Drievoudige onderscheiding met de Duitse duurzaamheidsprijs

De grote uitdagingen van onze tijd zijn de klimaatverandering, de schaarste van de natuurlijke hulpbronnen en de voortschrijdende mondialisering van de economie. De industrielanden worden bovendien geconfronteerd met een demografische ontwikkeling waarbij de bevolking veroudert en krimpt. Er is maar één manier om deze uitdagingen te overwinnen: duurzaam handelen in alle domeinen van het leven.

Duurzaamheid – verankerd in de ondernemingsprincipes

Als internationaal toonaangevend fabrikant van verwarmingstechniek en familiebedrijf in de derde generatie, nemen wij de verantwoordelijkheid op die daaruit voortvloeit. Duurzaamheid is reeds vast verankerd in onze ondernemingsprincipes. Duurzaamheid bepaalt ons handelen.

Voortbestaan en concurrentiepositie van de onderneming veiligstellen

Steunend op dit engagement verzekert onze duurzaamheidsstrategie het voortbestaan en de concurrentiepositie van Viessmann als onafhankelijk familiebedrijf. Belangrijke werkterreinen zijn voor ons klimaatbescherming, milieubehoud en hulpbronnenefficiëntie binnen de hele onderneming met haar om en bij de 11.500 arbeidsplaatsen wereldwijd.

Nachhaltigkeitspreis_2009.png

2009 – "duurzaamste productie"

In 2009 werd Viessmann voor het eerst onderscheiden met de Duitse duurzaamheidsprijs, toen voor de duurzaamste productie. Dit beloonde de voortrekkersrol die de onderneming inneemt met het duurzaamheidsproject 'Efficiëntie Plus'. Met 'Efficiëntie Plus' heeft Viessmann in zijn hoofdzetel in Allendorf (Eder) aangetoond dat de energie- en klimaatdoelstellingen van 2050 nu al gehaald kunnen worden. Door gebruik te maken van de beschikbare techniek werd behalve de arbeids- en materiaalefficiëntie vooral de energie-efficiëntie duidelijk verhoogd. Het fossiele energieverbruik daalde met 66 procent, de CO2-uitstoot werd met 80 procent verminderd.

Nachhaltigkeitspreis_2011.png

2011 – "duurzaamste merk"

In 2011 volgde weer een onderscheiding met de Duitse duurzaamheidsprijs.  Viessmann werd tot duurzaamste merk van Duitsland verkozen. De jury verwees in zijn motivering naar het feit dat duurzaamheid bij Viessmann reeds sinds 1966 verankerd is in het wezen van het merk. Dit komt vandaag met name tot uiting in het engagement van de onderneming om cruciale vraagstukken in verband met de energierevolutie op te lossen.

Nachhaltigkeitspreis_2013.png

2013 – "voorbeeldig gebruik van grondstoffen"

In 2013 tot slot volgde de derde onderscheiding met de Duitse duurzaamheidsprijs. Viessmann werd daarmee beloond voor zijn "voorbeeldig gebruik van grondstoffen". De jury oordeelde in zijn motivering: "Viessmann is op het vlak van hulpbronnenefficiëntie een voorbeeld voor zijn sector. Indrukwekkend zijn de duurzaamheid van de producten, de garantie van repareerbaarheid door beschikbaarheid van reserveonderdelen, de recyclinggerichte constructie en de daarmee gepaard gaande demonteerbaarheid en een innovatief retourneringssysteem."