Gamma grote warmtepompen met ijsreservoir voor bedrijven

Het Viessmann ijsopslagsysteem is een aantrekkelijke warmtebron voor grond/water-warmtepompen: Aardopslagtanks en zonneluchtabsorbers worden gebruikt als een kosteneffectief alternatief voor geothermische sensoren of aardcollectoren. Omgevingslucht, zonnestraling en bodem worden tegelijkertijd als warmtebron gebruikt.