Grond/water-warmtepompen

Grond/water-warmtepompen gebruiken de bodem als primaire energiebron, hetzij via aardcollectoren of aardwarmtesonden. Wanneer water beschikbaar is als warmtebron, worden water/water-warmtepompen gebruikt.