Viessmann ontwikkelt klimaatneutrale oplossingen met waterstof

Meer dan 90 procent van de verwarmingsinstallaties in ons land werken tegenwoordig nog op aardgas of stookolie. Maar dat we definitief vaarwel zeggen aan deze fossiele brandstoffen, dat staat vast. Om de CO₂-uitstoot van woningen zo veel mogelijk te kunnen verminderen, zullen elektriciteit en hernieuwbare energiebronnen een belangrijke rol spelen. Vooral de keuze voor groene waterstof geldt als een consequente methode om de gebouwensector klimaatneutraal te maken. Dit wordt met behulp van elektriciteit uit windkracht- en fotovoltaïsche installaties CO₂-neutraal uit water gegenereerd en zonder schadelijke uitstoot voor het klimaat verbrand.


De Viessmann-fabrieken in Allendorf (Eder)

Als innovatieve koploper in de sector biedt Viessmann vandaag al de mogelijkheid om efficiënt gebruik te maken van waterstof voor de verwarming.


Een enorme besparing mogelijk

Het gebruik van waterstof en de elektrificatie van de warmtevoorziening moeten hand in hand gaan. Indien in de toekomst voor de verwarming van gebouwen uitsluitend zou worden ingezet op stroom voor de werking van warmtepompen of elektrische infraroodverwarmingen, dan zou een dure uitbreiding van de stroomnetten en van reserve-energiecentrales absoluut noodzakelijk zijn om de continuïteit van de voorziening te garanderen.

Voor waterstof daarentegen kunnen de bestaande gasnetten worden gebruikt, wat heel wat minder investeringen voor de ombouw van ons energiesysteem tot gevolg zou hebben. 

En daar komt nog bij: waterstof kan vrijwel meteen bijdragen tot een duidelijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Alleen al de toevoer van 20 procent waterstof in de aardgasnetten zou de CO₂-uitstoot met zowat 7 procent doen dalen, en dat ieder jaar. Een bijdrage tot de bescherming van het klimaat die snel resultaten oplevert. Temeer daar volgens een actuele enquête twee derden van de bevolking de idee om met waterstof te verwarmen genegen is, wanneer daarbij geen CO₂ ontstaat.


Tot 30 procent waterstof is al mogelijk

Optimaal klaar voor de toekomst met een moderne wandketel

In principe kunnen de moderne gascondensatieketels van Viessmann vandaag al werken met een maximale toevoeging van 30 procent waterstof in het aardgas. Zowel bouwheren als renoveerders die voor een dergelijk verwarmingstoestel kiezen, zijn dan ook optimaal voorbereid voor de nakende ontwikkeling van ons energiesysteem.

Moderne gascondensatieketels zijn H2-ready en kunnen dan ook met 20 tot 30 procent waterstof in het aardgas werken.


Condensatietechniek voor zuivere waterstof

Viessmann neemt zijn verantwoordelijkheid op voor de leefruimte van de toekomstige generaties Om in de toekomst zowel klimaatneutraal alsook veilig en betaalbaar onze woningen te kunnen verwarmen, ontwikkelt de onderneming "H2-ready"-verwarmingsketels die met zuivere waterstof kunnen werken.

Verder bouwend op de beproefde gascondensatietechniek van de Vitodens-familie worden momenteel brandercomponenten alsook de diverse systemen voor verbranding, vlambewaking en regeling herwerkt, om ze aan de specifieke verbrandingseigenschappen van waterstof aan te passen. Het is de bedoeling dat de nieuwe wandketels mits enkele ingrepen eenvoudig en snel kunnen worden omgeschakeld van de werking op aardgas of aardgas/waterstof-mengsels naar zuiver waterstof. Op die manier genieten de exploitanten van de installaties tijdens de overgangsfase van aardgas naar waterstof toch van een maximale zekerheid voor de toekomst.


Om de video te starten klikt u op de afspeelknop. Houd er rekening mee dat door het oproepen van de video, gegevens worden verzonden naar YouTube. Raadpleeg onze gegevensbeschermingsverklaring voor meer informatie.

H2-ready met de gascondensatieketels van Viessmann
H2-ready met de gascondensatieketels van Viessmann

Na de tests van de prototypen volgen de kwalificatie en het testen op lange termijn van de toestellen, waarna ze vanaf 2023 in Kaisersesch voor het eerst in de praktijk zullen worden gebruikt. De marktintroductie is tot nog toe gepland voor 2025. Dan zullen er vermoedelijk ook meer regionale gasnetten zijn die uitsluitend waterstof leveren aan de huishoudens en de industriële bedrijven.

