Op weg naar BREEAM-certificering

Om de prestaties van onze producten concreet en nauwkeurig te kunnen beoordelen, heeft Viessmann in samenwerking met het onafhankelijk engineeringbureau ENCON een beoordelingsprocedure opgesteld op basis van de BREEAM-methode (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Via deze beoordelingsmethode kan de duurzaamheid van een gebouw worden bepaald en kunnen de prestaties ervan met die van andere gebouwen worden vergeleken. Daarbij worden scores toegekend op basis van verschillen de criteria. De uiteindelijke beoordeling leidt tot een certificering in vijf categorieën op basis waarvan de projectontwikkelaar een verkoop- en marketingstrategie kan uitwerken waarmee hij zich kan onderscheiden.

 

Wat is BREEAM?

BREEAM is ‘s werelds toonaangevende duurzaamheidsbeoordelingsmethode voor masterplanning van projecten, infrastructuur en gebouwen. Het erkent en weerspiegelt de waarde in hoger presterende gebouwen over de gehele levenscyclus van de gebouwde constructie, van nieuwbouw tot ingebruikname en renovatie.

BREEAM* doet dit door de beoordeling van de milieu-, sociale en economische duurzaamheidsprestaties van een gebouw door een derde partij te laten certificeren, op basis van door BRE ontwikkelde normen. Dit betekent dat de door BREEAM beoordeelde gebouwen een duurzamere omgeving zijn die het welzijn van de mensen die erin wonen en werken bevordert, bijdraagt aan de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en aantrekkelijker is voor investeringen in onroerend goed.

Aangezien dit label het hele gebouw evalueert, specificeert het BREEAM-concept 10 hoofdcategorieën, met verschillende onderwerpen per categorie, waarop het gebouw wordt geëvalueerd. Voor elke categorie worden punten (credits) toegekend en gewogen om de eindscore van het gebouw te bepalen.

 

BREEAM-credits behalen

Door Viessmann oplossingen in combinatie met andere bouwelementen te gebruiken, kunt u credits in verschillende categorieën verkrijgen:

  • Beheer: levenscycluskosten, verantwoord bouwen, inbedrijfstelling en oplevering, nazorg
  • Gezondheid en welzijn: thermisch comfort, akoestische prestaties
  • Energie: vermindering van energieverbruik door gebruik van hoogrendementsketels of warmtepompen, energiemonitoring, koolstofarm ontwerp
  • Materialen: levenscycluseffecten, materiaalefficiëntie
  • Afval: aanpassing aan klimaatverandering, functionele aanpasbaarheid
  • Vervuiling: gering effect van koelmiddelen, lage NOx-uitstoot, vermindering van geluidshinder

 

Onze specialisten staan u graag bij

Onze specialisten kunnen u helpen de meest geschikte oplossingen voor uw verwarmingsproject te kiezen (voor verwarmingsketels en warmtepompinstallaties). Bovendien kunnen wij u de nodige documenten bezorgen voor de BREEAM-beoordeling. Dit omvat algemene documenten en certificaten, maar ook projectspecifieke informatie om uw BREEAM-score te verhogen.