Viessmann productiesysteem (ViPS)

Het Viessmann productiesysteem (ViPS) is een voor alle verbonden ondernemingen een bindende reglementering die beschrijft hoe processen voor de vervaardiging van de producten moeten worden opgesteld, geïmplementeerd, gecontroleerd en voortdurend moeten worden verbeterd.

Het bevat de doelstellingen, principes, methoden en werkinstrumenten van de productieorganisatie, gebaseerd op het basisideeën van voortdurende verbetering en synchrone processen.

 

Productiebasisprincipes

Standaardisering / visualisering / orde en netheid


Voor de stabiliteit van het proces zorgen wij ervoor dat processen volgens een vastgelegd stramien worden uitgevoerd. Bovendien zijn de productieprocessen zo opgesteld dat iedere afwijking meteen herkend wordt. Verspilling is ten allen prijze te vermijden zodat de toegevoegde waarde kan verhoogd worden.
 

Medewerkers

Kwalificatie / opleiding / werkzekerheid


Willen we de productieprincipes in de praktijk kunnen toepassen, dan is het een eerste vereiste dat de medewerkers hoog gekwalificeerd zijn. Voortdurende bijscholing verhoogt ook de tevredenheid van de medewerkers. Hiervoor bieden wij veelzijdige opleidingsprogramma's aan, o.a. in onze Academie.
 

Synchrone processen

Productie op het ritme van de klant / just-in-time-productie / logistiek / continu verbeteringsproces / productiesturing


Wij produceren slechts precies wat de klant nodig heeft. Dat geldt niet alleen voor bestellingen van klanten, maar ook voor onze interne processen in het kader van de klant-leveranciersrelatie.
 

Efficiënte installaties

Productiegerichte bedrijfsmiddelen


Om onze producten tegen billijke prijzen op de markt te kunnen brengen, moeten we onze productie-installaties met de grootst mogelijke efficiëntie benutten en ongeplande stilstandtijden vermijden. Hiervoor wordt een bedienings- en besturingsconcept op TPM-basis geïntroduceerd.
 

Foutloze producten en processen

Vermijden van fouten / foutmelding / foutoplossing / audit


"Focus op kwaliteit" moet het streefdoel van alle medewerkers zijn. Bij alle producten en processen moet het zero-fouten-resultaat bereikt worden. Alleen op die manier kunnen wij hoogwaardige producten van topkwaliteit leveren aan onze klanten.
 

Productiemanagement

Shopfloor Management


Wij zorgen ervoor dat het veranderingsproces op de plaats van de toegevoegde waarde in stand wordt gehouden door gekwalificeerde medewerkers. Dit proces wordt ondersteund door het principe van de voortdurende verbetering.