Foto: "H2-ready"-ketels voor de werking met zuiver waterstof op de testbank in het Technisch Lokaal van het Onderzoeks- en Ontwikkelingscentrum van de Viessmann Groep.
Testbank met "H2-ready"-ketels


Compleet aanbod voor het gebruik van waterstof

Brandstofcel Vitovalor PT2 met stroomopslagsysteem Vitocharge VX3 van Viessmann

"We create living spaces for generations to come": dat is onze wens. Viessmann brengt met de "H2-ready"-condensatieketel niet alleen een innovatief verwarmingstoestel op de markt, maar biedt tegelijkertijd ook zekerheid voor de toekomst, gecombineerd met de gekende hoge betrouwbaarheid van het Duitse familiebedrijf, dat intussen al een traditie van meer dan 100 jaar kan voorleggen.

Als innovatieve koploper in de sector effent de onderneming het pad in dit waterstof-tijdperk: nu al met de "H2-ready"-wandketels, maar in de nabije toekomst ook met condensatieketels voor grotere vermogens, alsook met brandstofcellen en warmtekrachtkoppelingsmodules.

Foto: "We create living spaces for generations to come": Gascondensatieketels,  brandstofcellen en warmtekrachtkoppelingsmodules van Viessmann zullen in de nabije toekomst ook voor een werking met zuivere waterstof beschikbaar zijn.


Wat is waterstof?

Waterstof is het oudste en meest voorkomende element in het universum. Zijn vele positieve eigenschappen maken van waterstof de ideale vervanging voor fossiele energiebronnen zoals aardgas en stookolie:

  • Waterstof is niet giftig en niet bijtend of radioactief
  • Dit element leidt niet tot watervervuiling en is niet schadelijk voor het milieu
  • In vergelijking met aardgas en stookolie heeft waterstof de hoogste energiedichtheid per kilogram (waterstof 33,3 kWh/kg, aardgas 13,9 kWh/kg, stookolie 11,4 kWh/kg)
  • Maar waterstof kan vooral ook CO₂-neutraal worden geproduceerd, en bij de verbranding ervan worden vrijwel geen verbrandingsgassen geproduceerd

De waterstofatomen die op aarde voorkomen, vinden we praktisch alleen chemisch gebonden terug, bijvoorbeeld als water. Hierdoor beschikt de mensheid over een vrijwel onuitputtelijke bron. Want als we alle waterreserves op aarde samennemen, krijgen we bijna 1,4 miljard kubieke kilometer. Maar ook methaan en aardolie zijn belangrijke verbindingen die waterstof omvatten.


Wat verstaan we onder groene, grijze, blauwe en turquoise waterstof?

Om zuivere waterstof te verkrijgen, moet het eerst uit de chemische verbindingen worden gehaald. Daartoe bestaan er hoofdzakelijk vier procedures:

●  Groene waterstof wordt via elektrolyse uit water gewonnen. De voor deze procedure benodigde stroom komt uitsluitend uit hernieuwbare energieën zoals wind- en zonne-energie. Bijgevolg is deze methode van waterstofwinning absoluut CO₂-vrij.

●  Grijze waterstof wordt via stoomreformatie geproduceerd. Daarbij is aardgas doorgaans de grondstof. Bij deze procedure komt er CO₂ in het milieu terecht, wat het broeikasgaseffect versterkt.

●  Blauwe waterstof wordt net als grijze waterstof via stoomreformatie uit aardgas gewonnen. Het CO₂ dat daarbij ontstaat, komt echter niet in het milieu terecht, maar wordt opgeslagen. Hierdoor kan deze procedure na afweging als CO₂-neutraal worden beschouwd.

●  Turquoise waterstof ontstaat door methaan in een hogetemperatuurreactor thermisch te splitsen. Daarbij ontstaat koolstof in vaste toestand, dat voor andere toepassingen gebruikt en langdurig opgeslagen kan worden. Om deze procedure CO₂-neutraal te houden, moet de warmteproductie voor de hogetemperatuurreactor met hernieuwbare energiebronnen worden gerealiseerd.

Representatieve studies gaan uit van dalende kosten voor de waterstofwinning, aangezien de kosten voor elektrolyse-inrichtingen en voor stroom die uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd, steeds verder dalen. Volgens het internationale instituut voor marktonderzoek BloombergNEF zou groene waterstof tegen 2050 zelfs concurrentieel kunnen zijn met de kosten voor aardgas.


De kringloop van de groene waterstof

De kringloop van de groene waterstof

De kringloop van de groene waterstof: om “groene” waterstof te krijgen, wordt water via elektrolyse opgesplitst. De stroom die daarvoor nodig is, komt uitsluitend uit hernieuwbare energieën; bijgevolg is deze stroom en dus ook de productie van de nieuwe energiebron CO₂-vrij. Ook bij het gebruik van de stroom, bijvoorbeeld voor verwarming, ontstaat geen kooldioxide. Naast de warmte die hierdoor vrijkomt, wordt vooral waterdamp gevormd, die via de rookgasleiding aan de omgeving wordt afgegeven. En zo sluit zich de kringloop met productie uit de grondstof water en de verbranding van de waterstof, waarbij opnieuw water ontstaat.