Vitobloc 200 type EM-9/20


De voordelen op een rij

  • Goedkope opwekking van elektriciteit en warmte voor eigen gebruik
  • Volledig aansluitklaar en getest
  • Stille 3-cilindermotor op gas
  • Onderhoudsinterval: 6000 bedrijfsuren zonder olie bij te vullen
  • Aantrekkelijke subsidieregelingen (vooral in Duitsland)


Een stuk onafhankelijkheid

De mini-WKK-modules Vitobloc 200 EM-9/20 maken hun gebruikers ten dele onafhankelijk van openbare energieleveranciers. Een WKK-module produceert tijdens haar werking zowel elektriciteit als warmte. De stroom kan zelf worden verbruikt of tegen een vergoeding worden afgegeven aan het openbare net. Met de warmte wordt verwarmd.

De mini-WKK-modules zijn ideaal voor kleine bedrijven, hotels, gastronomie, autobedrijven, tuinbouwbedrijven, zwembaden en meergezinswoningen. De compacte WKK-modules leveren 8,5 kWel en 20,1 kWth Door de geïntegreerde condensatietechniek wordt tot 95 procent van de brandstof omgezet in energie.


Hoog rendement

De Vitobloc 200-modules zijn bij levering technisch zeer ruim uitgerust. Met onder andere een stroommeter en elastische koppelingen voor gas, rookgas, afvoerlucht en verwarmingswater. Dit bespaart tijd en kosten bij ontwerp, montage en ingebruikneming.

Hun onderhoudsinterval bedraagt om en bij de 6000 uur zonder olie bij te vullen. Bijgevolg volstaat één service per jaar.
 


Productdoorsnede

Vitobloc-200_EM-6-9-Schnitt.png

Werkingsschema

Funktionsschema_Vitobloc_EM-6_15.jpg