbesparingen aanzienlijk veranderen.

Een energiebesparingscontrole als onderdeel van de olieverwarmingsgids
een veld koolzaadbloemen

Is stookolie nog steeds een duurzame brandstof?

In de afgelopen jaren zijn olieverwarmingssystemen steeds minder aantrekkelijk geworden. Toch zijn ze nog steeds een van de meest gebruikte soorten verwarmingssystemen. Wat veel consumenten niet weten: olie kan ook met behulp van biomassa worden geproduceerd. Deze bio-olie kan worden gemengd met standaard olie en maakt de brandstof een beetje meer regeneratief. Viessmann olieketels kunnen na installatie worden bediend met een bio-oliebijmenging tot tien procent.

Is onafhankelijkheid van de olieprijs realistisch?

De olieprijs is onderhevig aan economische en politieke schommelingen. Dat is de reden waarom het kan veranderen, soms dramatisch. Iedereen die deze schommelingen in de toekomst geheel of gedeeltelijk wil vermijden, kan zijn toevlucht nemen tot een hybride apparaat. Een hybride verwarmingssysteem combineert meestal twee verwarmingssystemen met elkaar en zorgt ervoor dat het goedkopere systeem altijd de kamers verwarmt. Op deze manier houden systeemeigenaren de verwarmingskosten permanent op een laag niveau. Een ander voordeel van dergelijke hybride verwarmingssystemen is de verbeterde ecologische balans. Een hybride toestel bestaat immers meestal uit een klassieke verbrandingsketel en een omgevingsverwarmingssysteem zoals een warmtepomp of een zonnesysteem.

Of het nu gaat om het gebruik van milieuwarmte of zonne-energie, Viessmann biedt in dit opzicht een breed scala aan hybride systemen die aan uiteenlopende eisen voldoen en bovendien zeer efficiënt, schoon en zuinig werken.