Energiebeleid: de Viessmann ondernemingsprincipes

Steunend op de Viessmann ondernemingsprincipes, schrijft het energiebeleid voor alle medewerkers van de Viessmann Group de volgende handelwijzen voor.

Energiedoelstelling

Met dit energiebeleid verbindt de Viessmann Group zich ertoe de energiebehoefte en daardoor de CO2-uitstoot verder te verlagen. Dit gebeurt op basis van de strategische energiedoelstellingen. Het hoogste directieniveau van de betreffende dochteronderneming legt deze doelen elk jaar vast en houdt hierbij rekening met de hogere doelstellingen van de ondernemingsgroep. Als basis voor de definitie van deze doelstellingen worden de weers- of productiegecorrigeerde verbruiksgegevens van de voorbije periode genomen, alsook het in het kader van de duurzaamheid verplichte economische karakter van elke beslissing.

Permanente verbetering van de energieprestaties

Wij streven naar een permanente verbetering van de energieprestaties. Naleving van de wettelijke voorschriften wordt hierbij als de minimumgrens vooropgesteld.

Duurzaamheid

Beslissingen die relevant zijn op het vlak van energie, worden ook geëvalueerd op hun duurzaamheid. Waar dit zinvol is, worden levenscyclusanalyses opgesteld.

Medewerkers

Om het energiebeleid in de praktijk uit te voeren, is de medewerking van alle medewerkers vereist. De medewerkers van de bedrijven binnen de Viessmann Groep worden uitgebreid op de hoogte gebracht, geïnformeerd over energievraagstukken en mee betrokken in het energiemanagementprogramma.

Omvang, grondstoffen

De energiedoelstellingen van de onderneming hebben betrekking op alle domeinen binnen het bedrijf, op alle handelingen en alle processen.
Het hoogste bestuursorgaan van de Viessmann Groep stelt alle bronnen en informatie ter beschikking die nodig zijn om het energiebeleid toe te passen en de strategische en operationele doelstellingen te halen.

Openbaarheid

De buitenwereld wordt regelmatig geïnformeerd over de energieaspecten, het energieverbruik en het energiemanagementprogramma binnen de Viessmann Groep.

Emissies

Samen met de energiedoelstellingen worden ook emissiedoelstellingen vastgelegd voor de Viessmann Groep. Een daling van de emissies is altijd het resultaat van een hogere energie-efficiëntie en een voortdurende toename van het aandeel hernieuwbare energiebronnen.

Controle

De naleving van het energiebeleid wordt regelmatig gecontroleerd en geëvalueerd door het hoogste bestuursorgaan van de Viessmann Groep.

Energiemonitoring

Het energieverbruik van de dochterondernemingen wordt permanent gemeten en bewaakt. Essentiële energieaspecten worden regelmatig geregistreerd, gecontroleerd en bekendgemaakt.