Grond/water-warmtepompen

Grond/water-warmtepompen gebruiken de bodem als primaire energiebron, hetzij via aardcollectoren of aardwarmtesonden.