Copyright

© Viessmann Belgium bvba

Alle rechten voorbehouden. Teksten, tekstfragmenten, foto's, afbeeldingen, grafieken en animaties zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor het gebruik van deze gegevens moet vooraf toestemming worden verkregen van Viessmann Belgium bvba.

Voor zover niet anders is aangegeven, zijn alle handelsmerken op de Viessmann websites beschermd door het merkenrech

De Viessmann websites werden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Viessmann niet garanderen dat de informatie hierop vrij is van fouten en correct is. Elke aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten, voor zover deze niet het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Viessmann.

Viessmann behoudt zich het recht voor, de inhoud van zijn websites op elk moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De Viessmann websites bevatten links naar andere websites. Viessmann is niet verantwoordelijk voor de privacystrategie en de inhoud van deze websites.

Persoonsgebonden gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de door de klanten gewenste transacties.