Geluidsniveau van een lucht/water-warmtepomp

Viessmann Vitocal 250

De warmteproductie van een warmtepomp is gebaseerd op het compressieprincipe, waarbij het verdampte koelmiddel wordt samengeperst en de temperatuur ervan wordt verhoogd tot het vereiste niveau. Dit kan geluiden produceren die soms hinderlijk zijn.

Technische richtlijnen voor bescherming tegen lawaai als basis voor het ontwerp

Bij luchtwarmtepompen is er ook sprake van actieve warmteterugwinning via ventilatoren, een proces dat ook lawaai veroorzaakt. Aangezien de waarneming van geluid zeer subjectief is, is een basis voor het ontwerp nodig. Deze wordt geboden door de technische richtlijnen voor gehoorbescherming.

Emmissie richtwaarden

De volgende tabel toont de richtwaarden voor immissieplaatsen buiten gebouwen volgens de Technische Richtlijnen voor de bestrijding van geluidshinder.

PlaatsTijdLimiet in dB(A)
IndustrieterreinenHele dag70
HandelsondernemingDag
Nacht
65
50
Stedelijke gebiedenOverdag63
Stedelijke en landelijke gebiedenDag
Nacht
60
45
Algemene woongebieden en kleine woonwijkenDag
Nacht
55
40
Alleen woonwijkenDag
Nacht
50
35
Kuuroorden, ziekenhuizen en verzorgingstehuizenDag
Nacht
45
35

Individuele kortetermijngeluidspieken mogen de emissierichtwaarden overdag met niet meer dan 30 dB(A) en 's nachts met niet meer dan 20 dB(A) overschrijden.

De emissiewaarden voor plaatsen binnen gebouwen of ruimten die bescherming behoeven zoals gedefinieerd in DIN 4109 zijn aanzienlijk lager en bedragen overdag 35 decibel (A) en 's nachts 25 decibel (A). Ruimtes die bescherming behoeven zijn onder andere:

  • Woonkamers en slaapkamers
  • Kinderkamer
  • Werkruimtes/kantoren
  • Onderwijsruimtes/seminarruimtes

Een eetkeuken, waar de bewoners wonen, moet ook worden beschouwd als een ruimte die bescherming behoeft in de zin van nr. A.1.3 TA Lärm (in samenhang met DIN 4109, uitgave november 1989).

Laagfrequente geluiden worden als hinderlijk beschouwd

Naast de naleving van het wettelijk voorgeschreven geluidsniveau is de vermindering van laagfrequente geluiden een belangrijk aandachtspunt. Veel mensen vinden deze hinderlijk, ook al ligt het geluidsniveau, d.w.z. het volume, onder de wettelijke grenswaarde. Laagfrequent geluid is de term die wordt gebruikt om het deel van het geluid aan te duiden dat een frequentie heeft van minder dan 90 Hz. Mensen beginnen geluiden waar te nemen in een bereik van ongeveer 20 Hz.

De reden waarom laagfrequente geluiden toch als irritant worden ervaren, is deels dat deze geluiden alleen bij hogere volumes waarneembaar zijn. Bovendien kunnen mensen geluid in dit bereik niet onderscheiden, vandaar dat laagfrequente geluiden gewoonlijk worden aangeduid als "gebrom".

Door de verdeling in buiten- en binnenunits is het geluid bij luchtwarmtepompen nauwelijks waarneembaar. (Vitocal-111-S)

Vermindering van het geluidsniveau door het design van de warmtepomp

Omdat gehoorbescherming steeds belangrijker wordt, introduceert Viessmann sinds 2009 talrijke ontwerpmaatregelen om de geluidsemissie of het geluidsvolume van warmtepompen te minimaliseren. Bij de ontwikkeling van onze warmtepompen werken geluidsspecialisten en ontwikkelaars van koelcircuits samen om uiterst efficiënte en stille warmtepompen te ontwikkelen. Naast het 3D-geluidsconcept heeft dit ook geleid tot het AAD-systeem (Advanced Acoustic Design), waardoor de warmtepompen van Viessmann waarschijnlijk de stilste warmtepompen op de markt zijn.

Luchtwarmtepompen van Viessmann behoren tot de stilste toestellen op de markt

Luchtwarmtepompen van Viessmann behoren tot de stilste toestellen op de markt. Wat ze nog meer bijzonder maakt, leest u in het hoofdstuk Voordelen van de luchtwarmtepomp. Hoe hoog het geluidsniveau van de afzonderlijke warmtepompunits is, hangt onder andere af van de vermogenscoëfficiënt en de afstand tot aangrenzende gebouwen.

De geluidscalculator van de Duitse warmtepompvereniging kan een leidraad zijn. Met behulp daarvan kunnen huiseigenaren de mogelijke geluidsemissies van in de lijst opgenomen luchtwarmtepompen met een verwarmingsvermogen van 35 kilowatt of minder bepalen. Naast de emissiegegevens berekent de geluidscalculator ook de vereiste afstand tot aangrenzende ruimten die bescherming behoeven. De resultaten zijn geen vervanging voor een individuele geluidsbeoordeling, maar vormen niettemin een zeer nuttige basis voor de planning.