Het buffervat en hoe het werkt

In principe slaan buffervaten de thermische energie die op een specifiek ogenblik niet wordt gebruikt, op voor later gebruik in functie van de behoefte. Buffervaten voor verwarmingswater worden voornamelijk ingezet op plaatsen waar niet permanent in dezelfde mate moet worden verwarmd. De piekmomenten voor verwarming en warm water in een gemiddeld huishouden zijn bijvoorbeeld de ochtend- en avonduren. Een zonnewarmtesysteem bestemd voor verwarmingsondersteuning en sanitair waterverwarming registreert echter de hoogste opbrengsten in het midden van de dag. Een verwarmingsketel op gas of op een vaste brandstof zou daarentegen voortdurend worden in- en uitgeschakeld. Een buffervat vermindert het aantal schakelingen en de ongelijkmatige warmteproductie. Het levert de warmte in functie van de behoefte en zorgt ervoor dat het verwarmingstoestel continu op het optimale vermogensniveau werkt.


De foto toont een huis met een compleet verwarmingssysteem van Viessmann, inclusief buffervat.

Viessmann buffervat: opbouw en werking

Het buffervat slaat tijdelijk thermische energie op die op het eigenlijke ogenblik niet nodig is. Daartoe is een speciale opbouw nodig. Voor de opslag van verwarmingswater gaat het in principe om een boilervat van staal. Dat is voorzien van hydraulische aansluitmogelijkheden. Het aantal aansluitmogelijkheden kan variëren naargelang van het model en de toepassing. Daarenboven vallen de buffervaten voor verwarmingswater van Viessmann op door de thermische isolatie van polyestervezelvlies die helemaal rondom is aangebracht. Hierdoor wordt het warmteverlies tot een minimum beperkt. Een extra isolatie in functie van het specifieke buffervat is dan ook niet nodig.

Afhankelijk van het model en de omstandigheden beschikken de buffervaten van Viessmann ook over een aansluiting voor een elektrisch verwarmingselement, een verwarmingsspiraal voor de aansluiting van zonnecollectoren of een extra gelaagde laadinrichting. Verder kan ook een verswatermodule als toebehoren worden meegeleverd of kan een geribde buis voor sanitair water worden geïntegreerd als het buffervat ook voor warm water moet zorgen.


Buffervat: een gedetailleerd overzicht van het principe

In principe wordt een buffervat tussen het verwarmingstoestel en de warmteverbruikers geplaatst. Dit betekent dat het verwarmingswater met behulp van een verwarmingsketel wordt opgewarmd, waarna het door het reservoir van het buffervat stroomt. De zogenaamde aanvoer van het verwarmingstoestel wordt in het buffervat gemengd met de koude retour van de verbruikers (radiatoren). Zo wordt het water tot een bepaalde temperatuur opgewarmd, waarna dit opgewarmde water indien nodig als aanvoer naar de radiatoren wordt teruggevoerd. De koude retourstroom van de warmteverbruikers stroomt dan opnieuw terug naar het buffervat voor verwarmingswater.

In termen van volume is de dichtheid van het water afhankelijk van de temperatuur. Daarom vinden we warm water steeds bovenaan in het buffervat voor verwarmingswater terug. Van daaruit stroomt het water naar de radiatoren. Het koude retourwater van de radiatoren bevindt zich onderaan in het reservoir en stroomt van daaruit naar de verwarmingsketel, waar het opnieuw kan worden opgewarmd. Zo vormen de verwarmingsketel, het buffervat en de radiatoren een gesloten systeem.


Buffervat voor extra sanitair waterverwarming

Als het buffervat ook voor de opwarming van het sanitair water moet worden gebruikt, kunt u het aanvullen met de Vitotrans 353 verswatermodule. Deze werkt volgens het doorstroomprincipe. Met andere woorden: het sanitair water stroomt door de module, langs het warme verwarmingswater in het buffervat, en wordt zo indirect opgewarmd. Op deze manier wordt het sanitair water hygiënisch opgewarmd in functie van de individuele behoeften van elk huishouden. Warm water opslaan is dan ook niet meer nodig. Waardoor deze oplossing de perfecte keuze is om plaats te besparen.

Een andere manier om het gebruikte water met behulp van een buffervat op te warmen, is de roestvaststalen geribde buis voor sanitair water die we terugvinden bij de modellen Vitocell 340-M en Vitocell 360-M. Door deze buis, die spiraalvormig in het reservoir is ingebouwd, stroomt vers sanitair water. Dit water wordt opgewarmd via de warmte van het warme verwarmingswater. Hierdoor is ook in dit geval geen afzonderlijk reservoir voor het sanitair water nodig; het wordt in functie van de behoefte opgewarmd. Dit feit, samen met het gebruik van roestvast staal als materiaal, zorgt voor een hygiënische sanitair waterverwarming zonder vorming van legionella.


Voor een vlekkeloze werking van het buffervat

Om een perfecte werking van het buffervat voor verwarmingswater te garanderen, maakt dit component deel uit van het regelmatige onderhoud van de verwarming. Tijdens de visuele inspectie controleert de verwarmingsexpert het buffervat, de pompen en de kleppen op schade, corrosie, vuil of lekken. Dit is in eerste instantie een voorzorgsmaatregel. Daarbij concentreert hij zich vooral op de verbindingen tussen de componenten, die optimaal op elkaar afgestemd moeten zijn. In principe vereist het Viessmann buffervat echter weinig onderhoud.

Verwarmingstoestellen, buffervaten en warmteverbruikers vormen een gesloten systeem. Toch kan er lucht in dit systeem terechtkomen. Hiervoor heeft het Vitocell-productassortiment van Viessmann overeenstemmende ontluchtingsventielen geïnstalleerd. Zo kan uw Viessmann-verwarmingsspecialist het buffervat gemakkelijk ontluchten.

Het buffervat bevat zuurstofarm verwarmingswater. Bijgevolg is doorgaans geen extra roestbescherming nodig. Als het water met een bepaalde kwaliteit en met de specificaties (volgens VDI-richtlijn 2035 - eisen voor de kwaliteit van verwarmingswater) overeenstemt, hoeft een buffervat niet ontkalkt te worden. Dat geldt niet voor warmwaterboilers. Bij deze apparaten stroomt leidingwater over de hete warmtewisselaars. Afhankelijk van de hardheid van het water kan in dat geval kalk neerslaan. Dit probleem verhelpen behoort eveneens tot de taken van de Viessmann-verwarmingsspecialist.