Hoe werkt een lucht/water-warmtepomp?

Een lucht/warmte-pomp kan zelfs  warmte van de omgevingslucht onttrekken bij lage temperaturen tot -20°C . Zelfs bij deze temperatuur verdampt het gebruikte koelmiddel.

Het koelcircuit als functionele basis van de warmtepomp

Een lucht/water-warmtepomp gebruikt de omgevingslucht als warmtebron om een heel gebouw van warmte te voorzien. De ingebouwde ventilator zuigt lucht aan en leidt deze naar een warmtewisselaar, de verdamper. De verdamper bevat en circuleert koelmiddel. Door de speciale thermische eigenschappen van het koelmiddel verandert de fysieke vorm ervan bij lage temperaturen. Onder invloed van de warmte, begint het koelmiddel te verdampen en de temperatuur te stijgen.  Om de temperatuur op het juiste niveau te krijgen, wordt de koelmiddeldamp samengeperst door een compressor. Daarbij verhoogt niet alleen de druk van de damp, maar stijgt ook de temperatuur. In de tweede warmtewisselaar (de condensor), voert de koelmiddeldamp de eerder opgewekte warmte naar het verwarmingssysteem en condenseert daar. Een expansieklep zorgt ervoor dat het gecondenseerde koelmiddel eerst uitzet voor het opnieuw geothermische warmte kan absorberen. Tijdens dit proces dalen zowel de temperatuur als de druk van het koelmiddel. Zodra dit zijn oorspronkelijke toestand weer heeft bereikt, begint het hele proces opnieuw.

De verkregen warmte kan worden gebruikt voor verwarming of voor warm watervoorziening. Voordat het afgekoelde koelmiddel weer kan worden opgewarmd en samengeperst, gaat het eerst door een expansieklep. Hierdoor dalen de druk en temperatuur tot het beginniveau, zodat de cyclus zich kan herhalen.

Lucht/water-warmtepomp

Lucht/water-warmtepompen gebruiken gratis energie uit de omgevingslucht voor verwarming. Ze zijn ideaal voor renovatieprojecten en maken een flexibele plaatsing mogelijk.

Warmte uit lucht

[1] Vitocal lucht/water-warmtepomp
[2] Warmwaterboiler
[3] Buffervat

Warmte uit lucht (met buitenunit)

[1] Vitocal lucht/water-warmtepomp split
[2] Warmwaterboiler
[3] Buffervat
[4] Buitenunit

Geoptimaliseerde componenten zorgen voor een zuinige werking

Moderne lucht/water-warmtepompen van Viessmann worden gekenmerkt door een zeer hoog rendement en bereiken een prestatiecoëfficiënt (COP) tot 4,0 bij een buitentemperatuur van twee graden Celsius en een aanvoertemperatuur van 35 graden Celsius.   is een momentopname en geeft een antwoord op deze vraag: hoe verhoudt de opgewekte bruikbare warmte zich tot de verbruikte stroom? Deze hoge waarde kan alleen worden bereikt door componenten op elkaar af te stemmen. In dit geval zorgen een energiebesparende hoogrendementpomp, een ventilator met variabele snelheid, een compressor met antivibratiebevestigingen en een elektronische expansieklep voor het hoogst mogelijke rendement. De lucht/water-warmtepompen van Viessmann behoren bovendien tot de stilste op de markt en zijn geoptimaliseerd voor het gebruik van zelf opgewekte energie uit fotovoltaïsche systemen.

De levenscyclusanalyse verbeteren met groene stroom

Klimaatverantwoord verwarmen met milieuvriendelijke bronnen. Afhankelijk van het vermogen en de buitentemperatuur, is er slechts weining aandrijfenergie in de vorm van elektriciteit nodig.  Sinds enige tijd bieden veel elektriciteitsleveranciers speciale tarieven voor warmtepompen die niet alleen financieel aantrekkelijker zijn dan de standaardtarieven, maar ook milieuvriendelijker. Door een efficiënte lucht/water-warmtepomp te combineren met groene stroom, beschermen eigenaars tegelijkertijd hun portemonnee en het milieu.

Koelen met een warmtepomp

Hoewel de hoofdtaak van een lucht/water-warmtepomp het produceren van warmte is, kan deze ook worden gebruikt om te koelen, dankzij de omkeerbare werking. Dit zorgt voor een aangenaam klimaat in alle kamers, niet alleen in de koelere maanden van het jaar, maar ook in de warmere maanden. Meer informatie is te vinden in het artikel over passieve en actieve koeling.