Privacy & Cookie Policy

Laatste wijziging op 2 november 2015

 

1.  Algemeen

De BVBA Viessmann Belgium, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Hermesstraat 14, ingeschreven in de Belgische kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0402.475.962, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de websites www.viessmann.be, www.zuinigerverwarmen.be en de mobiele applicaties (‘apps’) die zij via haar website ter beschikking stelt.

Wij leven de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na alsook de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en elke andere toepasselijke wet.

 

2.  Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1.  De gegevens die u ons meedeelt:

Uw naam en voornaam en uw contactgegevens (woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, installatieadres).

2.2.  De gegevens die automatisch verzameld worden:

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: meer uitleg over het gebruik van cookies vindt u hierna onder punt 8.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel door ons gelezen worden en uitsluitend gedurende uw bezoek aan onze website en het gebruik van onze apps.
Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van uw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina.

 

 3.  Doeleinden van de verwerking

 3.1.  Algemene doeleinden

 Uw persoonsgegevens worden verzameld om / voor:

·        Uw informatieverzoeken (brochures, afspraken, offertes, etc.) te beantwoorden;

·        Met u gesloten overeenkomsten uit te voeren;

·        De technische administratie van de website te beheren;

·        Login-activiteiten;

·        Diensten aangeboden via onze website en onze apps;

3.2.  Direct marketing en mededeling aan derden

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden enkel gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij wij hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming hebben verkregen (“opt-in”).

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@viessmann.be.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan door Viessmann geselecteerde installatiebedrijven om b.v. offerteaanvragen te kunnen beantwoorden. 

 3.3.  Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen uw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

 

4.  Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om bovenvermelde doeleinden te verwezenlijken.

 

5.  Recht van toegang en verbetering

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@viessmann.be of per brief aan BVBA Viessmann Belgium, Hermesstraat 14, 1930 Zaventem, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

U bent geheel vrij om uw persoonsgegevens al dan niet aan ons mee te delen. U dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien u dit niet doet. U bent als
enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan ons meedeelt.

 

6.  Recht van verzet

U kunt uw recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@viessmann.be. U kunt zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen.

 

7.  Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en
organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld via onze website en onze apps te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Wij houden ons eraan u ervan te verwittigen dat onze website en onze apps links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die wij niet controleren en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet door ons beheerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Wij raden u dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die u bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

 

8.  Cookies

8.1.  Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze website en apps gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en onze apps gebruikt en laat ons ook toe onze website en apps te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website en apps zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website en apps te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website en apps is.

8.2.  Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van uw computer of smartphone. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website en apps onthouden.

Tenzij u de instellingen van uw browser of de apps heeft aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen wanneer u gebruik maakt van onze website of onze apps installeert en gebruikt.

 8.3.  Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door www.viessmann.be).

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert(b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website.

Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc.

Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de
inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met
anderen.

Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag
een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op
uw interesses.

Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke
advertenties aan een gebruiker werden getoond.

Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle
sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

8.4.  Uw toestemming

Door onze website en onze apps te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken en de cookies verwijderen via de instellingen van uw browser of de apps.

8.5.  Welke cookies gebruiken wij op www.viessmann.be en onze apps?

Functionele cookies

Naam                        Domein            Inhoud en doel                                          Geldigheid

WT_FPC                  Viessmann.be    Analysedienst Web Trends                          10 jaar
_ga                          Viessmann.be    Analysedienst Google Analytics*                  2 jaar
_gat                         Viessmann.be    Analysedienst Google Analytics *                 10 minuten
PD_STATEFUL_      Viessmann.be    Routing & Load Balancing (HTTP Traffic)       sessie
(variable ID)

Niet-functionele cookies:

Naam    Domein             Inhoud en doel                               Geldigheid

_utma    Viessmann.be    Google Analytics Tracking cookie*    2 jaar
_utmb    Viessmann.be    Google Analytics Tracking cookie*    30 minuten
_utmc    Viessmann.be    Google Analytics Tracking cookie*    sessie
_utmz    Viessmann.be    Google Analytics Tracking cookie*    6 maanden

*Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

 

9.  Contact

Voor verdere informatie of vragen over deze Privacy & Cookie Policy kan u ons contacteren per post op het volgende adres: BVBA Viessmann Belgium, Hermesstraat 14, 1930 Zaventem of per e-mail via info@viessmann.be

10. Inspectlet

Op deze website worden door de online analysedienst Inspectlet gegevens verzameld en opgeslagen. Op basis van de gegevens worden anonieme gebruikersprofielen opgesteld. Deze profielen worden gebruikt om het gedrag van de bezoekers te analyseren en het gebruik van ons internetaanbod te beoordelen. Daartoe kunnen cookies (kleine tekstbestanden) ingezet worden, die lokaal op de computer van de internetgebruiker opgeslagen worden zodat ze herkend worden wanneer deze onze website een volgende keer bezoekt. U kunt de Inspectlet-tracking op ieder ogenblik deactiveren op https://www.inspectlet.com/optout.