De voordelen van verwarmen met een olieketel

Al in de jaren '50 werd er steeds meer gebruik gemaakt van olieverwarmingssystemen. De technologie is sindsdien voortdurend verder ontwikkeld en wordt daarom als zeer veilig beschouwd. En omdat olieverwarmingssystemen tot de meest gebruikte verwarmingssystemen behoren, zou de techniek ervan meer dan vertrouwd moeten zijn voor elke goed getrainde verwarmingsinstallateur. Dit maakt het onderhoud gemakkelijker en kan de tijd die nodig is voor reparaties aanzienlijk verkorten. Maar dit feit is slechts één van de vele voordelen van olieverwarmingssystemen.


Betrouwbaar vermogen dankzij talrijke importbronnen

Veilige werking op lange termijn dankzij grote oliereserves

Hoewel olie een van de fossiele brandstoffen is, is de werking van een olieverwarmingssysteem geenszins beperkt in de tijd. De reserves en deposito's in de wereld zijn immers zo groot dat de vraag voor de komende vijf decennia gemakkelijk kan worden gedekt. Daarnaast werkt de industrie al jaren aan de verdere ontwikkeling van synthetische brandstoffen en is de doorbraak slechts een kwestie van tijd.

Diversiteit van leveranciers verhoogt de economische efficiëntie

Het grote aantal leveranciers heeft nog een ander voordeel voor eigenaren van een olieverwarmingssysteem: zij kunnen op basis van de huidige prijzen bepalen wanneer de tank moet worden bijgevuld. Idealiter kunnen ze altijd de brandstof bestellen als die erg goedkoop is. Er kan ook worden bespaard met collectieve bestellingen of aankopen buiten het stookseizoen.


Kosteneffectieve werking met efficiënte verwarmingstechnologie

Zoals in het begin al werd vermeld, wordt de verwarmingstechniek voortdurend verder ontwikkeld en geoptimaliseerd. De voordelen van oliegestookte ketels zijn dus ook de gunstige werking, mits het complete systeem is aangepast aan de vraag. De efficiëntie kan echter ook technisch worden verhoogd. In dit geval is het toverwoord 'condensatietechnologie'.

 
Een van de voordelen van een olieverwarmingssysteem is de flexibele installatie, die hier als wandmeubel wordt getoond.

Condensatietechniek zet energie vrijwel zonder verlies om in warmte

Naast de warmtewaarde technologie, die nog steeds in gebruik is, wordt de condensatieketeltechniek nu beschouwd als de standaard in de warmteopwekking. Het verschil tussen beide technologieën ligt in het gebruik van zogenaamde condensatiewarmte. Dit komt vrij wanneer de verbrandingsgassen vloeibaar worden, d.w.z. condenseren. Hoe deze technologie eruit ziet wordt in detail uitgelegd in het hoofdstuk Hoe de oliecondensatietechnologie werkt.

Kan ook worden gebruikt in nieuwe gebouwen

In tegenstelling tot de veronderstelling van veel mensen is een zuinige werking van een olieverwarmingssysteem in nieuwe gebouwen geenszins onmogelijk. Dankzij de moderne techniek en diverse combinaties kan een oliecondensatieketel eenvoudig worden gecombineerd met een omgevingsverwarmingssysteem zoals een biomassa-verwarmingssysteem of een warmtepomp. Op deze manier neemt de oliegestookte ketel de back-up functie over, terwijl het milieuverwarmingssysteem de ruimtes efficiënt en schoon opwarmt. Het gebruik in een nieuw gebouw heeft ook het voordeel dat er slechts een kleine hoeveelheid brandstof hoeft te worden opgeslagen. De warmtebehoefte in dergelijke gebouwen is nu immers zeer laag. Een van de voordelen van olieverwarmingssystemen in nieuwe gebouwen is dan ook de kleine ruimte die nodig is voor de tank. Een aparte kelderruimte is vaak overbodig. Voor de opslag van de benodigde brandstof zijn vaak ruimtebesparende tanks voldoende, die de eigenaar van de installatie naast de verwarmingsinstallatie of in de bijkeuken kan plaatsen.

Intuïtieve en duurzame regeltechniek als een van de voordelen van olieverwarming.

Verschillende combinaties en toekomstgerichte regeltechniek als verdere voordelen van een olieverwarmingssysteem

Zoals reeds vermeld, kunnen moderne olieketels gemakkelijk en snel worden gecombineerd met een ander verwarmingssysteem om een hybride oplossing te vormen. Op de lange termijn verhoogt dit de economische efficiëntie en vormt het ook de basis voor overheidssubsidies. Of het nu gaat om zonnewarmte, een biomassa-installatie of een warmtepomp: Viessmann olieketels zijn ontworpen voor bivalente werking. Als alternatief voor een hybride verwarmingssysteem kunnen moderne olieketels ook met een biogasmengsel worden gebruikt, waardoor het milieu minder wordt belast.