Grond/water-warmtepompen voor commercieel gebruik

Grond/water-warmtepompen gebruiken de grond als primaire energiebron. Dit gebeurt met aardcollectoren of grondsondes, die in de grond worden gebracht om de beschikbare warmte te verkrijgen.

De grond/water-warmtepomp is bijzonder milieuvriendelijk en verlaagt de kosten voor het opwekken van verwarmingsenergie en sanitair warm water aanzienlijk.

Grond/water-warmtepompen

Grond/water-warmtepompen gebruiken de bodem als primaire energiebron, hetzij via aardcollectoren of aardwarmtesonden. Wanneer water beschikbaar is als warmtebron, worden water/water-warmtepompen gebruikt.