Zonnewarmte voor de industrie

Zonnethermische systemen zijn altijd van bijzonder belang wanneer er relatief weinig warmte nodig is in het commerciële proces. Met de op de markt verkrijgbare collectortechnologie (met uitzondering van concentrerende systemen) kan in Midden-Europa op een zinvolle manier worden voorzien in thermische zonnewarmte tot ongeveer 80 °C.

> Gamma zonnesystemen voor woningen

> Gamma zonnesystemen voor publieke gebouwen

Zonnewarmte in de handel en industrie

Alternatieve oplossingen voor de grote vraag

In sommige sectoren van de industrie is proceswarmte met zeer hoge temperaturen onontbeerlijk. Dit zijn onder andere de verwerkende industrie voor levensmiddelen, meststoffen, bouwmaterialen, farmaceutische bedrijven en ziekenhuizen.

Viessmann heeft verschillende oplossingen voor het opwekken van warmte, stoom, elektriciteit of koude om aan de grote verwarmingsbehoeften te voldoen. Zowel fossiele brandstoffen zoals olie en gas als hernieuwbare energiebronnen zoals hout en biogas kunnen als energieleverancier worden gebruikt. Grote warmtepompen zijn het meest geschikt voor het opwekken van warmte met omgevingswarmte. Gasgestookte warmtekrachtcentrales zijn het systeem bij uitstek voor de gelijktijdige productie van elektriciteit en warmte.

Zonnewarmte voor de industrie als (aanvullende) oplossing

Als voor de proceswarmte een lager temperatuurniveau nodig is, is het gebruik van een zonne-installatie voor commerciële doeleinden vaak een economische investering. Afhankelijk van het ontwerp, de regio en het seizoen kan het systeem een groot deel van de warmtebehoefte dekken. Vooral in de zomermaanden kan een dergelijk systeem de vaste kosten voor energieopwekking aanzienlijk verlagen. Daarnaast ontlasten de eigenaars van de installaties het milieu door af te zien van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Werkzaamheden alleen uit te voeren door gespecialiseerde partners

Planning, uitvoering en onderhoud door een expert is essentieel om ervoor te zorgen dat de zonne-energie-installatie zo efficiënt mogelijk werkt voor de industrie. Hij kan ook ter plaatse zeggen welke zonne-opslagtanks het meest geschikt zijn voor het betreffende systeem!