Efficiënt verwarmen met een oliecondensatieketel

In België alleen al zijn er nog zo’n 500.000 verwarmingsinstallaties in gebruik die ouder zijn dan 25 jaar. De eigenaars beseffen vaak niet hoeveel geld ze verspillen door energie die nutteloos wordt verbrand en als onbenutte warmte door de schoorsteen verdwijnt. Bovendien belasten deze oude installaties het klimaat door hun onnodige CO2-uitstoot en dragen ze bij aan de opwarming van de aarde.

Door deze installaties meteen te vervangen door een condenserende HR-ketel en te combineren met zonne-energie, zouden de eindverbruikers tot 35 procent energie kunnen besparen. Rekenkundig zou dit neerkomen op tien procent van het totale Belgische energieverbruik en een vermindering van de CO2-emissie met 14 miljoen ton per jaar.

Solaire verwarmingsondersteuning

De gratis energie van de zon wordt nog altijd te weinig benut voor verwarmingsondersteuning en sanitair waterverwarming. Met name bij modernisering van de verwarming of vernieuwing van de ketel, zou u een combinatie met een zonnesysteem in overweging kunnen nemen.
 

Brennwerttechnik.png

Efficiënt gebruik van grondstoffen met condensatieketel

Met een condensatieketel wordt niet alleen de warmte gebruikt die ontstaat bij de verbranding van gas, maar ook de warmte die bij een klassieke ketel onbenut door de schoorsteen verdwijnt.

Condensatieketels onttrekken nagenoeg alle warmte die zich nog in de rookgassen bevindt en zetten deze eveneens om in verwarmingswarmte. Hiervoor zijn de condensatieketels van Viessmann uitgerust met Inox-Radial warmtewisselaars uit roestvast staal, die de rookgassen vóór ze door de schoorsteen verdwijnen zodanig afkoelen dat de waterdamp in deze rookgassen doelgericht condenseert en de vrijgekomen warmte overgedragen wordt aan het verwarmingssysteem.

Met deze technologie halen condensatieketels een normrendement van wel 98 procent (Hs) en zijn ze dus bijzonder energiebesparend. Dit werkingsprincipe bespaart niet alleen kostbare energie, maar spaart ook het milieu door de fors gereduceerde CO2-emissies.


Oliecondensatieverwarming combineren met zonnetechniek

Het bijzondere aan een oliecondensatieketel is de verscheidenheid aan mogelijke combinaties. Een economisch en ecologisch zinvolle combinatie is die met zonnetechnologie. De gratis energie van de zon wordt nog steeds te weinig gebruikt voor verwarmingsondersteuning en drinkwaterverwarming. Huiseigenaren moeten de combinatie met een zonne-installatie overwegen, vooral bij de modernisering of vernieuwing van een verwarmingsketel.

Met behulp van zonnetechnologie kan deze energie worden gebruikt voor de verwarming van de back-up of de warmwaterbereiding. Dat is uiterst zuinig, omdat de oliecondensatieketel op sommige dagen helemaal niet hoeft te werken. En omdat er minder olie wordt verbrand, ontlasten systeemeigenaren ook het milieu en leveren zo een actieve bijdrage aan de klimaatbescherming. Tot slot maakt deze combinatie hen een beetje onafhankelijker van hun brandstofleverancier.

De combinatie van een oliecondensatieketel en een zonne-installatie is bijzonder geschikt voor het moderniseren van verwarmingssystemen of het vervangen van een ketel. In tegenstelling tot wat veel consumenten denken, kan dit hybride verwarmingssysteem niet alleen in oude gebouwen maar ook in nieuwe gebouwen worden gebruikt. Als met meerdere factoren rekening wordt gehouden, kan aan de eisen van de EnEV 2016 en de EBB 2016 worden voldaan.

Viessmann oliecondensatieketels zijn technisch gezien de nieuwste stand van de techniek. Met een vermogen tot 80 kW zijn ze ideaal voorbereid voor gebruik in eengezins-, twee- en kleine appartementsgebouwen.

Die Öl-Brennwerttechnik lässt sich optimal mit der Solartechnik kombinieren.

De gratis energie van de zon vertegenwoordigt nog steeds een geweldige aanvulling voor verwarmingsondersteuning en drinkwaterverwarming.

Vooral bij het moderniseren van een verwarmingssysteem of het vervangen van een ketel, moet u overwegen om het te combineren met een zonne-installatie.