Een thermische zonne-installatie kopen: enkele nuttige tips

Thermische zonnesystemen zorgen ervoor dat de gratis energie van de zon in de woning kan worden gebruikt. Dit onder andere om het sanitair water te verwarmen of als extra ondersteuning van de verwarming.

Zonnesystemen voor warm water zijn goedkoper in aankoop

Zonnesystemen voor de verwarming van sanitair water hebben een oppervlakte van ongeveer 1,0 tot 1,3 vierkante meter per persoon in het huishouden. Ze kunnen ongeveer 60 procent van de warmwaterbehoefte dekken en de energiekosten jaarlijks merkbaar doen dalen. De installatie van de Vitosol-zonnecollectoren van Viessmann verloopt vrij ongecompliceerd dankzij de geïntegreerde aanvoer- en retourleidingen. Dit is een voordeel, dat er bovendien voor zorgt dat de investeringen relatief laag zijn.

Zonnewarmte ter ondersteuning van de verwarming zorgt voor grotere besparingen

Wenst u meer, dan kunt u ook een thermische zonne-installatie kopen, waarmee u zowel het sanitair water kunt verwarmen als de verwarming kunt ondersteunen. De systemen hebben een oppervlakte van ongeveer één vierkante meter per tien vierkante meter woonoppervlak en besparen gemiddeld tot 30 procent op de jaarlijkse verwarmingskosten.


Vóór de aankoop van een thermische zonne-installatie van Viessmann: voorwaarden controleren

De foto toont buiscollectoren waarvoor u kunt kiezen wanneer u een zonnewarmtesysteem koopt.

De opbrengst van een thermische zonne-installatie hangt grotendeels af van de plaatselijke omstandigheden. Bijzonder goede resultaten zijn mogelijk op zuidgerichte daken met een hellingshoek van 30 tot 40 graden. Als het dakoppervlak naar het oosten of westen gericht is, moeten huiseigenaars bij een gelijkaardige hellingshoek rekening houden met een lagere opbrengst tot 20 procent. Dit moet vooraf bij het ontwerp zorgvuldig worden overwogen samen met een Viessmann-specialist, die u hierover uitgebreid advies kan geven. De iets minder gunstige oriëntatie kan overigens worden gecompenseerd met een groter collectoroppervlak.

Voordat huiseigenaars een zonnewarmtesysteem kopen, is het net zo belangrijk dat het dak, naast de oriëntatie en de hellingshoek, groot genoeg is en zo min mogelijk in de schaduw ligt. Als naburige huizen, bomen of bergen het dakoppervlak gedurende een lange periode in het jaar in de schaduw plaatsen, daalt de zonneopbrengst. De besparingen op de energiekosten zijn dan lager en het rendement heeft eronder te lijden.


Een kwalitatief hoogwaardige zonne-installatie kopen: de kwaliteitskenmerken

Om de aankoop van een zonnewarmtesysteem te laten renderen, moet de technologie gedurende lange tijd betrouwbaar functioneren. Een belangrijk kwaliteitskenmerk daarbij is het Solar Keymark-certificaat. Dit is een kwaliteitslabel voor thermische zonne-energieproducten op basis van de Europese normalisatie. Het verzekert dat het zonnewarmtesysteem efficiënt werkt en vormt bovendien een voorwaarde voor het bestaande subsidieprogramma van de overheid.

De zonnewarmtesystemen van Viessmann scoren op dat vlak voor hun uitstekende prestaties en duurzaamheid. Bovendien beschermt de gepatenteerde ThermProtect-temperatuuruitschakeling het systeem betrouwbaar tegen oververhitting. De absorbers van nieuwe vlakke collectoren van Viessmann zoals de Vitosol 100-FM wijzigen daarbij hun eigenschappen (hun oppervlaktestructuur) om meer energie uit te stralen. De Viessmann buiscollectoren zoals de Vitosol 200-TM dragen vanaf een bepaalde collectortemperatuur geen zonne-energie meer over naar het solair medium. Het voordeel: het ontwerp van zonnewarmtesystemen is eenvoudiger en de installatie vraagt minder inspanningen. Want componenten zoals voorgeschakelde vaten of stagnatiekoelers zijn niet vereist. Hierdoor verhoogt de veiligheid en vermindert de investering.


Een zonnewarmtesysteem kopen en subsidies aanvragen

Met de subsidie voor zonnewarmtesystemen besparen huiseigenaars geld bij de aankoop van een zonnewarmtesysteem .