Gasketel tot 2.000 kW voor commercieel gebruik

Aardgas is de fossiele brandstof met de laagste uitstoot. Tegelijkertijd is de energie-inhoud zeer hoog. Om deze en andere redenen is gasverwarming nog steeds de norm in de commerciële sector.

Tot slot zorgt de moderne gasverwarmingstechniek voor een vrijwel verliesvrije omzetting van het gebruikte gas in warmte. Uitgedrukt in cijfers betekent dit een efficiëntiewinst tot 98%. Naast de woningbouw zijn ook het bedrijfsleven en de industrie al decennialang afhankelijk van de productie van warmte met één of meer gasketels.

Condensatieketel op gas voor commercieel gebruik

Gascondensatieketels maken ook gebruik van de condensatiewarmte van de verwarmingsgassen en bereiken zo een extreem hoog rendement. Hier worden de verwarmingsgassen niet, zoals bij conventionele ketels, rechtstreeks via de schoorsteen naar buiten afgevoerd in de vorm van uitlaatgassen. In plaats daarvan circuleren ze door een warmtewisselaar en koelen ze af. De waterdamp in de warmtewisselaar condenseert en geeft de verborgen condensatiewarmte vrij. Het wordt gebruikt om het verwarmingswater te verwarmen. Op deze manier moet de ketel minder efficiënt zijn om de aanvoertemperatuur op het gewenste niveau te brengen. Gascondensatieketels voor commerciële toepassingen verlagen niet alleen de verwarmingskosten op lange termijn. Ze helpen ook om de noodzaak om fossiele brandstoffen te verbranden te verminderen. Voor het milieu betekent dit een duidelijke verlichting.

Gasketel icon-gas.png

Verwarmen met gas is een zuinige en milieuvriendelijke verwarmingsoplossing