Informatie over alle certificaten van Viessmann

DIN_EN_ISO_9001_2008_de.jpg

Certificatie volgens DIN EN ISO 9001:2008

Viessmann verkreeg in 1994 voor het eerst DIN EN ISO 9001-certificatie. Deze certificatie wordt jaarlijks gecontroleerd. In juni-juli 2013 werd het kwaliteitsbeheersysteem bij Viessmann gecontroleerd door auditoren van het keurings- en certificatiebureau VDE.

Deze audit werd met succes afgesloten. Het keurings- en certificatiebureau VDE bevestigde dat het kwaliteitsbeheersysteem voldoet aan de eisen van DIN EN ISO 9001:2008. Het tot 30/05/2015 geldende certificaat volgens DIN EN ISO 9001:2008 werd wegens een uitbreiding van het geldigheidsgebied van de certificatie opnieuw uitgereikt.

De certificatie van ons kwaliteitsbeheersysteem is voor ons een essentiële voorwaarde om topkwaliteit te produceren.
 

Certificatie volgens milieu-auditverordening (EMAS)

Dankzij een voorbeeldig en richtinggevend milieubeheer, wordt Viessmann gezien als een milieupionier. De onderneming is niet alleen gecertificeerd volgens de milieubeschermingsnorm DIN EN ISO 14001, maar neemt ook deel aan het milieu-auditsysteem van de EU (EMAS), één van de strengste verordeningen op het vlak van milieubescherming. Deze verordening schrijft voor dat er meetbare milieudoelstellingen worden vastgelegd die verder gaan dan de huidige milieuwetgeving.

Viessmann was de derde onderneming in Europa en de tweede in Duitsland die voldeed aan de voorschriften van de milieu-audit. Dit moet om de drie jaar door onafhankelijke milieudeskundigen worden bekrachtigd, terwijl er jaarlijks een controleaudit plaatsvindt. De EMAS-verordening bestaat sinds 1993, en hoewel er geleidelijk aan vele andere ondernemingen de voorschriften van de milieu-audit vervuld hebben, blijft Viessmann een voortrekkersrol spelen – als enige onderneming binnen de sector waarvan alle Duitse vestigingen mee gecertificeerd zijn.
 

EMAS_de.jpg
din_en_iso_14001_de.jpg

Certificatie volgens DIN EN ISO 14 001:2009-11

Naast de Europese milieu-audit, die strenge eisen stelt aan milieutransparantie, is er ook de internationale norm DIN EN ISO 14001 voor de implementatie van een algemeen milieumanagementsysteem.

Ook deze norm heeft tot doel de bescherming van het milieu in het bedrijfsleven continu te verbeteren. In tegenstelling tot de milieu-audit is dit een audit zonder milieuverklaring die door een externe expert bekrachtigd en vervolgens gepubliceerd wordt.

Certificatie volgens DIN EN ISO 50001:2011-12

Voor zijn energiemanagementsysteem in de vestiging van Allendorf is Viessmann gecertificeerd volgens DIN EN ISO 50001:2011-12.

De verhoging van de energie-efficiëntie had een sleutelrol in het bereiken van de energie- en klimaatdoelstellingen. Daarmee is de energie-efficiëntie een belangrijk onderdeel van de hulpbronnenefficiëntie. Tegen deze achtergrond zal er de volgende jaren geleidelijk aan een gestandaardiseerd energiemanagementsysteem tot stand komen als norm voor industriële ondernemingen.

DIN_EN_ISO_50001_de.jpg
ISO_29990_2010.jpg

Certificatie volgens ISO 29990:2010

Het complete aanbod van Viessmann en de jarenlange ervaring van een toonaangevende fabrikant van verwarmingssystemen vormen het stevige fundament van knowhow waarop onze handelspartners kunnen bouwen.

In 2013 werd de Viessmann Academie door TÜV Süd gecertificeerd volgens DIN ISO 29990. Daarmee voldoet deze aan de strenge servicenorm voor opleidingsdiensten en aan de eisen inzake een consequent kwaliteitsbeheersysteem met betrekking tot opleiding en bijscholing. Bijgevolg kunnen onze handelspartners vertrouwen op een uitgebreide, op de praktijk gesteunde knowhow met een hoge en gecontroleerde kwaliteit.

Certificering conform OHSAS 18001:2007

Het managementsysteem voor arbeidsveiligheid en gezondheidszorg van alle vennootschappen in Allendorf die tot de Viessmann Groep behoren is gecertificeerd in overeenstemming met OHSAS 18001 (Occupational Health And Safety Assessment Series).

OHSAS_18001_2007.jpg